Pulsers storten zich op garnalen Pluk je appels en peren zelf in de boomgaard 4 Bert Slingenberg uit Zoutelande was 31 jaar toen hij als hoofd-luchtmachttandarts eind maart 1977 een telefoontje kreeg. Of hij tandartsen beschikbaar wilde stellen om naar Schiphol te komen. Er was hulp nodig bij de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp op Tenerife. Een Boeing 747 van de KLM was op de startbaan tegen een toestel van PanAm gebotst. Met in totaal 583 doden is het de grootste ramp uit de luchtvaarthistorie. Een deel van de pulsvissers is sinds het verbod in juni namelijk weer op garnalen gaan vissen, terwijl deze markt al onder grote druk staat van wege een enorm overschot aan gar nalen. Vissers in Stellendam konden de afgelopen jaren eindelijk weer een goede boterham verdienen met het pulsvissen. Dankzij deze Neder landse techniek, waarbij wordt ge vist met lichte stroomstoten, kon er flink worden bespaard op de brand stofkosten. Ook werd er veel meer tong en schol gevangen dan met de traditionele manier van vissen. Maar het succes van de Neder landse vissers op de Noordzee was een doorn in het oog van de Franse en Britse collega's, die veel mindere vangsten hadden met hun verou derde vloot. Zij begonnen een suc cesvolle lobby in de Europese Unie, die begin dit jaar besloot het puls- vissen te verbieden. Ombouwen Voor de meeste pulsvissers in Stel lendam betekende dit dat ze hun schepen, waar ze voor tonnen in hadden geïnvesteerd, moesten om bouwen. De meesten hebben dat inmiddels gedaan en zijn terugge- keerd naar de traditionele boom- korvisserij. Hierbij trekken de kot ters sleepnetten over de zeebodem. Maar een ander deel van de klei nere pulsschepen heeft zich dus op de garnalenvisserij gestort. De toe genomen concurrentie komt de be staande garnalenvissers slecht uit. Er is namelijk al een overschot aan garnalen. Vorig jaar is er een enorme voor raad aangelegd, wat voor een daling van de prijzen heeft gezorgd. Er mag nu nog maar beperkt, slechts 48 uur per week, worden gevist op garnalen. ,,Ik denk dat we nu 40 procent minder omzet hebben. Dit Dit is voor garnalenvissers gewoon een periode van overleven is gewoon een periode van overle ven'', vertelt garnalenvisser Koos de Visser. Voorzitter Hans Juch van de Vis serijvereniging Zuidwest Neder land bevestigt dat een deel van de pulsvissers 'noodgedwongen' is overgestapt op garnalen vissen. Het gaat volgens hem om zo'n 10 tot 15 procent. De keuze voor garnalen is volgens hem niet zo gek. Die kun nen met relatief weinig moeite worden gevangen, legt hij uit. ,,Het kost veel minder brandstof en je hebt geen quotum.'' Soms zijn er ook activi teiten, zoals kennis maken met een im ker, een speurtocht door de boom gaard, verschil lende appel- en pe renrassen proeven, appelsap persen, of een uitleg door de teler. Ook zijn er winkeltjes met streekproducten, en koffiehoekjes of een terras. Kijk voor locaties, data, openings tijden en bijzonderheden op frui- tigste.nl/plukdagen. De Fruitpluk- dagen zijn een initiatief van de te lers van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. In Zeeland doen mee: 14 september: Landwinkel De Fruitgaard, Bouwmansweg 1, Burgh-Haamstede (10-16: uur), stoofperen gieser wildeman en saint remy, handperen, conference, doyenné du comice 7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober: Fruitteeltbedrijf en Landwinkel Schorre, Vroondijk 2, Vrouwenpolder (9-16 uur). Appels en peren. 14 september: Fruitteeltbedrijf en Landwinkel Weststrate, Sand- berglaan 10, Middelburg (9-16). Stoofperen, goudreinetten en elstar. 21 en 28 september: Fruitbedrijf W. van Cadsand, boomgaard aan de Schepenlaan/ Molenweg te Terneu- zen (10:00-16:00 uur), jonagored (appel), hand peren conference, doyenné du comice en stoofperen gieser wildeman en saint remy. Rondjes door de boomgaard met de 'stoof peerexpres' (foto). 