Werk voor waaghalzen Jongen stelt kledingvoorschrift school aan de kaak in online programma Odontoloog Bert Slingenberg vrijdag 6 september 2019 Hpzc.nl e-mail: walcheren@pzc.nl 'Ik probeer identificatie als een grote puzzel te Zien' ZEELAND 4 RILLAND Je moet het maar durven. Hoog boven de tussen de draden. Daarmee voorkomt hij dat de snelweg, bungelend aan de draden waar straks 380 draden elkaar straks kunnen beschadigen. Het kilovolt doorheen schiet, lijnbollen, vogelafleiders en nieuwe stuk hoogspanningslijn van TenneT is bijna trillingsdempers installeren. Deze medewerker van klaar. Eind dit jaar gaat de stroom erop. Daardoor aannemer SPIE draait z'n hand er niet voor om. wordt het makkelijker om via het nieuwe Terwijl het verkeer over de A58 onder hem Zeeland in hoogspanningsstation bij Rilland elektriciteit naar en uit raast, bevestigt hij een bundelafstandhouder België te exporteren. foto tennet De 17-jarige leerling die het on line programma #BOOS inscha kelde om de strikte kledingvoor schriften op het Calvijn College in Goes aan de kaak te stellen mag anderhalve week niet op school komen. Hij moest excu ses maken aan de hele school. ,,Mijn doel was gewoon om mijn punt te maken." Bas Bareman en Luc Oggel Goes De tiener schakelde het BNNVARA-programma van Tim Hofman in omdat hij het beu is ver plicht een lange broek te moeten dragen, vooral als het warm is. Hof man probeert in de uitzending - die gisteren op YouTube werd gepubli ceerd - de leiding van reformatori sche school te overtuigen dat leer lingen zelf mogen bepalen wat ze dragen. De actie viel niet in goede aarde bij de schoolleiding. De leerling (die vanwege alle commotie niet met naam vermeld wil worden) kreeg vorige week woensdag na de opna mes prompt een zogenaamde 'time out', een lichtere variant van een schorsing. Hij mag pas komende maandag weer naar school komen. Ook werd hij door de leiding voor de keus gesteld: excuses aanbieden of een andere school zoeken. ,,Ik heb mijn excuses aangeboden aan de ge hele school per mail. Ik zit nu in het examenjaar, dus een andere school zoeken is nogal wat. Ik snap dat ze het niet op prijs stelden en het was niet de bedoeling zo'n onrust te sto ken in school. Mijn doel was ge woon om mijn punt te maken." Van de schoolleiding was niemand be reikbaar voor een reactie. In de uitzending van #BOOS is te zien hoe Hofman bestuursvoorzit ter Jan Bakker van het Calvijn Col lege in Goes overvalt met de actie voor vrijere kledingvoorschriften. Hofman vond de verklaring van Bakker dan ook niet duidelijk. ,,We hebben deze regel al meer dan 25 jaar", zegt Bakker. ,,De lijn die wij volgen is dat mannen en vrouwen verschillend geschapen zijn en zich verschillend kleden." De korte broek heeft volgens Bakker 'niks met christelijk te maken'. ,,Wij zeg gen wel: volgens de bijbel worden meisjes anders gekleed dan jongens en in onze cultuur, onze traditie be tekent dat dat meisjes een rok dra gen en jongens een broek." We hebben deze regel al meer dan 25 jaar -Jan Bakker, bestuursvoorzitter Calvijn College Bakker zegt in de video de ouders te vertegenwoordigen en geen re den te zien het beleid aan te passen. Hofman legt Bakker vervolgens voor wat er gaat gebeuren als hij met 'harde gegevens' kan aantonen dat de ouders dat inderdaad niet doen. ,,Gaat u dan de regels veranderen?" ,,Dat zou best kunnen", reageert Bakker. ,,Maar dan heb je een heel karwei." Die kans grijpt Hofman met beide handen aan. Hij roept alle leerlingen op een brief uit te prin ten en te laten onderteken door ou ders en die volgende week dinsdag mee te nemen naar school. Het is overigens niet de eerste keer dat leerlingen van de school in opstand komen tegen de kleding voorschriften. Een eerdere petitie om te bewerkstelligen dat jongens een korte broek mogen dragen op school haalde twee jaar geleden echter niets uit. Die werd uiteinde lijk 2500 keer ondertekend. ZEELAND2: commentaar It Calvijn College straft leerling

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 29