5 blijft ook heel lang goed, zelfs als een lichaam verkoold is." Als lid van een rampenidentificatieteam kon hij van het ene op het andere moment worden weggeroepen. ,,Ik heb altijd geluk gehad dat ik collega's kon vinden die in mijn praktijk het werk konden overnemen. Mijn patiënten hadden er ook altijd begrip voor. Je moet alles uit je han den kunnen laten vallen als je wordt opgeroe pen." Slingenberg moest in mei 2010 zelfs zijn ei gen afscheidsbijeenkomst als tandarts verzetten toen de vliegramp in Tripoli gebeurde. Slachtoffer krijgt een gezicht Het identificeren van de lichamen is geen werk voor tere zielen. Lichamen zijn verminkt of opge zwollen door het water, zoals bij de tsunami in 2004 in Thailand, dat ze nog maar weinig mense lijks hadden. Het onderzoeken van de stoffelijke resten was voor hem niet het moeilijkste onder deel. Maar als er een match was gevonden tussen gebitsgegevens voor en na de dood, kreeg het slachtoffer een gezicht. ,,Dat is soms emotioneler dan gewoon aan die lichamen werken." Gevraagd naar wat hij het vervelendste aspect vindt van het identificeren zegt Slingenberg: ,,De geur. Die blijft heel lang hangen. Vroeger had ik een parfummetje dat ik in mijn mondmasker spoot om de stank een beetje te dempen. Maar op een gegeven kwam bij mij een mevrouw in de stoel zitten die dat parfummetje ook had. Toen kwam gelijk dat beeld van de identificatie naar boven. Geur heeft zo veel impact. Ik heb nooit ge had dat ik niet kon eten omdat ik een vies klusje had gehad. Behalve die ene keer toen ik thuis kwam. Toen had mijn vrouw net kaasfondue ge maakt. Nou ja, je begrijpt het." Slingenberg heeft over heel de wereld gewerkt. Het contrast tussen het extreme werk in een rampenteam en het rustige Zoutelande was groot. ,,Ik kon er thuis altijd goed over praten. Ik Je hebtna een ramp wel dat je al het andere onbelangrijk vindt, je niet zeurt over kleine dingen. Jammer genoeg trekt dat weer bij sloeg niet dicht. Je hebt wel dat je na een ramp al het andere onbelangrijk vindt en niet zeurt over kleine dingen. Jammer genoeg trekt dat weer bij", lacht hij. Psychische schade heeft hij aan zijn werk als forensisch odontoloog niet overgehouden. ,,Er zijn wel collega's die een post traumatisch stress syndroom hebben opgelopen. Dat is moeilijk te voorspellen. Ik ken iemand met PTSS van wie ik dat nooit verwacht had. En dan ineens is het foute boel." Na de tsunami hoorde hij van collega's dat de beelden van de tsunami ook effect hadden op hun partners. ,,Die wilden niet meer met hen in hetzelfde bed slapen, omdat ze zo vies waren van wat ze gezien hadden. Dat is wel weer bijgetrok ken, neem ik aan." Contact met nabestaanden wil hij niet. ,,Een vrouw belde ooit dat ze patiënt bij wilde worden omdat ik haar man had geïdentificeerd. Dat ga ik dus echt nooit doen. Ik ga liever ook niet naar die herdenkingsbijeenkomsten. Je moet gewoon geen emotie bij dit werk hebben, althans zo min mogelijk. Ik probeer identificatie als een grote puzzel te zien. Wie is wie. Ik probeer al die emo tie weg te houden." Slingenberg werd bij zijn informele afscheid van de odontologen van het RIT op 20 augustus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau. Voornamelijk vanwege zijn werk na rampen, maar ook voor het ontwikkelingswerk in Afrika, waar hij in Kenia mensen tandheel kundige hulp gaf. Dankzij donaties bij zijn af scheid van zijn eigen praktijk kon hij daar een tandheelkundige praktijk laten inrichten. De uit de lucht geschoten MH-17 is zijn laatste ramp geweest. Dat wil niet zeggen dat hij zijn laatste identificatie heeft gedaan. Als invaller voor werk in de regio blijft hij beschikbaar. ,,Of er moet zo'n grote ramp gebeuren, dat ze zeggen: kom nog eens helpen." INDRUKWEKKENDE LIJST Bert Slingenberg (73) uit Zoutelande werkte van 1971 tot 1974 als tandarts bij de Neder landse luchtmacht in Duitsland, van 1974 tot 1977 was hij chef-luchtmachttandarts en van 1977 tot 2010 was hij als zelfstandig tandarts in Middelburg gevestigd. Daar naast was hij van 1977 tot 2019 forensisch odontoloog. Hij identificeerde overleden personen aan de hand van hun gebit, zowel voor de politie, als bij rampen in binnen- en buitenland. Het lijstje met rampen waarbij hij werd opgeroe pen om voor identificatie van de slachtof fers te zorgen, is van een indrukwekkende triestheid: 1977 vliegtuigramp Tenerife; 1987 veerboot ramp Herald of Free Enterprise; 2000 vuur werkramp Enschede; 2003 vliegtuigramp Peru; 2004 tsunami Thailand; 2009 vlieg ramp Turkish Airways Hoofddorp; 2010 vliegtuigramp Tripoli; 2010 verkeersongeval A59; 2012 veerbootramp Zanzibar; 2014 vliegtuigramp MH17 Oekraïne De MH17 was mijn laatste ramp, tenzij er een zo grote ramp gebeurt dat ze zeggen: kom nog eens helpen vrijdag 6 september 2019 GO Bert Slingenberg thuis in Zoutelande met twee 'antieke' tandartsboren die ter decoratie in zijn wo ning staan. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA -Bert Slingenberg -Bert Slingenberg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 33