14, 21 september: Vereecken Fruit en Boerderijwinkel, Provinci- aleweg 6, 4581 RN Vogelwaarde (10:00-16:00 uur) e eerste ramp blijft je toch het meeste bij. Je loopt de hangar binnen waar ze de Tenerife-slachtoffers naartoe hadden gebracht en dan lig gen daar 250 verkoolde men sen in kisten. Dat was een enorme confrontatie. Ik was niet gewend aan de aanblik van zo veel dode mensen.' Het was het begin van 42 jaar werken als forensisch odonto- loog. Hij werd te hulp geroepen bij rampen in binnen- en buitenland en de grootste ramp van allemaal, de tsunami in Zuid-Oost-Azië in 2004. ,,Ze zeggen weleens forensische tandheelkunde, maar dat klopt natuurlijk niet. Je heelt niets, maar bij de identificatie wordt gebruikgemaakt van je kennis als tandarts." De vliegramp van Tenerife legde de kiem voor het Rampen Identificatie Team (RIT), dat later onderdeel werd van het Landelijk Team Forensi sche Opsporing. Tegenwoordig hebben de speurders bij het zoeken van iemands identiteit meer technieken en hulpmiddelen ter beschik king dan in de jaren zeventig. ,,Je had geen com puters, geen dna. Bij de vliegramp van Tenerife waren er ook geen vingerafdrukken meer door de toestand van de lichamen. We speelden toen eigenlijk zelf computertje. We vergeleken de ge- bitsgegevens van de stoffelijke overschotten met de gebitskaarten die de tandartsen van de slachtoffers ons hadden gegeven. Ieder had dan een stapel van die kaarten. Dan zei ik bijvoor beeld: ,,Geen verstandskiezen. Dan liep iedereen zijn stapeltje door. Het gebit had bijvoorbeeld ook een kroon, rechtsboven op de 1-6. En zo ging je dan door tot je een kaart had die helemaal overeenstemde. Tegenwoordig gebeurt dit met een computer." Herald of Free Enterprise Vrij snel na de ramp verhuisde Slingenberg naar Zeeland. Hij ging werken in het gezondheids centrum in de Middelburgse wijk Dauwendaele en wonen in Zoutelande. ,,Vanaf dat moment heb ik hier alle lokale identificaties gedaan van onherkenbare personen. Dat kon gaan om ver dronken mensen die waren aangespoeld, mensen die verbrand waren of die er zelf een eind aan hadden gemaakt. Heel vaak heeft de politie wel een vermoeden van wie het is. Als iemand twee maanden dood in een huis heeft gelegen, zou het wel eens de bewoner kunnen zijn. Maar dat moet wel bewezen worden. Bij de ramp met de Herald of Free Enterprise (een Britse veerboot die op 6 maart 1987 bij Zeebrugge zonk) spoelden hier ste wardessen aan. Die hadden een naamplaatje op hun jas, maar dat is nog geen overtuigend bewijs dat het die persoon ook echt is. Het kan best zijn dat er eentje het koud had gehad en dat de ander zei: doe mijn jas maar aan. Met het gebit kun je heel snel de bevestiging geven of iemand het ook echt is. Met dna gaat dat veel langzamer. Het gebit v vrijdag 6 september 2019 Het Europese verbod op pulsvis- sen levert niet alleen problemen op voor de pulsvissers in Stel lendam. Ook de garnalenvissers hebben er last van, omdat puls vissers hun heil nu ook in de gar nalen zoeken. Stellendam -Koos de Visser, garnalenvisser Je eigen fruit plukken en proe ven middenin de boomgaard, dat kan in september en oktober bij ruim 35 fruittelers in heel Ne derland. Ook Zeeuwse bedrijven doen mee aan de fruitpluk- maand en stellen hun boom gaard open voor mensen die voor een bedrag van rond de euro per kilo een zakje nieuwe oogst appels en peren willen plukken. Ondine van der Vleuten Vrouwenpolder 'Die geur blijft heel lang bij je' Theo Giele Zoutelande l^nKil Bert Slingenberg in Thailand aan het werk bij de identificatie van slachtoffers van de tsu nami in 2004. FOTO COLLECTIE BERT SLINGENBERG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 32