II Tweehonderd graven Sluis geruimd 5oplusbeurs 7 Na dik driehonderd jaar is het hoog tijd dat Jantje van Axel de eer krijgt die hij verdient. Jantje redde tenslotte zijn stad. BEELDJE REDDER Dingeman de Koning uit Axel heeft bij de gemeente Terneuzen een verzoek inge diend om een beeldje van Jantje Pikkevé te plaatsen in de klokkentoren van het oude stadhuis. Een beetje als Jan van Sluis, erkent de ontwerper en schepper van de Zeeuws-Vlaamse vlag. Het beeldje dat hij wel al liet maken oogt als koper, maar is dat niet. ,,Het is klei maar het lijkt op roodkoper, het lijkt zelfs of het een beetje groen is uitgeslagen als bij echt koper het geval zou zijn." Voor De Koning is het evident dat Jantje Pikkevé de stad gered heeft. Een eerbetoon, uitgevoerd in brons, zou wel op zijn plaats zijn. Herder Snuffelend in oude kranten stuitte De Koning op het onbekende Axelse verhaal van Jantje Pikkevé. ,,Een verbastering van Picavet", vermoedt De Koning. ,,We denken ook dat het een Hugenoot was. Het speelde rond begin achttiende eeuw. Pikkevé was vermoedelijk een herder of een stroper in de omgeving van Axel. Zo hebben we hem ook vormgegeven. Als een stoere herder. Een echte held." Samen met Levien de Groote deed De Koning historisch onder zoek naar het verhaal. Dat Pikkevé V\ïl*in echt bestaan heeft en dat de ge schiedenis echt gebeurd is, staat voor hem als een paal boven water. Pikkevé werd door een Frans leger tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) gedwongen de weg naar Axel te leiden, door de schor ren en slikken. Toen in de verte de kerkklok één maal sloeg, werd hem gevraagd hoe laat het was. Half twee loog hij. Te weinig tijd voor de Fransen om Axel te verras sen. Het zou om twee uur hoog water zijn. Pikkevé ontsnapte aan De burgemeester ging met de eer strijken, Jan Pikkevé was al heel snel vergeten. Geen mens herdenktdeze slimme man de Fransen en wist Axel te waar schuwen, zodat de stad zich kon voorbereiden op de aanval die uit eindelijk niet meer kwam. Vergeten ,,De burgemeester ging met de eer strijken, Jan Pikkevé was al heel snel vergeten", ontdekte De Ko ning in de archieven. ,,Geen mens herdenkt deze slimme man. Het lijkt ons een goed moment om 308 jaar later dat nu wel te doen en deze man, die uit het 'goede hout' gesneden was, postuum de aan dacht te geven die hij dubbel en dik heeft verdiend, nietwaar?" Dat het wel veel lijkt op Jantje van Sluis ziet hij ook wel. Ook een Jantje verbeeld in de toren. Met één voornaam verschil volgens Dingeman de Koning. In tegen stelling tot Jantje uit Sluis heeft het Axelse Jantje wel echt bestaan. ,,De gemeente heeft ons nu ge vraagd om een begroting. Zodra we die hebben gaan we met elkaar om de tafel zitten." Soldaat van Oranje - De musical Diverse data v.a. 99,-- Dagtocht Maastricht Diverse data €36,-- Dagtocht Marken en Volendam do 3 oktober 69,-- Beverwijkse Bazaar Dagtocht Canterbury Diverse Data 65,-- 50PlusBeurs Musical Anastasia Het besluit van burgemeester en wethouders in Sluis om graven te ruimen, komt niet onverwachts. De grafrechten van de tweehon derd graven zijn al verlopen tussen 1991 en 2002. In het verleden is echter niet goed bijgehouden wanneer de rechten verliepen, legt wethouder Marianne Poissonnier uit. ,,Als er geen noodzaak was, werd er niet geruimd." Nu komen er nieuwe regels voor alle gemeen- telijke begraafplaatsen. Zo krijgen mensen straks ruim op voorhand een bericht over een grafrecht dat gaat verlopen. Ruimtegebrek Ook ruimtegebrek speelt mee. De eerste stap wordt gezet in Water landkerkje en Oostburg, omdat daar de minste ruimte is. Inwoners moeten hun dierbaren er in de toe komst ook kunnen begraven, is de achterliggende gedachte. Op de twee begraafplaatsen lijkt er op het eerste gezicht wel plaats te zijn, maar dat ligt anders in de praktijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en particuliere graven. De tweehonderd graven in kwestie zijn algemene graven, waarbij de gemeente Sluis de plek verhuurt en zelf eigenaar blijft. Bij een particulier graf, ook wel eigen graf of familiegraf genoemd, is een particulier de eigenaar voor een bepaalde tijd. Die bepaalt wie er bijvoorbeeld nog meer in dat graf komt te liggen. Sluis realiseert zich dat ruimen gevoelig ligt en neemt daarom een jaar de tijd om tot ruiming over te gaan. Nabestaanden hebben in middels een brief gekregen. Van de tweehonderd graven zijn er zeven tig waarvan de nabestaanden niet bekend zijn bij Sluis. Er komen daarom onder meer borden bij de twee begraafplaatsen te staan. Na ruiming zijn er verschillende mogelijkheden. Stoffelijke resten kunnen onder meer worden her begraven in een particulier graf, met een looptijd van twintig jaar. Ook kunnen de stoffelijke resten opgegraven en gecremeerd wor den. vrijdag 6 september 2019 VL 'Jantje uit Axel verdient aandacht' Guido van der Heijden Axel n Dingeman de Koning met een ontwerp van het nog te maken Jantje van Axel. foto peter nicolai - Dingeman de Koning rW Een must-see voor elke Nederlander! Een geliefde bestemming voor een dagje shoppen, cultuur en culinair genieten Ontdek de parel van de Zuiderzee Meer dan 50 culturen verdeelt over ruim 2000 winkels, stalletjes en eettentjes za 12 oktober €36,- Eén van de gezelligste winkelsteden van Zuid-Engeland! silver edition Het grootste evenement voor actieve 50-plussers! di 17, wo 18, vr 20 september Alleen vervoer 30,- Inclusief ticket 39,- Gebaseerd op de animatiefilm uit 1997 over de laatste Russische Tsarendochter Anya do 21-11, za 28-12 v.a.€98,-- Tel. Meer informatie en (prijs)voorwaarden 0113-351551 vindt u op onze site: WWW.amz.nl Ruim tweehonderd graven wor den er geruimd in Waterland kerkje en Oostburg. Dat ge beurt over een jaar en is de eer ste stap naar een nieuw beleid voor alle gemeentelijke be graafplaatsen. Sophie Stockman Sluis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 54