NYNKEDEJONG UWV: te weinig ambtenaren 6 Kras.nl of bel 088-0885 886 Column Er is geen man die al zo lang op eieren loopt als Timo de Rijk van het Design Mu seum in 's Hertogenbosch. Zon dag opent in zijn museum de ten toonstelling Design van het Derde Rijk, waarin de bezoeker onder wezen wordt over de kunst van het Derde Rijk; hakenkruizen, propagandaposters en portretten van Adolf Hitler. Maar voordat het zover is, moesten De Rijk en zijn collega's zo ongeveer met ieder een in gesprek die hier ook maar aanstoot aan zou kunnen ne men. Maar vervolgens zag ik De Rijk op bijna ieder medium uit leggen waarom deze tentoonstelling er had moeten komen en welke voorzorgs maatregelen er ge nomen waren om het geen bedevaartsoord voor neonazi's te maken. De commu nisten die wilden komen demon streren, waren van harte welkom. En in veel van de zalen mogen geen foto's gemaakt worden, dus iedereen kan zijn Hitlergroeten achterwege laten. Ze komen beslagen ten ijs, daar in Den Bosch. En dat is goed, want in tijden waarin het rechts-extre- misme veel zichtbaarder is dan het jarenlang was, moet je met een tentoonstelling als deze precies de goede toon aan slaan. Je wilt dat er men sen komen kijken die geïnteresseerd zijn in kunst en in oorlog. Geen mensen die inspiratie op komen doen voor hun eigen facistische be weging. En toch is het heel belangrijk dat de tentoonstel ling er is. Deze maanden worden we overspoeld met informatie over de Tweede Wereldoorlog, aangezien het volgend jaar 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan die verschrikking. We zullen tot in detail uitgelegd krijgen hoe Operatie Market Garden verliep, hoe men de hongerwinter is door gekomen. Overal zullen verhalen opduiken over verzetsstrijders en collaborateurs, over jodenjagers en deportaties. Maar een ideologie leunt sterk op de beeldvorming die er om heen wordt gecreëerd. Zien hoe burgers via de kunst richting het nationaalsocialisme werden ge lokt, kan ons nog iets leren over propaganda van het huidige rechts-extremisme. Nu we 75 jaar na dato de oorlog weer uitgebreid tegen het licht houden, kan deze kunst niet ont breken. Het is heel belangrijk dat deze tentoonstelling over het Derde Rijk er is Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het UWV over moeilijk ver vulbare vacatures. Het perso neelstekort heeft zich inmiddels breed verspreid over de arbeids markt, ziet Freek Kalkhoven, ar- beidsadviseur bij het Uitvoe ringsinstituut Werknemersver zekeringen (UWV). ,,De klas sieke tekortsectoren als zorg, bouw, onderwijs en logistiek zijn weer vertegenwoordigd, maar voor het eerst zien we er nu ook 'kantoorfuncties' bij zitten. Ook advocaten en accountants zijn te genwoordig moeilijk te vinden.'' Vorig jaar telde het UWV 80 beroepen die kampten met een personeelstekort. Dit jaar stellen ze er 140 vast. Een explosieve stij ging. Kalkhoven: ,,Bij die toename moet wel een kanttekening ge plaatst worden. Dit jaar hebben we in het onderzoek met meer nauwkeurigheid de beroepen in kaart kunnen brengen met dit probleem. Het kan zijn dat een beroep er vorig jaar eigenlijk bij hoorde, maar dat we dat niet met zekerheid konden vaststellen.'' De functies waar grote vraag naar is, roepen nog steeds het meest om mensen met specifieke kennis en vaardigheden. In ruim de helft van de gevallen gaat het om beroepen waarvoor vakmen sen met een middelbare beroeps opleiding worden gevraagd. Maar ook vacatures in beroepen zonder »140 beroepen kampen met een personeelstekort instroomeisen worden voor werkgevers lastiger om op te vul len. Dit zijn beroepen waarbij men bijvoorbeeld al werkend kan leren of waarvoor in een paar da gen het benodigde certificaat te halen is, zoals de functies van as- bestverwij deraar, heftruckchauf feur en verkoopmedewerker bij een tankstation. De drempel om voor zo'n baan te kiezen wordt verhoogd doordat het vaak fysiek zware arbeid betreft of omdat er alleen op oproepbasis kan worden gewerkt. vrijdag 6 september 2019 GO ^0 @Nynke era roeten Dat ze spraken met de Joodse gemeenschap in Den Bosch lijkt me evi dent, helemaal omdat het museum grenst aan de voormalige synagoge. Voor het eerst zijn er bij de overheid te weinig steden bouwkundigen en beleidsme dewerkers voor milieu of ruim telijke ordening. Ook is er lan delijk een tekort aan bedrijfs juristen, advocaten en accoun tants. Priscilla van Agteren Amsterdam AUTOVAKANTIE ONTDEK DE VELUWE SINGLEREIS FIETSEN OP DE VELUWE RIVIERCRUISE LUXE NIJLCRUISE RONDREIS TANZANIA ZANZIBAR GROEPSRONDREIS O.A. VENETIË EN FLORENCE Hotel direct aan het Veluwemeer Bezoek het Kröller Müller Museum Klantbeoordeling 8,0 O.a. Luxor, Kom Ombo en Aswan Met Nederlandssprekende reisleiding Per MS Royal la Terrasse***** Fietsen door de prachtige natuur Gezelligheid staat voorop Klantbeoordeling 8,4 Beleef het beste van Noord-ltalië Met ook Pisa, Bologna en Verona Klantbeoordeling 8,0 Kratertour Ngorongoro Nagenieten op exotisch Zanzibar Inclusief entrees nationale parken Kras.nl/53267 Kras.nl/22725 Kras.nl/nijl Kras.nl/38306 Kras.nl/36875 Prijzen per persoon o.b.v. 2 personen exclusief servicebijdrage (cruise), reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 6