Beloning voor fietsen met mobieltje uit 10 NIEUWS Kindertelefoon bespreekt al veertig jaar grote en kleine problemen Ruim duizend bellers per dag Een doorsneedag is er nooit, bij de Kindertelefoon aan de Baarjesweg in Amsterdam. Terwijl vrijwilliger Mia een gesprek over in je broek poepen voert, chat collega Frede- riek met een vriendinnetje van een 13-jarig meisje dat gepest wordt en een einde aan haar leven dreigt te maken. ,,Bij zware gesprekken of chat- sessies ben je in het begin vooral geneigd om te adviseren en op te lossen'', zegt vrijwilliger Barbara. ,,Om bijvoorbeeld tegen een kind met zelfmoordgedachten 'doe het niet' te zeggen of 'het leven is wél leuk!' Maar dat leer je gauw af. Het enige wat zo'n beller meestal wil, is een luisterend oor. Daarna zijn er vragen die we kunnen stellen om te kijken of er toch ergens een lichtpuntje is.'' Kinderen tussen de 8 en 18 jaar kunnen met vragen en verhalen anoniem terecht. Via de chat of te lefonisch. Aan de andere kant van de lijn vinden zij een van de ruim tachtig Amsterdamse vrijwilligers. Zo'n twee derde van de vrijwilli gers zijn jonge vrouwen van in de 20. ,,Veel van hen doen een soci aal-maatschappelijke studie. De Kindertelefoon is een goede aan vulling voor hun cv'', zegt Barbara (61), die zelf uit de culturele sector komt. ,,Ik raakte geïnspireerd door de korte film Luister, een jeugddo- cumentaire over De Kindertele foon.'' De Kindertelefoon werd veertig jaar geleden in Amsterdam opge richt door een handjevol enthou siastelingen, geïnspireerd door voorbeelden uit Duitsland en En geland. Pedagoog Denny Mouque was een van hen. ,,Het was tijd om niet meer te betuttelen en de jeugd een stem te geven'', vertelt zij. ,,Wij wilden een veilige plek creëren waar kinderen hun vragen en verhaal kwijt konden, zonder dat er meteen hulpverlening op ze werd afgestuurd.'' Regiomanager Amsterdam en Rotterdam Nathalie But (46): ,,Volwassenen zijn meestal ge neigd in oplossingen te denken. Kinderen willen liever een oor- deelvrij, luisterend oor. De kunst is om met de juiste open vragen het kind zelf oplossingen te laten bedenken. Eventueel doorverwij zen komt daarna.'' Training Alle vrijwilligers hebben een solli citatieronde doorstaan met rollen spellen, een tienweekse training met groepsbijeenkomsten en e-learning als huiswerk. Een flinke tijdsinvestering om aan de slag te mogen. Toch is het verloop hoog. Er zijn landelijk rond de vijfhon derd vrijwilligers ingeschreven, jaarlijks worden 250 nieuwe men sen getraind. Vaak voorkomende thematiek, naast zoenen en seks, is huiselijk geweld. Barbara herinnert zich een telefoongesprek dat ze voerde met een 12-jarige jongen. ,,Hij ver telde dat zijn vader hem sloeg. Na het overlijden van hun moeder was ook zijn jongere broertje de pineut. Dat ging hem te ver. Met zijn beste vriendje naast zich belde hij ons.'' Barbara zette een heel protocol in werking. ,,Ik gaf aan dat ik me ongerust maakte en wilde meegeven dat huiselijk ge weld niet gewoon is. Het klinkt gek, maar meestal weten kinderen dat niet. Ze zijn gewend aan thuis en denken dat zoiets als slaan erbij hoort. Als wij dan zeggen 'dat mag niet van de wet', krijgen we vaak een verbaasde reactie.'' Een vol gende stap was hem te wijzen op instellingen waar hij terechtkon, in dit geval stichting Veilig Thuis. Maar genoeg bellers willen ook gewoon even kletsen. Zoals de brugklasser die een 5,5 voor wis kunde had en daar ontzettend blij mee was. Barbara: ,,Het was zijn eerste voldoende voor het vak.'' IN CIJFERS Bij de proef zijn duizend jongeren tussen de 14 en 17 jaar betrokken. Zij kunnen punten verdienen voor elke minuut dat zij van hun tele foon