9 vele sluitingen met positief gevoel het gouden jubileum J VN-conferentie gaf Johan Derks zetje HET BEGIN dere kunstnijverheid met een keur merk moet je nog steeds bij ons zijn. Dat is onze meerwaarde." Hebeis verwacht dat vooral wereld winkels in grotere steden of toeris tenplaatsen het redden. „Wel blijft het belangrijk over voldoende vrij willigers te beschikken. Het zijn vooral dames op leeftijd die in de winkels staan. Studenten lopen we vaak mis, doordat we geen salaris kunnen bieden.'' Theerozen In Zevenbergen wordt de wereld winkel ook door dames op leeftijd gerund, al willen ze daar niets van weten. ,,We zijn met dertig vrijwilli gers, ook vijftigers hoor. Maar dat zijn wel de jongsten'', aldus verkoopsters Truus en Margreet. Ze vieren zaterdag het jubileum. Ook hier was het nog spannend of deze mijlpaal zou worden gehaald, maar uiteindelijk hielden de vaste klanten, een verbreding van het as sortiment en niet in de laatste plaats de grote groep vrijwilligers zelf deze vestiging overeind. Truus wijst met enige trots naar de zogeheten theerozen die voor de winkel staan. ,,Die maken we zelf, ze zien er feestelijk uit en kosten niet veel. Dat werkt dus. Maar ook prakti sche spullen zoals de duurzame drinkflessen van Dopper, die zijn niet aan te slepen.'' vrijdag 6 september 2019 GO f]NGEHF' Thoon Jongerius in de winkel in Breuke len, de allereerste Wereldwinkel in Ne derland. Nel Pruntel en Hans Grooten hel pen mee. Verder: win kels in Etten-Leur en Rotterdam (2001), en in Nieuwerkerk aan den IJssel (1998). FOTO'S ANGELIEK DE JONGE. GOH VIVEEN. MOLKENBOER Johan Derks uit Breukelen begon in de nazomer van 1969 vanuit zijn huiskamer met de ver koop van houtsnijwerk uit ontwikkelingslan den. Aanleiding was een VN-conferentie die hij kort daarvoor bijwoonde in India. Daar werd tevergeefs geprobeerd gunstiger handelsvoorwaarden voor derdewereldlan den te bereiken. Derks vond dit on rechtvaardig en pro beerde in Nederland verkooppunten op te starten om te kijken of hier belangstelling was voor producten uit deze landen. De formule werkte. Twee jaar na de oprichting, telde Nederland al 171 wereldwinkels. Op het hoogtepunt waren dat er 400. Uitgangspunt was en is nog steeds solidari teit: door fairtrade te kopen steun je men sen in ontwikkelings landen. Tegenwoordig hebben de vestigingen vooral de functie van cadeauwinkel. Een deel (84 winkels) is aangesloten bij de Stichting Wereldwin kels Nederland, an dere winkels vallen juist weer onder de vlag van de Landelijke Vereniging van We reldwinkels. De mees te zaken opereren echter zelfstandig. In de wereldwinkel in Breukelen wordt van daag stilgestaan bij het 50-jarige bestaan. De meeste andere winkels vieren het jubi leum zaterdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 9