W O «I Plan toekomst NPO3 valt slecht 24 MEDIA CULTUUI ANGELA KIJKT TV Roel Maalderink (28) is presentator en filmpjesmaker. Eerst voor tv, nu vooral online met humor als rode draad. Deze week begon hij op de site van deze krant aan een nieuwe reeks Voxpop. ,,Van Kooten en De Bie, dat is toch wel het hoogste.'' oensdag 20.28 uur. Stress. Alle maal nieuwe programma's en bijna allemaal tegelijk. 20.31 NPO 1 Toch maar beginnen bij Aan 't Zand. Heeft die ene kunstenaar nou een par kiet bij zich? En zeggen ze dat je de beste zandsculpturen met rivierzand bouwt? Aha, vandaar dat onze zandkastelen altijd meteen instortten. En goed aanstampen, precies. 20.38 RTL 5 Snip en Snap zijn uit de as her rezen in de vorm van Martien Meiland en Paul de Leeuw in Ranking the Stars. En daar zit warempel Patricia Paay. Iets zegt me dat de eerste grap over haar beruchte homevi deo al is geweest. 20.40 SBS 6 De wereld rond met 80 Jarigen. Altijd goed: tachtigplussers die nog nooit hebben gevlogen en nu zelf moeten inchec ken op Schiphol. 'Waar zit nou de start- knop?' Lucille Ball is er niks bij. Wedden dat er straks ook schattig geklungel komt met de digitale sleutel van de hotelkamer? 20.46 NPO 1 Zandtaartjes, De Jong? Ga je mond spoelen. Kunstwerken zul je bedoe len. Das nog eens wat anders dan een appel taart. 20.51 RTL 5 Wat zegt Martien nou, Emma Worteldoek? Daar komt ze nooit meer vanaf. Waar sociologen nou eens onderzoek naar moeten doen: hoe kan het dat hysterische Martien zo'n publiekslieveling is en de even hysterische Emma door het gros wordt uit gekotst? 20.55 RTL 4 Het spijt me Caroline Tensen, ik heb je verwaarloosd. Terugspoelen die handel. Is dat nou Famke Louise die de tune van Het Spijt Me zingt? Why tell me why zou Anita Meyer zeggen. 21.01 NPO 1 Paniek in Kijkduin. De zands culpturen zijn weggeregend. Anouk is een hoopje bagger. Was de baktent van André en Janny niet beschikbaar om de kunstwerken te beschermen, omroep MAX? 21.04 RTL 4 Die witte doos waarin de her enigingen plaats vinden, detoneert wel heel erg met de warme uitstraling van Caroline Tensen en met het nostalgische fenomeen 'emo-tv'. Ik had er op z'n minst een bloeme tje neergezet. 21.14 NPO 1 Knap hoe Anouk in twee uur tijd uit de as is herrezen. Hazes is briljant. Maar wie is dat beeld van die man met half lange lokken? 21.28 RTL 4 Het is weer 1992 en ik zit voluit mee te snotteren met een dochter die haar vader weer in de armen sluit. En dan moet de boze stiefmoeder nog binnenkomen. 21.29 Alles gezien, en toch net niks. Maar tijd om na te denken is er niet want er wacht een volgende ronde. De kijker wint met zo veel keuze, zeggen ze dan. Maar waarom voelt het dan niet zo? Lange Frans en Baas B weer samen Metropole Orkest naar ADE Wat vindt de biblebelt van homo sa piens en homofoben? Welke kleur had de slaafhaas vroeger? Kan de Vrije Universiteit de studie Neder lands zomaar schrappen en staan de rijken niet te ver af van de gewone Nederlander? Zomaar wat thema's in de straat interviews van Roel Maalderink. Zijn filmpjes voor de site van deze krant zijn inmiddels duizenden keren ge deeld op social media. Ze worden vertoond in programma's als Pauw, Jinek en De Wereld Draait Door en do centen maatschappijleer gebruiken beelden voor hun studenten. Zijn grote kracht? De man (of vrouw) in de straat een spiegel voor houden met net even een ander insteek. ,,Je