afblijven tijdens het fietsen. Dit wordt geregistreerd met de Phono-app, een initiatief van ver zekeraar Interpolis. De punten kunnen worden omgezet in euro's. Dat bedrag gaat naar een goed doel: het verwijderen van plastic uit zee. Yvette Melis van Interpolis is ma ker van de app en binnen Interpolis verantwoordelijk voor verkeersvei ligheid. ,,Als je toch je mobiel ge bruikt tijdens het fietsen, ben je al je punten kwijt'', licht ze toe. Jon geren die met de proef meedoen, krijgen ook een vergoeding van 25 euro. ,,Afleiding is een groot probleem in het verkeer en bij jonge fietsers speelt de mobiele telefoon daar vaak een grote rol bij'', zegt onder zoeker Agnieszka Stelling van SWOV, het onderzoekinstituut voor verkeersveiligheid. ,,De gevol gen: ze slingeren, kijken minder om zich heen en zien objecten op de weg over het hoofd. Dat levert ge vaarlijke situaties op.'' Jongerenorganisatie TeamAlert heeft een les ontwikkeld voor de deelnemers waarin de gevaren van afleiding in het verkeer worden belicht, zegt manager gedragsver andering Lieke Kreuzberg. ,,Jonge- ren denken vaak dat ze zelf zonder risico kunnen appen op de fiets, Af leiding door de telefoon is een groot probleem bij jonge fietsers maar als een ander het doet vinden ze het super irritant." Dit weekend start het experiment, begin vol gende week wordt de app geïntro duceerd. Vooral de jonge generatie ge bruikt het mobieltje uit gewoonte. Jongeren vinden het gebruik in het verkeer minder gevaarlijk dan ou deren, blijkt uit onderzoek. Jonge ren zorgen relatief voor veel schade door ongelukken. 71 procent van hen gebruikt de telefoon op de fiets. Data van SWOV laten zien dat in 68 procent van de verkeersongeval len afleiding een rol speelt en smartphonegebruik hiervan de be langrijkste oorzaak is. Maar ook luisteren naar muziek of bezig zijn met andere passagiers is gevaarlijk. Onderzoeker Stelling van het SWOV is blij met het experiment, omdat er weinig studies zijn naar het effect van maatregelen die moe ten zorgen voor minder afleiding in het verkeer. ,,Sinds kort geldt er een app-verbod voor fietsers. We weten dat bij automobilisten het telefoon verbod effectief kan zijn. Maar als er niet gehandhaafd wordt, vallen ze terug in hun oude gedrag.'' De politie probeert j ongeren af te houden van appen op de fiets door veel controles uit te voeren en boe tes uit te delen van 95 euro. Maar jongerenorganisatie TeamAlert wil jongeren een spiegel voorhouden, zodat ze hun gedrag blijvend veran deren. Een positieve prikkel kan daarbij helpen. vrijdag 6 september 2019 Koningin Maxima bezocht gisteren de jubilerende Kindertelefoon in Utrecht. fotoanp Pesten, zoenen of een klap van pa De Kindertelefoon bestaat veer tig jaar. Op bezoek bij de vesti ging in Amsterdam, de stad waar 'het luisterend oor' begon. ,,Je leert al gauw af om te zeg gen: het leven is wél leuk.'' Maud Beucker Andreae Amsterdam Bij De Kindertelefoon werken 45 betaalde mede werkers en 500 vrijwilligers. Ze voeren gemiddeld 15 a 20 bel- of chatgesprekken per shift van 3 uur. Landelijk wor den dagelijks ruim duizend chat- en telefoongesprekken gevoerd. Meest voorkomende onder werpen per telefoon 27% pesten 22% seks, relaties en liefde 10% geweld Meest voorkomende onder werpen via chat 34% seks, relaties en liefde 21% thuis, familie en geweld 15% emotionele problemen Een beloning als jongeren tij dens het fietsen hun mobiel in de zak houden. Verzekeraar Interpolis wil weten of deze po sitieve prikkel kan bijdragen aan het verbeteren van het ver keersgedrag van jongeren. Edwin van der Aa Den Haag -Agnieszka Stelling, SWOV

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 10