Hoog tijd voor actie tegen kraters op parkeerplaats Schuddebeurs Aanhaken bij website mm 6 Artsen vertellen over zwaar getroffen Ambon in Vlissings stadhuis LUXURY EVENT PORTRET JONG TEKENT OUD m/m Hi Marcel Modde Zierikzee Het wordt een kruisbestuiving waar veel moois uit kan groeien, meent Ezinga over de opzet van een breed promotieplatform voor heel Schou- wen-Duiveland. Vanuit zijn lange ervaring als voorzitter van de Kamer van Koophandel Nederland, Horeca Nederland en de SER Zeeland weet hij hoe belangrijk het is de parels in een overzichtelijk verband voor te houden bij toeristen. En ook de ei gen inwoners hebben volgens hem baat bij een website waar met een Zierikzee heeft zoiets écht nodig in de stille winter paar klikjes het aanbod van activitei ten, restaurants en meer gebundeld wordt gepresenteerd. Ezinga toonde zich woensdag avond bij de algemene ledenverga dering van de Zierikzeese onderne mers een warm pleitbezorger van het uitbouwen en optuigen van de succesvolle website Renesse aan Zee. ,,We kunnen daar op meeliften. En niet alleen wij. Ook de onderne mers van Bruinisse, Nieuwerkerk, Brouwershaven, Burgh-Haamstede kunnen hun pagina's daar aanhan gen. Wellicht kan het worden uitge bouwd met een reserveringssys teem voor overnachtingen, parallel aan booking.com of zo iets." InZzee is op promotioneel vlak ook toe aan een impuls. De nieuwe website van InZzee, die vorig jaar met veel bombarie werd geïntrodu ceerd, is mislukt. De site werd slecht bijgehouden, bevatte veel fouten en storende vervuiling. Daarom heeft het bestuur van InZzee besloten de site per direct 'uit de lucht' te halen. Winterstad Renesse aan Zee biedt al een beperkt overzicht van evenementen in de omgeving. Eén van de eerste activi teiten die zou kunnen aanhaken, is 'Winterstad Zierikzee'. Onder die noemer wordt het Havenplein in december aangekleed in kerstsfeer, als kapstok voor activiteiten. Nadat de grote kerstboom jaren geleden werd wegbezuinigd door de ge meente, zet InZzee de grote kerst boom weer neer. Dat wordt het an kerpunt voor de ijsbaan, die van 13 december tot 5 januari op de kop van het plein komt te liggen, vertelt ini tiatiefnemer Frank van der Vorst van de oliebollenkraam. Naast de ijsbaan wordt een winterterras met draai molen opgebouwd, als decor voor een kerstmarkt, Weihnachtsparty en Anton Pieckdagen. ,,Het wordt een opstapje naar meer", ziet Van der Vorst voor zich. „Zierikzee heeft zoiets écht nodig in de stille winter. En de toeristen zijn er dan zeker ook. Dus moet je laten zien dat dit mooie stadje in die maanden beslist ook wat te bieden heeft. Sfeer, sfeer, sfeer, dat is het!" SCHUDDEBEURS De kuilen op de parkeerplaats aan de Donkere- weg bij het bos van Schuddebeurs zijn gigantisch. Geld voor herstel is er niet, klinkt het al jaren. Boukje van Scheers uit Noord- gouwe neemt geen genoegen met dat antwoord. ,,Dan moeten we naar geld op zoek.'' In overleg met de dorpsraad Noordgouwe/Schuddebeurs laat ze deze week twee groenbedrijven van het eiland op de parkeerplaats langskomen om een offerte op te maken. ,,Want gaat het over 5.000 euro? Of over 10.000 euro? Als je op zoek gaat naar geld moet je wel weten over hoeveel je het hebt." Het naast de buitenplaats Mon Plaisir gelegen parkeerterrein wordt frequent bezocht. Door hondenbezitters, 'gewone' wan delaars, deelnemers aan knoop puntenroutes en bezoekers van de herinneringsbomen in het Bos van de Toekomst. Ook Van Scheers werd, nadat ze juli vorig jaar naar Noordgouwe verhuisde, met haar twee jachthonden vaste bezoeker. Ze verbaasde zich over de kraters in de grond, maar kreeg - toen ze her en der aan de bel trok - alleen maar te horen dat er geen budget voor herstel is. De kuilen zitten er al jaren en