II Het parkeerterrein bij het bos van Schuddebeurs wordt aangepakt Na een strandsafari voelt de zee nooit meer hetzelfde SCHOUWEN-DUIVELAND 5 CRISTÓBAL DE MONDRAGÓN EXPOSITIE EN BOEK Het was maar een iel mannetje, die Cristóbal de Mondragón. Lichamelijk dan. Qua persoonlijkheid was-ie reusachtig. Of op z'n minst opmerkelijk. Niet voor niets wordt de Spaanse commandant in Zierikzee met een hotel én een expositie in het Stadhuismuseum geëerd. In de oude raadszaal van het Stadhuismuseum hangt het kuras, een soort kogelvrij vest, dat Mondragón ooit heeft gedragen. Opvallend klein, maar dat was normaal voor mensen in de tijd dat Mondragón (1514-1596) leefde. De kogelbuts in het harnas wekt de indruk dat de Spaanse strijder 'm gisteren nog heeft gedragen. Maar waarschijn lijk heeft hij het harnas alleen ce remonieel aangehad, vertelt mu seumdirecteur Albert Scheffers. De buts is slechts een bewijs dat het kuras bulletproof is. ,,De ma ker testte hem vooraf uit." Toen Scheffers in 2017 hoorde dat het Zierikzeese hotel Mondra- gon nieuw leven werd ingeblazen, wist hij meteen wat hem te doen stond. ,,Ik zei tegen mijn collega's: misschien moeten we nu eens uit gaan leggen waarom we onze be legeraar eren met een hotel en met een restaurant. Ook al is het eeu wen geleden, maar wie eert er nou een belegeraar? Dat is toch je vij and? Vijfenzeventig jaar geleden hadden we ook een vijand. Zijn naam zetten we nu toch ook niet op de gevel van een hotel?" Er is een brief van Willem van Oranje waarin hij laat weten dat Mondragón eigenlijk een soort van uitzondering is Gelukkig kent Scheffers Ray mond Fagel, universitair docent al gemene geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Univer siteit Leiden. Die stortte zich, voor een project van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe lijk Onderzoek, op de Spaanse commandanten van de hertog van Alva. Hij verslond talloze brieven, waaronder de brieven die Mondra- gón - de 'enige Spanjaard die wel deugt' - schreef. Brieven overigens, merkte Fagel: ,,Vol slecht Spaans." Ingeburgerd Het verduidelijkt deels de waarde ring die er in zijn tijd, maar ook in de eeuwen erna, voor Mondragón was. De man was goed ingebur gerd, woonde al ruim dertig jaar voor het beleg van Zierikzee in de Nederlanden. Vocht ooit zelfs sa men met Willem van Oranje tegen de Fransen. ,,Er is een brief van Willem van Oranje waarin hij laat weten dat Mondragón eigenlijk een soort van uitzondering is. Alle Spanjaarden zijn gemeen maar Cristóbal de Mondragón is eerlijk en oprecht." Toch is het dubbel, zegt Fagel. Want hoe dan ook is de hertog van Alva zijn broodheer, voor wie hij van alles doet. Het beleg van Zierikzee behoort tot de 'meest heroïsche belegerin gen uit de geschiedenis van de Op stand in de Nederlanden', schrijft Fagel in zijn gisteren gepresen teerde boek Cristóbal de Mondra gón. De goede Spanjaard uit de op stand. Het boek is speciaal uitge bracht voor de tentoonstelling die tot en met 22 november loopt. Toch heeft dat beleg, net als de andere acties van Mondragón op Zeeuwse bodem, veel minder aan dacht gekregen dan alles wat er in Holland gebeurde. Dus deed Fagel gisteren een oproep, in de trouw zaal van het Stadhuismuseum. „Zeeuwen, verzamel uw krachten en druk dat Hollandse beeld een beetje naar beneden." RENESSE Langs de vloedlijn aan de Schouwse kust leeft meer in het water dan je mis schien zult denken. Om te ontdekken wat er zoal krioelt op de bodem van de zee, kun nen kinderen deze zomer mee op strandsafari. Het strand- team van het Natuur- en Mi lieueducatie Centrum (NME) gaat vanaf dinsdag 21 juli tot en met donderdag 27 augustus wekelijks op pad. Kinderen kunnen zelf een groot sleepnet voorttrekken. De vangst wordt in emmers ter plekke onder zocht. Om erachter te komen wat is gevangen, stelt het strandteam ook speciale zoek- kaarten en loeppotjes beschik baar. ,,Veel toeristen staan er niet bij stil wat er allemaal leeft in het water waar je zo graag in plonst", zegt NME- coördinator Janneke Donkers. ,,We willen zo veel mogelijk kinderen én hun ouders mee nemen in de nauur. Daar hoort de onderwaterwereld natuur lijk bij. De zee zal nooit meer hetzelfde voelen." In verband met de coronabe perkingen is er per activiteit plaats voor maximaal tien ge zinnen. Aanmelden kan via de website van het NME. ,,Het duurt vaak zó lang voor je iets bereikt, dus ik ben er heel blij mee", zegt Ton Steehouder. „Eindelijk re sultaat. Zelf maak ik geen gebruik van het terrein, want ik woon vlak- bij. Maar voor al die mensen met honden die met de auto komen, is dit heel fijn." Creatieve oplossing Eigenlijk is er geen geld voor een opknapbeurt én eigenlijk had Staatsbosbeheer het liefst voor een duurzamere oplossing gekozen. Maar de kuilen op de parkeerplaats waren niet meer te omzeilen, dus werd naar een creatieve oplossing gezocht. Die is gevonden. Het parkeerterrein wordt gehal veerd en verplaatst richting de weg. Dus alleen op het voorste deel kun nen straks nog auto's staan, in to taal een stuk of twintig. De verhar ding blijft hetzelfde als nu: fijn puin, maar dan glad getrokken en aangedrukt. ,,We hadden er het liefst doorgroeistenen neergelegd", legt boswachter Marijke Liemand uit. ,,Daar komt zo'n mooie groene waas over en het terrein blijft lang goed. Maar dat is niet te betalen. En al het geld wat je er in steekt gaat van het natuurgeld af." Met de nieuwe inrichting rijden automobilisten straks minder hard het terrein op, is de verwachting, en zullen er minder snel weer diepe kuilen ontstaan. Het werk aan het parkeerterrein begint volgende week en zal maxi maal twee weken in beslag nemen. Tot die tijd kan er niet op de par keerplaats zelf worden geparkeerd. vrijdag 17 juli 2020 'De enige Spanjaard die oprecht was' Esme Soesman Zierikzee Museumdirecteur Albert Scheffers bij het kogelvrije kuras dat om Mondragóns schouders heeft gehangen. Op de achtergrond een schil derij van de Spaanse commandant en zijn kleinzoon. Die hing bij familie van Mondragón in een kasteeltje in Spanje. foto marieke mandemaker - Raymond Fagel, onderzoeker Meer info: stadhuismuseum.nl Ja! Het gaat gebeuren. Het par keerterrein bij het bos van Schuddebeurs wordt aange pakt. Tot grote vreugde van dorpsraadvoorzitter Ton Stee houder. Het hobbeldebobbel- terrein komt al jarenlang bij zo'n beetje elke vergadering van de dorpsraad Noordgouwe-Schud- debeurs voorbij. Esme Soesman Schuddebeurs

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2020 | | pagina 49