Alweer vierde raadslid vertrekt in Terneuzen IN DE REGIO 6 Protest omwonenden in Hulst Pompoenen wegschieten MIJN DORP, MIJN STAD EEN HELE EEUW MIEN HAGENAAR „Vooropgesteld", zegt Roos Locke- feer, ,,we hebben niets tegen de cliënten van Tragel." De bewoonster van de Van der Maelstedeweg vindt het wel curieus dat straks binnen een straal van honderd meter drie locaties van de zorginstelling voor gehandicapten zijn gevestigd. In de vlakbij gelegen Assestraat wonen dertig mensen met een verstande lijke beperking, in de Sluys Kreek 24. Ook in het nog te bouwen complex Met laagbouw hadden en hebben we geen probleem aan de Van der Maelstedeweg ko men 24 bewoners. De zorginstelling trekt samen met Woonstichting Hulst op. Die heeft de huizen met huisnummer 56-60 gekocht. De panden worden gesloopt, daarna kan de bouw beginnen, mogelijk al eind dit jaar. De bewoners van Mooi Hulst zeg gen weinig last te hebben van Tra gel-cliënten. ,,Maar zoveel dicht bij elkaar kan de integratie nooit ten goede komen", zegt Mieke Teuchies. ,,Drie scholen zo dicht bij elkaar, ontwricht de straat ook", vult Loc- kefeer aan. De groep maakt zich drukker over de hoogte van het ap partementencomplex. Lockefeer: ,,Wij gingen uit van laagbouw. Daar hadden en hebben we geen pro bleem mee. Maar straks kijken ze vanaf de balkons zo in onze tuin." Straatbeeld Ook gruwelt Mooi Hulst van de weg die wordt aangelegd naar het com plex. Die weg loopt precies langs een huis. Lockefeer: ,,Tijdens gesprekken met Tragel zijn we altijd uitgegaan van laagbouw. We zijn er nooit over ingelicht dat er appartementen zou den komen. We denken dat het de deur opent naar meer dergelijke pro jecten en dat binnen een aantal jaren appartementsgebouwen het straat beeld van de Van der Maelstedeweg zullen bepalen." Volgens Jurgen Pijcke, directeur van Woonstichting Hulst, kan laag bouw niet, omdat er dan nooit 24 appartementen kunnen komen. De privacy is wel gegarandeerd, ver klaart hij. „Bewoners kijken op de vest of hun eigen achtertuin. Eén al gemeen balkon kijkt uit over de bu ren, maar daar plaatsen we privacy beschermende schermen voor." Tragel-bestuurder Guus Bannen berg benadrukt dat de cliënten 'ge woon inwoners van Hulst zijn'. ,,Zij hebben evenveel rechten en plich ten als ieder ander. Dat er zoveel in een straal van honderd meter ko men te wonen, vind ik geen argu ment." Ook weerspreekt hij dat om wonenden niets van een apparte mentencomplex af wisten. ,,De ge meente heeft dit al lang aangekon digd in het Advertentieblad." Opnieuw vertrekt een prominent raadslid uit de Terneuzense ge meenteraad, ChristenUnie-frac tievoorzitter Gerry Loof. Ronald Lippens (CDA) en Rian de Feijter (TOP/Gemeentebelangen) die wethouder in Sluis wordt, gingen haar eerder dit jaar voor. PvdA- fractievoorzitter en oud-wethou der Cees Liefting kondigde on langs aan afscheid te nemen. Het vertrek van Loof, die sinds 2007 raadslid is, komt onverwacht en ook weer niet. Zij stelde zich in 2018 niet opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. De CU dreigde toen zelfs helemaal niet aan de verkiezingen mee te doen, tot nieuwkomer Ben van As- sche opstond als lijsttrekker. Nadat de CU vervolgens ook nog in het college van B en W kwam en Van Assche wethouder werd, keerde Loof terug als fractievoorzitter. Loof (64) vindt de tijd nu rijp om plaats te maken voor een jongere. Henk Eerkes (40) volgt haar eind september op als fractievoorzitter. Hij is docent godsdienst aan het Lodewijk College in Terneuzen. De CU heeft in Terneuzen twee raadszetels, Jan Ellen is het tweede raadslid. Kijktuin open Open dag Nieuwe Sluis Vliegende Hollandertocht - v v V r bevrijding, 75 jaar vrijheid in Hulst en omgeving'; 's Lands huis, 10.00 uur: HulstArt