Over nazi's en korte broeken Bijzonder beeldje uit scheepswrak te zien Jubileumjaar Plaquette voor overleden Samantha Eising (27) De makelaar :'Voor starters is het nu duur' 2 WONINGCRISIS AAN PAK Commentaar Wat moet je als bestuursvoorzitter van een reformatori sche school als je publiekelijk wordt doorgezaagd over het kledingvoorschrift voor je leerlingen? Het overkomt Jan Bakker van het Calvijn College te Goes en Krab- bendijke. Hij moet de kledingregels verdedigen voor de camera van presentator Tim Hofman in het onlineprogramma #BOOS. Bakker is hulpeloos. Maar hij blijft vriendelijk. Dat past niet in het format. Dus zet Hofman hem zo veel mogelijk weg. Aan het eind van het programma vergelijkt de populaire programmama ker de schoolregels zelfs met nazipraktijken. Tegenover de kin deren: Wie wil een korte broek kunnen dragen? Wie vindt het fout wat de nazi's deden? Op die manier. Dit kan kennelijk bij BNNVARA. Het Calvijn College komt weleens beter in het nieuws. On langs deed de school het mobieltje in de ban. Die maatregel werd door andere scholen omarmd. Goed voor de concentra tie. Zo kun je ook kijken naar de kledingvoorschriften. Het is prima als leerlingen zich een beetje decent kleden. Kwestie van fatsoen. Alleen zit hier meer achter. Het gaat om het kramp achtig handhaven van het Bijbelse beeld van de man en de vrouw. Dat leidt in streng christelijke kringen tot ernstige mis standen. Bijvoorbeeld de liefdeloze repressieve behandeling van homoseksuelen. Hofman legt die achtergrond van de kle dingvoorschriften nog maar eens bloot. Dat is goed. Maar hij wordt ongeloofwaardig omdat hij zelf helemaal in de fout gaat. Tim Hofman gaat zwaar in de fout in aflevering van #BOOS over kledingvoorschrift Calvijn College Hij had het eigenlijk niet mogen opduiken maar het bijzondere beeldje dat Leon Joosse uit een scheepswrak bij Westkapelle mee nam, kan nu wel door veel mensen gezien worden. Op zaterdag 14 sep tember bijvoorbeeld, bij Erfgoed Zeeland, tijdens Open Monumen tendag. De Middelburgse wrakduiker is dan zelf aanwezig om zijn vondst te laten zien en erover te vertellen. Erfgoed Zeeland heeft Joosse uitgenodigd omdat archeo logie ook voor die organisatie een belangrijk onderwerp is. Daarom zijn 'archeologische plekken van plezier' en een rondlei ding door het archeologisch depot ook aandachtspunten tijdens Open Monumentendag bij Erfgoed Zee- land. Andere activiteiten die wor den geboden, zijn onder meer le zingen en puzzelen met botten, in dit geval een schedel uit de Zeeuwse bodem. Bezoekers kun nen ook bijzondere voorwerpen uit Wrakduiker Leon Joosse vertelt bij Erfgoed Zeeland over zijn vondst hun eigen collectie meenemen en de waarde laten bepalen door een taxateur van het Zeeuws Veiling huis. Erfgoed Zeeland is gevestigd aan de Looierssingel in Middelburg en is tijdens Open Monumentendag te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. ALMANAK De aftrap van het jubileumjaar 75 jaar Vrijheid is groots gevierd in Terneuzen. In heel Zeeuws- Vlaanderen wordt er op inge sprongen door onder meer mu sea, stichtingen en organisaties. Zo zijn er lezingen, exposities, er worden boeken uitgegeven en concerten gegeven binnen het thema. Ook scholieren leren alles over de Slag om de Schelde, merkte een Zeeuws-Vlaamse moeder. Toen ze thuis vertelde dat een bakker sinds kort ook herdenkingsgebak in het assor timent heeft, reageerde haar zoontje oprecht verbaasd: ,,Is dat dan ook 75 jaar oud?" Kilometerslange file op A58 door ongeluk Paskal Jakobsen bezorgt eten zelf Bergen op Zoom Politie ruimt hennepplanten Samantha Eising, die vorig jaar overleed aan taaislijmziekte, krijgt een herdenkingsplaquette op de boulevard in Vlissingen. Die wordt op 14 september onthuld, na de jaarlijkse Outrun CF. Eising overleed juli vorig jaar op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van taaislijmziekte. Over haar ziekte schreef ze het boek Adembe