FAMILIEBERICHTEN 17 Rita Carine Louise Willems Peter Roelse Max Zuurveld Saar Lammers - Kerkhove Wies DANKBETUIGING V' Mr* OVERLEDEN In stilte, net als in diep water, ben je verlost van de zwaartekracht" onze zus en schoonzus Jannie Slabbekoorn- Paauwe Cobie en Jan Kriekaard, Gretha en Dick van der Jagt, Hans en Cora Paauwe, Jan en Ina Paauwe. Herinner mij zoals ik was, maar niet in mijn sombere dagen. Herinner mij zoals ik was in de stralende zon. Hoe ik was, toen ik alles nog kon. Intens verdrietig, maar dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft, geven wij er u kennis van dat, in het bijzijn van haar dierbaarsten, is overleden onze moeder, schoonmoeder en zus 27 - 01 -1955 Gent (B) f 05 - 09 - 2019 Sas van Gent Evelien en Christian Marc en Rita f Sas van Gent, 5 september 2019. Correspondentieadres: Fam. C. De Troyer Pruimelaarstraat 16 9940 Sleidinge (B) De afscheidsbijeenkomst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatshebben op woensdag 11 september om 11.00 uur in Familiehuis De Geslootene Boom, aan de Kleine Markt 5-6 te Sas van Gent, waar er na afloop gelegenheid is tot condoleren. De crematie zal aansluitend in stilte plaatsvinden te Terneuzen. Maatje Ruesink-Dekker Aloijsius Franciscus Marie de Bruijn Wies Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schriftelijk of per telefoon mochten ontvangen na het overlijden van onze zoon, broer en oom Willen wij u graag bedanken. Dit heeft ons veel steun gegeven. Addie Roelse en Cees Roelse in herinnering Diana Roelse en Jan Kleijer Pim en Bart Groenewegen Met familieberichten.nl kunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag en of weekblad naar keuze. DE PERSGROEP familieberichten Familieberichten FAMILIEBERICHTENPAGINA, DE MOGELIJKHEDEN ZIJN DIVERS. vrijdag 6 september 2019 PM Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Mijn tijden zijn in Uw hand. Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van oud-docent wiskunde van de Casembrootschool voor mavo en van het Buys Ballot College, rechtsvoorgangers van het huidige Ostrea Lyceum. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie, Gods steun en troost toe met dit verlies. Namens de Raad van Toezicht, het bestuur en de medewerkers van het Ostrea Lyceum dhr. JJ. van Dokkum, rector-bestuurder a.i. Met verdriet, maar ook met rijke herinnering, is het voor ons in korte tijd weer afscheid nemen van een geliefde zus, schoonzus en tante sinds 30-10-2003 weduwe van Harry Lammers Overleden 3 September 2019 op de leeftijd van 87 jaar. Familie Kerkhove Neven en nichten En in herinnering allen die haar zijn voor gegaan. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zuster en schoonzuster Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Familie Dekker Verdrietig delen wij u mede dat na moeizame jaren met afnemende gezondheid is overleden onze lieve broer en schoonbroer ik Hontenisse, 14 juni 1954 t Hulst, 30 augustus 2019 Hulst: Terneuzen: Kloosterzande: Vogelwaarde: Kloosterzande: Baalhoek: Frans en Tiny Dentia en Fons Adrie en Els 1" Leo en Emmy Ria en Jo Marleen en Arnold neven en nichten Correspondentieadres: Scheldeweg 16, 4587 RD Kloosterzande We hebben in besloten kring afscheid van hem genomen in het crematorium. Onze dank gaat uit naar alle begeleiders van Asschepoort en Paardenmarkt en het team van de Babbelaar, voor de liefdevolle aandacht en zorg aan Wies, maar ook aan ons als familie. Je voer je eigen koers Je hebt vele wateren bevaren Maar nu ben je veilig afgemeerd Rust zacht We gaan je missen Bewoners en team Asschepoort en Babbelaar Tragel COLOFONE-mail: familleberichtenpzc@persgroep.nl Internet: www.familieberichten.nl Tel: 088-013 99 99 SLUITTIJDEN Kant en klaar materiaal daags voor plaatsing 16.00u Op te maken advertenties daags voor plaatsing 15.00u

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 45