exposities in verschillende tech nieken; De Lieve, 13.30 uur: Bingo, bridge; vrijdag 6 september 2019 Hoogbouw TTagel ligt onder vuur Een appartementengebouw van dertien meter hoog? Dat is wel erg hoog, vinden bewoners van de Van der Maelstedeweg en woonwijk Witte Brug in Hulst. Verenigd in bewonersgroep Mooi Hulst strijden ze tegen de hoog- bouwplannen van Woonstichting Hulst en stichting Tragel. Bob Maes Hulst - Roos Lockefeer, Mooi Hulst SLUIS Het lijkt heel eenvoudig, een hele eeuw leven. ,,Voor je het weet ben je honderd!" Aldus Wilhelmina (Mien) Hagenaar, ze bereikte zondag deze hoge leeftijd en vierde het samen met haar zeven kinderen en verdere familie, onder wie elf klein- en zeven achterkleinkinde ren. Gisteren was ze voldoende uitgerust om weer bezoek te ontvangen: ,,Ik doe nog alles zelf in het huishouden", aldus Mien. ,,De was en koken, wel alles in mijn eigen tempo. Een keer in de week komt er twee uur hulp voor het grovere werk." Door al haar bezigheden vliegen de weken om: ,,Ik wandel, lees, puzzel en kijk televisie. Ik verveel me nooit, wel moet ik veel mensen missen." FOTO PETER NICOLAI IJZENDIJKE Pompoenen kun je eten, als decoratie gebruiken én wegschieten. Op de boerderij van de fa milie Doens staat dit week end voor dat laatste we derom een enorme kata pult tijdens het Pompoen festijn. Zaterdag en zondag staat alles in het teken van pompoenen. Er staan kraampjes op het terrein, er zijn proeverijen en rond leidingen. Vanaf 10.00 uur is Charlotte's Pompoenen aan Watervlietseweg 15 gratis te bezoeken. Harmen van der Werf Terneuzen SCHOONDIJKE De kijktuin Juust Wa'k Wou (Tragel Oost 21) is morgen en zondag ge opend voor publiek. De tuin van 5200 vierkante meter heeft verschil lende tuinen en terras sen. Dit weekend is het herfst- en pompoenen weekend. Er wordt met sierfruit gewerkt en er is pompoensoep en jam. Belangstellenden zijn beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur welkom. TERNEUZEN De Nieuwe Sluis bij Ter- neuzen is volop in aan bouw, morgen is er een open dag over in het Portaal van Vlaanderen van 09.00 tot 17.00 uur. Projectmedewerkers be antwoorden vragen, een nieuwe film over bouw terrein draait, er is een workshop sleutelhanger maken en een spring kussen voor kinderen. Vaartochten en rondlei dingen bouwterrein zijn volgeboekt. TERNEUZEN Wandelsportvereniging Zelden Rust houdt za- Kijktuin Juust Wa'k Wou. FOTO LEX DE MEESTER terdag voor de veertig ste keer de Vliegende Hollandertocht in en rond Terneuzen. Wande laars kunnen kiezen voor een afstand van zes, twaalf, achttien, vijf- entwintig of eenendertig kilometer. De start is om0 8.00 uur vanaf Scholengemeenschap De Rede. Inschrijfgeld bedraagt 2 euro, leden betalen 1,30 euro. AARDENBURG Ar cheologisch mu seum, 10.00 -17.00 uur: Expositie over bevrijding; AXEL Streekmuseum Het Warenhuis, 12.30 uur: Open, twee ex posities; Gregorius- centrum, 14.00 uur: Bingo; De Halle, 13.30 uur: Creatief; BRESKENS Visserij museum, 10.00 - 17.00 uur; Expositie 11 september 1944; Vuurtoren, 13.00 uur: Open; HULST Museum Hulst, 14.00 uur: Ex positie 'Bezetting en KLOOSTERZANDE Binnendeur, 10.00 uur: Wandelclub; OOSTBURG Jota, 10.00 uur: Ontmoe ting dementie vrien delijk; TERNEUZEN Portaal van Vlaanderen aan Beneluxweg 101, 13.00 uur: Info cen trum geopend; 13.30 en 15.00 uur: rondlei ding en rondvaart; Speeltuin Oranje kwartier, 13.00 uur: Open; Schoolmu seum, 13.30 uur: Open; Restaurant d'Ouwe Kercke, 19.30 uur: Opening Shanty festival met onder meer Zuid West 10; Bibliotheek, 13.15 uur: Workshop sieraden maken Steunpunt Terneuzen; WALSOORDEN Café Rue du nord, 14.00 uur: Kaarten; IJZENDIJKE Museum Het Bolwerk, 13.00 uur: Open.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 53