lllllllllllll ininiiinii P SUPERMARKT TEST SUPERSNEL BETAALSYSTEEM EUWS 11 Een supermarkt zonder kassa en zonder het scannen van boodschappen. Albert Heijn test sinds gisteren een digitale winkel met als inzet supersnel betalen. „Camera's en slimme schappen registreren wat klanten meenemen.'' rrp' 1 Een winkel van slechts 14 vierkante meter. Volge propt met technologische snufjes die het mogelijk maken iets te kopen alsof je het uit je koelkast pakt. Er is geen kassa en ook het zelf scannen van je bood schappen hoeft niet meer. De mi- nimarkt staat voor het AH-hoofd- kantoor in Zaandam en wordt de komende twee maanden getest. Projectleider is Jasper Hoogers, hij legt uit dat de klant alleen bij het betreden van de supermarkt een betaalpas moet laten zien. ,,Als de deur opengaat, kun je je pas weer in je broekzak stoppen. In de winkel pak je de spullen die je wilt hebben, bijvoorbeeld een sapje of een sandwich. Vervolgens loop je naar de uitgang, daar vindt de be taling automatisch plaats en gaat de deur open. Tenzij je voor meer dan 25 euro hebt gekocht, dan dien je uit veiligheidsoverwegingen nog steeds je pincode in te voe ren.'' In het winkeltje worden ove rigens geen sigaretten of alcohol verkocht. Camera's Om dit systeem mogelijk te ma ken, werkt AH samen met de Amerikaanse start-up AiFi en met ING. ,,We ontwikkelen geavan ceerde vision- en sensortechnolo gieën die scanloos winkelen mo gelijk maken. Camera's zien waar je je in de winkel bevindt en welke producten je pakt. Die worden dan toegevoegd aan je virtuele winkel mandje. Sensoren in de schappen voelen het als je iets pakt of als je iets terugzet. Die combi zorgt er voor dat heel nauwkeurig wordt bijgehouden welke producten een klant meeneemt.'' Een ideaal systeem tegen win keldiefstal, zou je denken. Want bij de zelfscan komt het regelmatig voor dat er boodschappen naar buiten gaan die niet zijn afgere kend. Hoogers: ,,Een fijne bijkom stigheid, maar het is niet het eerste waar we aan denken. Waar we £2*?OOOvel vanwege de privacy wel op hebben gelet, is dat de camera's geen ge zichten registreren. Ze scannen al leen gedaanten en armbewegin gen. In Nederland zijn er strenge regels als het gaat om gezichtsher kenning.'' AH wil ook een deel van de klantenservice niet meer in de winkel zelf verzorgen, maar op af stand via camera's. Bang dat er veel minder mensen in de super markten kunnen werken, zijn ze bij AH niet. ,,Zeker niet op korte termijn. Vakkenvullers blijven so wieso nodig. En dit concept is voorlopig niet bedoeld voor be staande winkels. Het digitale win keltje is verplaatsbaar en kan wor den neergezet op locaties waar be hoefte is aan een kleine winkel. Van kantoren of universiteitster reinen tot woonwijken in aanbouw waar nog geen win kels zijn", al dus Marit van Eg- mond, ceo van Albert Heijn. De super markt bena drukt dat het winkeltje geen vervanging is voor de Tap to Gowinkels. In deze filialen dien je nog wel zelf te scannen. ,,Dat concept rollen we verder uit en ondertussen werken we verder aan de techniek om betalen steeds makkelijker te maken. Nu testen we met onze eigen mensen in Zaandam. Als dat goed gaat, testen we met klanten.'' Technologische vernieuwingen in supermarkten volgen elkaar snel op. AH is met het scanloos be talen de eerste retailer in Europa die dit mogelijk maakt. In Amerika loopt met name Amazon voorop We zijn niet bang voor minder werknemers. Vakkenvullers blijven sowieso nodig. met nieuwe betaaltechnieken. Dit bedrijf begon vorig jaar met win kels zonder betaalmoment. Om dit mogelijk te maken, dienen klanten via een poortje naar bin nen te lopen. Ze worden dan hele maal gescand. Daarnaast test Ama zon scanners die mensen laat be talen via hun hand. Dit systeem maakt gebruik van biometrische technologie. Met computervision en dieptegeometrie wordt de vorm en grootte van de hand her kend, waarna de betaling via de betaalpas wordt uitgevoerd. Bij het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), de bran chevereniging van de supermark ten, noemen ze de digitale ont- wikkeling onontkoombaar. ,,Er ge beurt zoveel op dit vlak, het is lo gisch dat een bedrijf als AH hier mee experimenteert. Voor de klant is dit goed nieuws, het wordt steeds makkelijker om af te reke nen. Als het gaat om personeel, houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. Want het lijkt me wel zo verstandig dat er in een digitale winkel voldoende perso neel aanwezig is om klanten goed te helpen'', aldus CBL-woordvoer- ster Else de Kwaasteniet. vrijdag 6 september 2019 GO Zelfs de streepjescode wordt overbodig Sanne Schelfaut Zaandam ÏÏnÏÏÏÏillÜlUL ;l<-egrin<> A Camera's registreren wat klanten kopen. Dat maakt de caissière zoals we die al jaren kennen overbodig, fotoanp/archieffotospaarnestad —Marit van Egmond, ceo AH Kijk op de site bij /video Deze supermarkt heeft geen kassa meer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 11