Kabinet trekt geld uit voor aanpak 'stille ramp woningmarkt' Bebaarde koning niet op foto 8 NIEUWS Wereldwinkels in Nederland vieren ondanks SPANNEND NAAR SCHOOL De wereldwinkel leek lange tijd onverwoestbaar in ons land. Maar van de ruim 400 ooit, zijn er bij het 50-jarig jubileum vandaag nog 242 over. Toch overheerst het optimisme. „Duurzaamheid is populairder dan ooit. Daarvoor moet je bij ons zijn.'' Wij zagen het ook somber in, maar jonge vrijwilligers brachten leven in de brouwerij Dat maakt het kabinet op Prinsjes dag bekend, zo bevestigen Haagse bronnen. In de coalitie wordt ge sproken over een 'stille ramp op de woningmarkt'. Door krapte, vooral in de steden, komen starters en mensen met een middeninkomen amper aan een betaalbaar huis. Mi nister Kajsa Ollongren (Wonen) wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aan tal wordt nu niet gehaald. Daarom heeft de coalitie tijdens de begrotingsonderhandelingen af gesproken dat er een bouwfonds komt met daarin maximaal een miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op het fonds om lokale nieuwbouwprojecten renda bel te maken. Vroeger waren er al vergelijkbare rijkssubsidies, bij voorbeeld om de bouw van Vinex- wijken van de grond te krijgen. Verder kunnen woningcorpora ties de komende tien jaar een belas tingkorting van gemiddeld 100 mil- joen euro per jaar krijgen als zij overgaan tot nieuwbouw. De cor poraties betalen - tot hun grote er gernis - nu jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing. De roep vanuit de corporaties om die belasting te korten, klinkt al jaren. Het blijft waarschijnlijk niet al leen bij maatregelen om nieuw bouw te stimuleren. Zo overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Dat scheelt bij de aankoop van een huis 2 procent van de koopsom. Beleg gers zouden juist meer over drachtsbelasting moeten betalen. Volgens de Volkskrant is staatsse cretaris Menno Snel (Financiën) sceptisch over de uitvoerbaarheid van dit plan. Op dit moment wordt onderzocht of aanpassing van de overdrachtsbelasting haalbaar is. W Kabinet overweegt schrappen belasting voor starters Daarover is op Prinsjesdag waar schijnlijk nog geen duidelijkheid. Verder is ook onduidelijk of het ka binet verder gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. In de coalitie zou een scenario zijn besproken waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd tot 0 procent in 2036. In een andere variant zakt de aftrek tot niet verder dan 30 pro cent. DEN HAAG Van koning Willem- Alexander worden voorlopig geen nieuwe staatsieportretten gemaakt, ook al draagt hij nu een baard. In rechtszalen, gemeenteraadszalen en Nederlandse ambassades in het buitenland hangen officiële por tretten van de vorst, zonder baard. Volgens de Rijksvoorlichtings dienst (RVD) is er 'geen aanleiding voor nieuwe staatsieportretten'. Op de vraag of de koninklijke baard een blijvertje is, laat de dienst weten dat de 'keuze voor een baard een privé- kwestie' is. En over privékwesties van de Oranjes worden nooit na dere uitspraken gedaan. Dat Willem-Alexander tijdens de vakantie het scheren graag over slaat, was al langer bekend. Maar af gelopen zaterdag verscheen hij in Terneuzen ook met baard bij de eerste officiële gelegenheid na de zomervakantie. Het scheelde niet veel of de allereerste we reldwinkel van Ne derland bestond niet meer. Door te ruglopende ver koopcijfers en een tekort aan vrijwilligers zag voorzitter Thoon Jongerius van de wereldwin kel in Breukelen het vorig jaar niet meer zitten en overwoog hij de tent te sluiten. Maar zie, de winkel in het oude brandspuithuis (anno 1869) is er nog steeds en viert vandaag het 50- jarig bestaan. Over het gouden jubileum van de Nederlandse wereldwinkels hangt onmiskenbaar een donkere wolk. Want net als in Breukelen, hebben meer ves tigingen het lastig en zijn er de afgelo pen jaren tientallen winkels gesloten, zoals onlangs in Boskoop (juni) en Zaltbommel (mei). Knokken Vooral in plaatsen waar weinig toe risten komen, is het knokken om het hoofd boven water te houden. Het vrijwilligersbestand (wereldwinkels werken niet met betaalde krachten) vergrijst en veel fairtradeproducten, zoals koffie, thee en chocolade, zijn ook in de supermarkt te koop. Toch is er volgens Thoon Jongerius nog steeds toekomst voor de wereld winkel. ,,Wij zagen het ook somber in, maar met name de komst van vier jonge vrijwilligers heeft leven in de brouwerij gebracht. Deze dames wer ken als verpleegkundigen en in hun vrije tijd staan ze bij ons. Ze hebben frisse ideeën op het gebied van win kelinrichting en sinds kort hebben we ons assortiment uitgebreid met streekproducten, zoals appelsap, ho ning en walnotenolie. We zien de omzet eindelijk weer stijgen. Die vier weten van wanten, toppers zijn het. Voor ons is het een wijze les. Wij zijn ook gewoon retailers die het vooral van slim onder nemerschap moeten hebben." Van de 242 win kels zijn er 84 aan gesloten bij We reldwinkels Neder land. Deze stichting f beoordeelt onder meer of de makers van de fairtradeproducten daadwerkelijk een eerlijke prijs hebben ontvangen. Bestuurslid Albert Hebels consta teert dat de solidariteitsgedachte in Nederland minder is geworden, maar dat het duurzame karakter van de producten juist populairder is dan ooit. ,,Vergeet niet, supermarkten verkopen dan wel fairtradeproduc- ten, maar dat is allemaal food. Voor artikelen als beelden, tassen en an- vrijdag 6 september 2019 GO Prinses Charlotte (4), dochter van de Britse prins William en zijn vrouw Kate, ging gisteren voor het eerst naar school. Net als haar oudere broer George volgt ze lessen op Thomas's Battersea, een privéschool in het zuidwesten van Londen. foto afp Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet een miljard euro uit waarmee nieuwbouwprojecten gesubsidi eerd kunnen worden. Ook gaat er opgeteld een miljard euro naar de woningcorporaties om hen te stimuleren meer huizen te bouwen. Peter Winterman Den Haag 'Voor zo'n beeldje met keurmerk moet je toch bij ons zijn' Sanne Schelfaut - Thoon Jongerius, wereldwinkel Breukelen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 8