II Ringrijden Ouwerkerk: van feestje naar féést Wegen rondom Zierikzee op slot vanwege onderhoud 7 Ed Troost stopt als voorzitter van Recron Eigenlijk was er een vergissing in het spel. Een dubbele boeking. De Nieuwe Kerk in Zierikzee was gehuurd voor een nachtproject van pianotieners, maar óók voor het slotdiner van monumentenliefhebbers. Cathy Kotoun en Ria Geluk keken elkaar aan en zeiden: we doen het gewoon samen. En zo gebeurt het dat de gas ten van Open Monumen tendag zaterdag 14 septem ber niet alleen een vijfgangendi ner krijgen voorgeschoteld, maar ook muziek en theater. Een beetje zoals een dinnershow, maar dan totaal anders. Pianolerares Cathy Kotoun heeft het Nacht van de Dag genoemd. Niet dé Nacht van de Dag, maar Nacht van de Dag. Want zoals het Kotoun betaamt, is over elk detail diep nagedacht. Bij voor keur 's nachts. ,,Toen ik hoorde dat de kerk ook al was gehuurd voor Open Monumentendag, heb ik een A4'tje vol getikt over hoe we onze evenementen zouden kun nen combineren. Midden in de nacht, ja." Nacht, dat is ook waar het om draait in het het project van de pi anoleerlingen. Kotoun laat ze elk jaar op één dag een voorstelling in elkaar zetten. ,,Maar omdat die vanwege Open Monumentendag niet overdag kon plaatsvinden, dacht ik: dan doen we het 's nachts. Dat vinden die gasten al leen maar gaaf." Maar het blijft niet bij pianospel alleen. Ik dirigeer ook orkesten De leerlingen gaan in de nacht van vrijdag 13 september werken aan hun voorstelling. Die wordt de volgende dag opgevoerd tijdens het diner. ,,En omdat het diner voor de meeste van hun leeftijds genoten niet betaalbaar is, hebben we er een ontbijt aan toegevoegd'', vertelt Kotoun. ,,Vlak na de nacht dus, als een soort generale repeti tie voor het diner." Orkesten Wat de voorstelling precies in houdt, kan Kotoun niet verklap pen. ,,Maar het blijft niet bij piano spel alleen. Ik dirigeer ook orkes ten, dus ik heb er nog wat andere muzikanten bij gehaald. Er zullen bijvoorbeeld ook blaasinstrumen ten te horen zijn. Maar ook zang. René Geelhoed zal in de nacht met de kinderen werken aan twee koorwerken." Kotoun heeft er nog iemand bijgehaald: archivaris Ilja Mostert, van het Schouwse ge meentearchief. Want de voorstel ling speelt zich niet alleen tegen het decor van de Nieuwe Kerk, maar ook in het licht van het vuur dat de kerk in 1832 volledig plat brandde. Kotoun: ,,Wij kijken of er misschien niet meer verdachten waren dan dan loodgieter alleen. En iedereen doet mee, zelfs de be diening. Het wordt een heel bij zondere avond." RENESSE Ed Troost stopt in het voorjaar van 2020 als voorzit ter van Recron/Hiswa Schou- wen-Duiveland. Beoogd opvolger is Marieke Braber-Schot uit Renesse. Zij is door het bestuur unaniem voor gedragen als nieuw te verkiezen voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich nog melden tot de najaarsverga dering in november. Zijn die er niet dan neemt Braber in het voorjaar het stokje van Troost over. Hij stond 20 jaar lang aan het roer van Recron Schouwen- Duiveland. Braber is met haar man eigenaar van Vakantiepark Zonnedorp in Renesse. ZIERIKZEE In verband met onderhoud aan de weg gaan verschillende delen van de N59 rondom Zierikzee tussen 23 september en 5 oktober dicht. Dat heeft ook gevolgen voor de bus. Rijkswaterstaat en de gemeente Schouwen- Duiveland houden maandag 9 september een informatie avond over de afsluitingen. Het gaat om verschillende (vooral nachtelijke) afsluitin gen van de weg tussen de ro tonde Zierikzee en de Laan van Sint Hilaire en van het stuk weg tussen de Laan van Sint Hilaire en de Schelphoek. Dat laatste stuk weg gaat ook nog een weekend lang (27 tot en met 29 september) dicht. De N59 vanaf de rotonde tot de aansluiting met de N256 (rich ting Weg naar de Val) komt ook aan de beurt. Net als het stuk weg tussen de rotonde en de Emil Sandströmweg. Op sommige momenten komen ook bushaltes te vervallen in onder meer de wijk Poortam bacht. Tijdens de informatie avond in het gemeentehuis in Zierikzee kunnen belangstel lenden vrij inlopen tussen 18.30 en 21.00 uur. Ook zijn alle omleidingsroutes te zien. Voor de zesde keer strijden ringrij- ders volgende week om de felbe geerde gouden pollepel op de Ou- werkerkse kerkring. Tegenover knipcafé De Barbier, dat het evene ment organiseert, komt een grote feesttent. In die feesttent zijn optredens van nader te noemen muzikanten en ook is er een braderie. En die zal volgend jaar, voorspelt organisator Martijn Boonman, nóg groter zijn. ,,Dan gaan we hem uitbesteden en zullen er veertig tot zestig kramen staan." Zo wordt het evenement elk jaar een stukje groter. Boonman: ,,Dit is het leukste evenement dat we orga niseren, maar ook het meest inten sieve. Er zit héél veel tijd in. Dus we moeten wel ergens naartoe wer ken." Aan het ringrijden doen twintig strijders mee. Dat zijn zo'n beetje dezelfde enthousiastelingen als bij voorgaande edities. Evenals de paarden, afkomstig van Bart van der Wekken en Jaco Groenendijk. Speciaal aan het spel in Ouwerkerk is een element waar bij extra punten kunnen worden gescoord. Het ringrijden vindt plaats op za terdag 14 september. De muziek in de feesttent begint om 19.00 uur. vrijdag 6 september 2019 Wendy Wagenmakers Zierikzee -Cathy Kotoun Cathy Kotoun: ,,Het wordt een heel bijzondere avond.'' FOTO DIRK-JAN GJELTEMA Theater dus, met muziek én histo rie. En eten, verzorgd door strand- restaurant Our Seaside in Re- nesse. Kaarten via Dinerenineen- monument.nl Wendy Wagenmakers Ouwerkerk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 50