worden steeds dieper. Ook de dorpsraad kaartte de kwes tie herhaaldelijk bij Staatsbosbeer aan. Dorpsraad en Van Scheers on derzoeken nu hoe het terrein kan worden opgelapt en welk prijs kaartje daaraan hangt. ,,Weet je dat, dan kun je bij organisaties gaan aankloppen." Wellicht kan Staatsbosbeheer wel een deel bij dragen, zijn er sponsors te vinden of is er geld uit een toeristenpot beschikbaar. ,,En als we dan nog tekortkomen, kunnen we oliebol len gaan bakken. Lukt het niet, dan zien we het wel.'' VLISSINGEN Zeeuwse artsen die tijdens de he vige aardschokken in Ambon op de Molukken hebben gewerkt, doen vrijdag 8 november hun verhaal tijdens een ont moetingsavond van de stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon in de hal van het stadhuis van Vlissingen. Ze vertellen over hun werk op het gebied van oogheelkunde, urologie, kinderzorg en hygiëne maar vooral over de dra matische omstandighe den waarin de inwoners van het gebied moeten le ven te midden van de zware schade en de voortdurende vrees door de aanhoudende aardbe vingen. Er is ook aan dacht voor de inzamelac- ties voor Ambon, de zus terstad van Vlissingen. De ernstige verslagen worden gedaan in een opgewekte entourage met het thema Kleurrijk Vlissingen met verschil lende culturen binnen de gemeentegrens. De Mo lukse gemeenschap laat haar cultuur zien, horen en proeven, maar er is ook Spaanse flamenco en oos terse buikdans. De avond is vrij te bezoeken van 19.30 tot 23.00 uur. MIJN DORP, MIJN STAD FASHION, MUSIC, FOOD DRINKS VAN LANGE MODE KOOPZONDAG 3 NOVEMBER 12:00-17:00 1, 2 &3 NOVEMBER Laat uw zintuigen prikkelen en maak kennis met onze wintercollectie de volgende luxury brands: WERNER CHRIST MARITZ SLOW FOOD JACOB C0HËN KYWIE ROOSTER WOLF FOURCHETTE J0B86 NIKKI.AMSTERDAM vrijdag 1 november 2019 'Promoot Zierikzee via Renesse' SD H - /?fi ,-ri" i}l' ZIERIKZEE Het natekenen van de neus van Annie de Ronde vonden Dewi (rechts, 11 jaar) en Dominika (tweede van rechts, 12) het aller moeilijkst. Toch wierpen de meiden zich, net als andere leerlingen van 't Kofschip, vol overgave op de klus. Zij portretteerden gisteren gasten van de dagbesteding van Borrendamme. 'Jongeren portretteren ouderen' is een initia tief van de Riki Stichting en het Nationaal Ou- derenfonds om jong en oud op een leuke on gedwongen manier met elkaar te verbinden. Scheldestraat Verbindt, waarbinnen onder meer Allévo en school samenwerken, pikte het idee op. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA Renesse aan Zee is méér dan een strandvakantie. Bij minder weer ligt een bezoek aan monu mentaal Zierikzee voor de hand. En dus hebben beide plaatsen belang bij een gezamenlijke pro motie, aldus ondernemersvoor zitter Luit Ezinga van InZzee. - Frank van der Vorst, initiatiefnemer Winterstad BROUWERSHAVEN Tonnenmagazijn, 09.00-12.00 uur: Yoga Jacqueline Binnendijk; BRUINISSE Restaurant de Meeuw, 19.00 uur: Benefiet avond met Frank Live voor Hospice Kaas- kenshuis; BURGH-HAAMSTEDE Dorpshuis de Schutse, 16.00 uur: Herensocië teit; 20.00 uur: Klaverjas- toernooi; ELLEMEET Dorpshuis, 19.00-20.00 uur: Biljartvereniging Onder Vrienden; ZIERIKZEE Eilandzorg de Wieken, 09.30-10.30 uur: Lan ger fit voor om wonenden; FiZi, 20.00 uur: Once Upon a Time... in Hollywood; Galerie Yewel, 13.00 17.00 uur: Expositie schilderijen Herbert Willems; Gebouw de Driehoek, 08.45 en 10.00 uur: Fy- taal Pilates; Nieuwe Kerk, 19.30 uur: Kiwanis Ken nisquiz; Theater de Verdieping, 20.00 uur: Theater groep Zierik speelt De Jossen; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 19.30-21.45 uur: Repetitie Harmoniever eniging Nut Uitspan ning; I I BREDA I I Wilhelminastraat 5-7 Breda

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 65