kunt naar de bible belt gaan en daar vragen stellen over homoseksualiteit. Dat is een stuk saaier dan dat je dat met een kwinkslag doet.'' Dus vraagt hij in Barneveld aan voorbijgangers of homo sapiens mo gen trouwen ('Nee!') of ze ingeënt Humor is een krachtig middel om maatschap pelijke thema's aan de kaak te stellen zijn tegen Idioterie en Ignorantia en verzint hij de slaafhaas van vroeger ('Daar begon het allemaal mee'). ,,Humor is een krachtig middel om maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen'', weet Maalderink. Broers Die humor kwam van thuis. Van broers Thijs en Jos, respectievelijk zes en vijf jaar ouder. ,,We hadden aan tafel het hoogste woord. Ik was de benjamin. Mijn broers keken naar Monty Python, naar Kopspijkers, naar Koot en Bie. Ik was 7, 8 jaar maar kende hele sketches van Jacobse en Van Es uit mijn hoofd, terwijl ik amper wist waar het over ging. Dat kwam later uiteraard wel. De Tegen partij van toen is nóg actueel. Een beetje Forum van Democratie-ach- tig. Die humor, dat is het hoogste, hoor.'' Ze rolden gedrieën de media in: Thijs werd radio-dj, hij is nu de vaste sidekick bij Ruud de Wild. Jos werkt voor De Speld, het satirische online nieuwsmagazine. ,,Vroeger was Thijs Gudo Tienhooven Maak van het derde publieke net géén regiozender. Dat stelt de Raad voor Cultuur die gisteren veel kritiek uitte op de plannen van minister Slob (Media) voor de publieke omroep. Slobs wens is om jongeren zender NPO 3 om te vormen tot een regiokanaal. De adviesraad noemt de discussie over NPO 3 ('jongeren wenden zich tegen woordig liever tot videodiensten als Netflix') wel 'begrijpelijk', maar ziet liever dat wordt geïn vesteerd in tv-talent en innova tieve nieuwe programma's. Tijdslot Meer publiek voor regionale pro gramma's kan volgens het or gaan beter worden gevonden door 'vensterprogrammering'. Ze krijgen dan een plaats binnen bijvoorbeeld de nieuwsuitzen dingen van de NOS op de grote landelijke televisiezenders, iets dat deels al gebeurt. Zo'n tijdslot is volgens de raad effectiever. Daarnaast stelt de raad dat lokale omroepen al via de kabel in het hele land te ontvangen zijn. Slob wil toewerken naar een reclamevrije omroep (tot 20.00 uur) en kondigde aan adverteer ders online te willen weren. De raad vindt ook dat plan onver standig. De vrees van de minis ter dat de privacy in het geding is omdat adverteerders informatie over hun gedrag zouden verza melen, zou onterecht zijn. Verder anticipeert Slob vol gens het adviesoraan niet snel genoeg op het veranderende me- diagedrag en ziet graag dat er voor 2021 al een soort Neder landse Netflix komt. vrijdag 6 september 2019 PC MUZIEK Frans Frederiks (Lange Frans) en Bart Zeilstra (Baas B) heb ben de strijdbijl begraven. De twee voorma lige rappartners gaan weer num mers schrijven. Mogelijk volgt er ook een tour nee, meldde RTL Boulevard. MUZIEK Het Metropole Orkest staat tij dens Amster dam Dance Event in Ziggo Dome om vijf tien jaar Tomor- rowland te vie ren. Op 17 en 18 oktober speelt het orkest met dj's als Afrojack, Armin van Buu- ren en Tiësto. ■u Scoren met humor en filmpjes .«y' EsfuuI Dennis Jansen Maak van het derde publieke net géén regiozender. Dat stelt de Raad voor Cultuur die giste ren veel kritiek uitte op de plannen van minister Slob (Media) voor de publieke om roep.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 24