Teler praat burgemeesters bij over wat de fruitteelt bedreigt IN DE REGIO wmmm - - a' 6 Gesprek over band gemeente JL i - -- MIJN DORP, MIJN STAD Die toezegging deed wethouder Marga van de Plasse gisteravond tij dens de bespreking van het extra krediet van 17.870 euro voor over name van de grond naast het eind punt van de SGB. Met de aankoop van die grond kan De Buffer, het Is de relatie tussen SGB en de gemeente niet aan vernieuwing toe? -CDA horeca- en spelgebouw op het eind punt, de hoognodige uitbreiding met daarbij horende vernieuwing krijgen. Het college vindt namelijk dat de huidige voorziening niet meer aansluit bij de wensen van de moderne consument. Met die stelling was de hele raad het eens. Allemaal vonden ze het niet voor zijn tijd dat de eindpunt voorziening een opfrisbeurt zou krijgen. Maar de fracties bleken het over meer zaken eens te zijn. In het bijzonder over de vraag of de ge meente Borsele nog wel eigenaar zou moeten blijven van de gebou wen en, in tweede instantie, de grond van de eindpuntvoorziening. ,,Wordt het geen tijd dat de SGB op eigen benen gaat staan", klonk het uit de hoek van SGP/CU. ,,Is de relatie SGB-gemeente niet aan ver nieuwing toe?", vroeg het CDA. En ,,Moet de SGB wel eigenaar blijven van het geheel?", was de vraag die LPB opwierp. Levien de Putter was daar duidelijk over: ,,Daar zijn wij geen voorstander van." D66 had daarom zelfs een motie voorbereid. Daarin vroeg de partij het college zo snel mogelijk bespre kingen te beginnen met het be stuur van de SGB over de eigen domspositie. En daarbij werd zowel de grond als de gebouwen bedoeld. Maar die motie bleek na een rond gang langs de fracties en de wet houder helemaal niet nodig te zijn. Want wethouder Van de Plasse gaf aan dat zij sowieso met de SGB wil gaan praten over een mogelijke overdracht van de gebouwen en wellicht gronden. Of te gaan praten over een mogelijke andere con- structie.,,Als de werkzaamheden er maar niet onder lijden", gaf zij aan. ,,Die moeten zo snel mogelijk ge beuren.'' Ingrid Brilleman (PvdA) vroeg om een schorsing om over de motie te praten. Die schorsing leidde ertoe dat de motie van D66 na de duidelijke toezegging van Van de Plasse niet meer werd inge diend. De SGB kan bezoek van de wethouder verwachten. Dit jaar is het voor het eerst dat alle vier de Zuid-Bevelandse burge meesters acte de présence geven bij de inmiddels traditionele burge- meestersfruitpluk. José van Eg- mond (Reimerswaal), Margo Mul der (Goes), Gerben Dijksterhuis (Borsele) en Huub Hieltjes (Ka- pelle) klimmen in Wemeldinge op een hoogwerker om de hoger groeiende peren te plukken. Maar voordat het zover is, grijpt eerst gastheer Feijtel nog de kans om de bedreigingen en kansen voor de Bevelandse fruitsector voor het voetlicht te brengen. ,,De sector staat onder druk. Want we hadden al de Ruslandcrisis, het werkne mersprobleem (met bijkomende huisvestingsproblematiek) en na tuurlijk de droogte. Daar komt nu ook nog eens de brexit bij. Hier bui ten staan bijvoorbeeld allemaal kis ten met peren die naar Engeland gaan. Hoe gaat dat straks na de brexit? Dat is een serieuze bedrei ging die boven ons hoofd hangt." Even zo goed ziet de fruitkweker ook wel mogelijkheden. ,,Bijvoor- beeld door innovatief te zijn." Daarbij noemt hij de 300 zonnepa nelen die zijn bedrijf van energie voorzien. Maar ook het intelligente De brexit is een serieuze bedreiging die boven ons hoofd hangt besproeiingssysteem. ,,Acht kast jes, verspreid over het bedrijf, me ten de vochthuishouding op zestig centimeter diepte. Die kastjes ver zenden hun gegevens en de com- puter berekent, rekening houdend met de weersvoorspelling, hoeveel ik op welke plek moet bewateren. Die geeft mij advies op mijn tele foon. Dat voorkomt dat je water on nodig in de sloot verdwijnt." Eenmaal in de boomgaard is het één en al conference. Zowel qua peer als conversatie op de hoogwer ker. Want de burgemeesters