nemend, dat in 2013 uitkwam. De onthulling van de plaquette volgt op de vijfde editie van de Outrun CF. De letters staat voor cystic fibrosis, een andere naam voor taaislijmziekte. De wandel tocht vindt voor de vijfde keer in Vlissingen plaats. Eising was er initiatiefneemster en organisator van. De aanvang is om 14.00 uur bij het koopvaardijmonument, de fi nish ligt aan de andere kant van de boulevard, bij het standbeeld van Michiel de Ruijter. Daar wordt de plaquette onthuld. Onderzoek De deelname is in principe gratis, iedereen mag betalen wat hij of zij wil. Het geld gaat naar de NCFS, dat onderzoek doet naar de ziekte en behandeling van patiënten fi nanciert. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina outruncfne- derland. ,,In de Randstad is pas echt wo ningnood", zegt makelaar Hen drik van Hoeve, voorzitter van de NVM-afdeling Zeeeland. ,,Het weinige aanbod dat er is, is bui tenproportioneel duur. De prij zen hebben geen enkele relatie meer met de technisch" waarde." In Zeeland is het nog niet zo ver. „Maar ook hier heb ben we in bepaalde segmenten een te kort aan woningen, zoals ruime twee-on- der-eenkaphuizen. Daai 10 heel veel vraag naar. Voor starters is het duur geworden. Ze kunnen hier nog wel wat kopen, maar dan aan de onderkant van de markt. Vroeger konden ze betere huizen krijgen." „Middelburg en Goes zijn voor starters al vaak niet meer betaal baar." Het kabinet overweegt om de overdrachtsbelasting voor deze groep te schrappen. Van Hoeve gelooft wel in derge- ,,Dat zal ook in Zeeland helpen." Om nieuwbouw te stimuleren, wil het kabinet verder een bouw fonds in het leven roepen. Van Hoeve ziet er weinig heil in. ,,Dat is allemaal papier en werkt alleen maar vertragend. Op die manier krijg je geen snelheid in de situatie." Hij gelooft veel meer in het eenvou diger maken van de regelgeving op het gebied van ruimte lijke ordening. „Dan zult u zien dat de pro blemen heel snel zijn op gelost. Nu ben je soms tien jaar bezig voordat een bouwproject is gerealiseerd." Van Hoeve wijst ook op de stikstofwetgeving, waardoor talloze grote plannen nu dreigen te sneuvelen. „Gekker moeten we het in dit land niet maken." vrijdag 6 september 2019 II Maurits Sep Middelburg Tip? redactie@pzc.nl HEINKENSZAND Door een ongeval op de zuidbaan van de A58 bij Heinkenszand is gister ochtend een lange file ontstaan. Op het hoogte punt was de vertraging veertig minuten. Het ongeluk gebeurde gisterochtend rond een uur of zeven. De linkerrij strook was afgesloten. Daardoor ontstond een kilometerslange file. Rond acht uur werd de weg weer vrijgegeven. De file loste daardoor snel op. Om kwart over acht was er geen vertraging meer. MIDDELBURG Mensen die gisteren iets bestelden bij het Middel burgse eetcafé Hard Ziel zullen verbaasd heb ben opgekeken toen ze hun eten kregen thuisbe zorgd. Zanger - en eige naar - Paskal Jakobsen bezorgde het eten zelf bij de mensen thuis. Dat schreef de Bl0f-zanger op Facebook. Hij bracht het eten tot 20.00 uur rond op een bezorgbrom- mer. Woensdag hielp Ja kobsen al een avondje in de keuken van zijn street- foodrestaurant. Op de vraag van iemand op Fa cebook welk klusje de zanger vandaag gaat doen, antwoordt hij: 'af wassen en ramen lap pen!' Jakobsen opende het restaurant aan de Turfkaai vorig jaar samen met topkok Edwin Vinke. De politie heeft in Ber gen op Zoom, Putte en Sint Philipsland hennep planten geruimd. In laatstgenoemde plaats ging het slechts om vijf planten. Maar aan de Noordsingel in Bergen op Zoom stonden er 150, en werd stroom af getapt. In Putte vond de politie twee zakken met in totaal 200 oogstrijpe hennepplanten in een maisveld. Eerder meldde de politie al hen nepvondsten in Kruis land (373 planten) en Steenbergen (287 stek jes en 400 planten). Huis voor Martijn de Koning Vlissingen Nieuwbouw in de Goese wijk Aria. foto' marcelle davidse,.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 30