SALE S ■25% In >5 ZEELAND 13 MARIJN BROUWERS NOU DAG Ook sterren hebben hun vergeetputjes. Watertownvan Frank Sinatra is er zo een. Een album uit 1970, dat zeer matig ontvangen werd - eigenlijk flopte - en lange tijd zo goed als vergeten was. En dat verdient de plaat niet. VOLLEDIGE SHOWROOM OP ALLES Interior Zeeland Nazomerfestival Watertown is een zogenoemd con ceptalbum. Kort gezegd houdt dat in dat alle liedjes inhoudelijk met elkaar samenhangen en samen één Marijn Brouwers zingt Sinatra in het Nederlands, maar doet hem niet na. foto lex de meester verhaal vertellen. Sinatra deed dat wel vaker. In Watertown is dat een reeks brieven, die een eenzame man schrijft aan de vrouw die hem in de steek liet. Brieven die hij ove rigens nooit verstuurt. Die ondertoon van eenzaam heid is echt een Sinatra-thema. Hij zingt de liedjes van Watertown zo als alleen hij dat kan, maar de grote verdiensten van de plaat zijn eerder de prachtige, poëtische tek sten. Werk van een jonge, ook al vergeten tekstschrijver, Jake Hol mes. Toppers zijn onder meer Goodbye, Michael Peter (over hoe zijn twee kinderen hem dagelijks aan haar doen denken) en het slot lied The train, waarin de vrouw ondanks haar belofte toch niet te rugkomt. Marijn Brouwers, die eerder hommages aan Chet Baker en Charles Aznavour maakte, zingt de plaat nu in het Nederlands, bijna integraal. Met begeleiding van Marc-Peter van Dijk (toetsen) en Hermine Deurloo op mondhar monica. Op een enkele uithaal na doet Marijn geen moeite om op Si natra te lijken, en één piano en een mondharmonica lijken in de ver ste verte niet op de orkestrale be geleiding waar Sinatra zo van hield. Dat alles komt vooral de in timiteit van het verhaal ten goede. Relatiebreuk De vertaling was in handen van Jan-Wouter Zwart. Hij deed dat zo knap dat in deze uitvoering de poëtische kracht soms zelfs nog sterker overkomt dan in het origi neel. Het besef, dat die relatie breuk niet eens een great ending kende, maakt de man in kwestie heel timide. Maar hij is ook een volhouder: Maar telkens in de nacht blijf jij wat ik had bedacht. Samen stemt dat positief weemoedig. BRIEVEN U kunt uw brief (maximaal 150 woorden) richten aan: lezersredacteur@pzc.nl of per post aan Lezersredacteur PZC Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 08801-30210 Brommobiel Ook ik heb een brommobiel (krant van 26 augustus) en ook ik ervaar dat verkeersdrempels niet zonder gevaar te nemen zijn. De autoriteiten houden hier te wei nig rekening mee. Helemaal fu nest zijn de 'paddenstoelen'. Met een brommobiel kun je hier niet zonder schade overheen. De paddenstoel is ontworpen voor voertuigen die hoger op de wie len staan. Mijn brommobiel is beschadigd toen ik tussen Yer- seke en Krabbendijke over een dergelijke drempel reed. De ver snellingsbak moest worden ver vangen en later ook de automaat, alles voor eigen rekening. Dit toont aan dat verkeersdrempels wel degelijk oorzaak kunnen zijn van de ellende die mevrouw Metz heeft meegemaakt. Raymond van den Boorn Arendstraat 10, s-H. Arendskerke Diabetes Diabetoloog Hanno Pijl maakt zich zorgen over de obesitasepi- demie en de daarmee samen hangende toename van diabetes onder kinderen (krant van 24 augustus). Hij vindt dat die ont wikkeling 'het resultaat is van hoe wij ons leven inrichten. Wij mensen zijn biologisch gedreven om naar gemak te streven'. Een illustratie hiervan valt waar te nemen nu 'de scholen weer zijn begonnen'. Fiets van Goes naar Kapelle en je wordt links en rechts ingehaald door leerlingen die zich - in grotere getale dan ooit - voortbewegen met een e- bike. Tot voor kort gehard door weer en wind laten ze zich nu degraderen tot gemakzuchtige consumenten, die hun energie ontlenen aan een batterij. Jacques Derksen Grachtstraat 20, Kapelle Consumptie Volgens het CBS is de consump tie in 10 jaar met 5 procent terug gevallen (krant van 20 augustus), omdat vaste lasten hoger werden en de hypotheekschuld werd af gelost. Vanwege onzekere tijden moet de consument ook nog sparen voor eigen koopwoning, zorg, studie en oude dag. Verge ten wordt dat de consument de motor van de economie is en groei ook grenzen heeft. Door het kabinetsbeleid nam de koop kracht ook af, omdat de btw in 10 jaar met 3 procent steeg. Onze nationale pensioenspaarpot groeide van 600 naar 1400 mil jard door nieuwe rekenregels. Deze 800 miljard aan spaargeld zit nu in een dichte spaarpot en was zo niet beschikbaar voor de consument. Misschien komt dit na vele jaren nog beschikbaar als pensioengeld voor de hui dige jongeren. De consument kreeg via pensioen- en spaar geld ook de rekening gepresen teerd van het gratis geld rond pompen via de ECB naar lan den, banken en bedrijven. H. Steehouwer Zuidsingel 69, Middelburg Ontvang nu 25% korting op alle modellen die in onze showroom staan! Kijk alvast op woontrend.nl voor ons aanbod. Kom snel langs, want weg is weg. vrijdag 6 september 2019 PM Positieve weemoed met Sinatra znF 27 augustus t/m 7 september Willem Nijssen Middelburg 'Nou dag' speelt nog op 6 en 7 september, om 19.00 en 20.30 uur, Middelburg, festivalhart ZNF Woontrend Zeeland Woontrend Zeeland Duinstraat 18a, Koudekerke www.woontrend.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 41