blijken al plukkend ook best een aardige conference op te kunnen voeren. ,,Jij plukt zeker alleen maar het laaghangend fruit?", vraagt er één. Terwijl een andere meldt dat hij blij is dat hij gezien de hygiëne-eisen mag plukken. „Want als gemeente lijk bestuurder heb je toch vuil aan je handen." De meligheid voert dus al snel de boventoon. Het is te ho pen dat de peren minder melig zijn. Al lijkt dat nog het minste pro bleem te zijn voor teler Feijtel. Hij heeft het druk met controleren of zijn oproep-plukkrachten hun werk wel goed doen. En dat is zeker niet altijd geval. ,,Ik zag wel dat u de peer met een achterwaartse bewe ging de kist in gooide. Dat mag dus absoluut niet, hè." Zeeuwse Obstaclerun Urker Mans Formatie Tiende editie Nazomertocht m s$i vrijdag 6 september 2019 SGB krijgt bezoek van wethouder BE De vier burgemeesters helpen bij de fruitpluk. Vlnr: Margo Mulder (Goes), Gerben Dijksterhuis (Borsele), José van Egmond (Reimerswaal) en Huub Hieltjes (Kapelle). foto dirk jan gjeltema De Stichting Stoomtrein Goes Borsele (SGB) zou binnenkort zomaar zelf eigenaar kunnen worden van de gebouwen op de eindpuntvoorziening in Hoede- kenskerke. Die gebouwen zijn nu nog in het bezit van de ge meente Borsele. De gemeente gaat echter in gesprek met het bestuur van de SGB over die overname. Willem Adriaansens Heinkenszand De vier Zuid-Bevelandse burge meesters hebben gisteren ge zamenlijk geholpen bij de fruit- pluk. Bij perenteler Bas Feijtel in Wemeldinge trokken de bur gervaders- en moeders confe rence-peren van de bomen. Willem Adriaansens Wemeldinge - Bas Feijtel, perenteler GOES Stichting Jayden houdt morgen de laatste editie van de Obstaclerun. Het parcours start en eindigt op sportpark Het Schenge en bestaat uit een route van 8 en 12 ki lometer. Deelnemers komen verschillende ob stakels tegen, zoals modderbergen, touw- netten, tunnels en con tainers. Opgeven kan via zeeuwseobstaclerun.nl. De opbrengst gaat naar Stichting Jayden, deze stichting maakt zich sterk tegen neurobla- stoom kinderkanker. YERSEKE De Urker Mans Formatie geeft morgen een optre den in de Hervormde Kerk. De zangers, in tra ditionele Urker dracht, brengen het repertoire van de nieuwe cd zing en gehore. Het concert begint om 15.00 uur. Kaartverkoop via martin- mans.nl en bij Hoekman Boekhandel. SINT-MAARTENSDIJK Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers m v* Zeeuwse Obstaclerun. foto johan van der heijden houdt morgen de tiende editie van de nazomer- tocht. Wandelaars kun nen kiezen voor een af stand van 5 10 ,15, 20, 30 of 40 kilometer. Deelnemers aan de lan- gere afstanden kunnen vanaf 07.30 uur starten, wandelaars van de kor tere afstanden kunnen vanaf 08.30 uur begin nen. Zie oosterschel- destappers.nl. ELLEWOUTSDIJK Fort Ellewoutsdijk, 20.30 uur: Voorstel ling Zeeland Nazo merfestival 'Winter- reise' GOES Stadskantoor 08.30-17.00 uur: Ex positie plantaardige werken van Nicolette de Bruijn-Voogt; Cen trum 't Westlicht, 10.00-12.00 uur: In loop; Grote kerk, 12.00-17.00 uur: Ex positie 100 jaar Ge rard Menken; De Stu dio, 13.00-17.00 uur: Expositie van Ineke Otte; Inloophuis Oase, 13.30-15.30 uur: Open middag kleigroep 'Werk in Uitvoering'; Wijkge- bouw de Westkant, 17.30 uur: Mossel maaltijd, 20.00 uur: Bingo 'S-HEER ARENDS- KERKE Landschaps tuin, Panhoeveweg, 13.00-17.00 uur: Ex positie 'een Bunder Follies' HEINKENSZAND Ga lerie 't Kunstuus, 13.00-18.00 en 19.00 20.30 uur: Expositie Funda Ozyer KAMPERLAND Dorpshuis Casem- broot, 13.00-16.00 en 20.00-23.00 uur: Vrij biljarten KAPELLE Hervormde Kerk, 20.00 uur: Or gelconcert Jan Hage SCHERPENISSE Brasserie De Zee ster, 20.00 uur: Bingo THOLEN Atrium ge meentehuis, 13.00 15.00 uur: Taalcafé WAARDE Boterdijk 1, 20.00-01.00 uur: Hengstenbal WEMELDINGE Gym zaal, 15.30-17.00 uur: Sportactiviteiten voor de jeugd YERSEKE Moerzicht, 14.00-16.00 uur: Spelmiddag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 51