II Versgebakken appeltaart dankzij plukdag bij Weststrate WALCHEREN 19 WINKEL ONTMOETINGSPLEK De inwoners van Veere zijn maar wat blij dat de gemeente alsnog toestemming gaf aan Chris Koole om vanuit zijn winkeltje brood te verkopen. Met drie gesneden broden verlaat He- leen Boone zater dag de bakkerswin kel aan het Oranje plein in Veere. Ze is maar wat blij dat de winkel van Chris Koole sinds enkele dagen legaal is en dat de ondernemer tot eind volgend jaar de Veerenaren van brood mag voorzien. Ze hoopt ook dat hij zijn assortiment wat uit gaat breiden zegt ze, als ze buiten de winkel wat praat met andere inwoners zo als pakken koffie en andere artike len die we dagelijks nodig hebben. ,,Want hier in Veere is wel luxe olijfoliezeep te koop maar geen ge wone handzeep." Boone woont al lang in Veere en zag Bakker Bliek vorig jaar stop pen. Vanaf dat moment waren de inwoners voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen op winkels in Middelburg, Seroos- kerke en Vrouwenpolder. Ciska Gideonse komt met nog veel meer brood uit de winkel van Chris Koole, een omgebouwde ga rage. Zij runt samen met haar man boerderijcamping Plantlust bij Veere en is ook heel blij dat er ein delijk weer een 'normale' winkel is. ,,Onze gasten ook. Zodra ze zich melden bij onze receptie vragen ze waar ze in Veere boodschappen kunnen doen. Waar een warme bakker zit. Waar ze de eerste le- vensbehoeften kunnen kopen." Volgens haar vinden de camping- gasten het maar raar dat in een stadje als Veere alleen maar toeris tenwinkels zijn. Ze geeft ook aan dat de winkel van Chris Koole nu al het sociale middelpunt van Veere is. ,,Hier ontmoeten we el kaar. Hier praten we elkaar bij." Ook Jan Paul Loeff is blij dat het dagelijks bestuur van de gemeente Veere afgelopen donderdag be sloot Koole een vergunning te ge ven zodat hij legaal brood kan ver kopen. Tot dat moment deed hij dat illegaal. Het Veerse college wilde hem geen vergunning geven We kunnen dus concluderen dat de nieuwe markthal er over twee jaar staat hoewel de ambtenaren dat wel ad viseerden. Geen enkele inwoner van Veere trok zich iets aan van die illegale status. Boone: ,,Wij steunen en steunden Chris." Loeff, ook voorzitter van de Stads- raad, vindt het alleen jammer dat het Veerse college aan Koole een vergunning gaf tot i januari 2021. Het college wil namelijk niet dat het winkeltje de plannen voor een markthal op het Oranjeplein dwarsboomt. Loeff: ,,We kunnen dus concluderen dat de markthal er over een kleine twee jaar staat. Anders heeft het toch geen zin die vergunning voor Koole zo te be perken." Lieneke Kamphuis hoopt dat dat lukt. Ze heeft echter haar twijfels. ,,Dat plan voor het Oran jeplein ligt er nu alweer vele jaren. Tot nu toe is er al die tijd niets ge beurd." Alle Veerse klanten van Koole beseffen wel dat ze niet meer bij een bakker in Middelburg of Se- rooskerke moeten stoppen voor volkorenbrood, een halfje wit en appelflappen. Heleen Boonen: ,,We zijn solidair met hem." En ook Koole zelf laat weten dat hij blij is dat het college hem deze kans gunt. Tot het volgende toeris tenseizoen verkoopt hij elke dins dag en zaterdag vanuit de omge bouwde garage aan het Oranje plein brood en andere producten. ,,En volgend seizoen wil ik drie dagen open. Waarschijnlijk ook op donderdag." Niet alleen de drie dames Nieu- wenhuijze waren zaterdag naar de boomgaard van Landwinkel West- strate aan de Sandberglaan in Mid delburg gekomen. Vanaf 10.00 uur stonden vele auto's in de berm ge parkeerd van plukkers die voor één euro een kilo Elstar en Goudrenet ten van de bomen haalden. Al zo'n tien jaar laat Harry Pro- voost een deel van zijn oogst pluk ken door het publiek. Het is volgens hem een mooie manier om zijn landwinkel te promoten. ,,Er ko men veel mensen hier die hopelijk Eén euro is feitelijk wat aan de lage kant ook terugkomen om wat te kopen in de winkel." Hij vraagt één euro de kilo en dat is volgens hem 'feite lijk wat aan de lage kant'. Tijdens de plukdag kunnen de belangstellenden ook met een treintje rondrijden, springen op een trampoline, de tractoren be klimmen. ,,We hebben ook wel eens een speurtocht uitgezet. Maar daar is weinig belangstelling voor." Stoofperen Normaal houdt hij jaarlijks twee plukdagen. Tijdens de eerste kun nen de Delcorf-appels worden ge plukt, tijdens de tweede de Elstar, Goudrenetten en de stoofperen. Dit jaar zijn het er drie. ,,Want de stoof peren zijn wat later rijp. Daarom kunnen die pas op 14 september worden geplukt." Peter de Maat en zijn zoon Michel (9) vinden het niet erg dat ze deze keer alleen appels kunnen plukken. ,,Hij houdt niet zo van peren", zegt de Middelburgse vader. ,,Maar ap pels, daar kunnen we niet genoeg van in huis hebben." maandag 2 september 2019 Bakker vervult nu al sociale functie Emile Calon Veere De winkel aan het Oranjeplein, waar Chris Koole nu officieel brood mag verkopen, is een uitkomst voor Veerenaren. foto ruben oreel - Jan Paul Loeff, Stadsraad Appels plukken, dat deden za terdag Jacqueline Nieuwen- huijze en haar tweelingdochters Iris en Lisanne (15). De drie vin den het leuk om te doen, houden van appels en verwachten dat een deel van hun oogst wordt verwerkt in een appeltaart. Emile Calon Middelburg - Harry Provoost, Landwinkel Weststrate Mevrouw Van Kerkoerle en zoon Midas genieten van de geplukte appels tijdens de plukdag. foto ruben oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 19