Scholen vrezen voor rookpolitie als sigaret in de ban gaat NIEUWS 3 Boom plet klassieke Amerikaan van Ronald van Kemenade in voorjaarsstorm Er zijn zoveel auto's waar die ene zwakke boom in Geldrop op had kunnen vallen. Maar uitgerekend de klassieke Amerikaan van Ronald van Kemenade (52) uit Heeze moest het ontgelden. woensdag 13 maart 2019 De beelden van het dramatische ongeluk in Geldrop gingen afgelo pen weekeinde het hele land door. Te zien zijn hulpverleners die met een enorme schaar een auto open knippen waarop zojuist een boom is gevallen. De motorkap is zwaar beschadigd, het dak van de auto flink ingedeukt en de voorruit ligt eruit. Afgaande op deze beelden ziet het er heel slecht uit voor de auto mobilist. Maar Ronald van Keme- nade is na een bezoek aan het zie kenhuis gewoon alweer thuis. ,,Er zit een gat in mijn oogkas. Als ik mijn neus dicht houdt en hard blaas valt mijn oog eruit. Maar ver der mankeer ik niets'', zegt Van Ke- menade die uitgerekend op zijn verjaardag werd getroffen door het noodlot. Autoliefhebbers moeten ook met pijn in hun hart naar de beelden hebben gekeken. Want onder de boom stond een Mercury Colony Park Wagon uit 1986. Een inmid dels klassieke Amerikaan die te zien is in tientallen Hollywood-films en die vanwege de houten panelen aan de zijkant ook wel liefkozend 'Woody' wordt genoemd. Het is een model waarvan er tus sen 1979 en 1991 meer dan 124.000 stuks zijn gemaakt, maar dat in Ne derland zelden is te zien. Volgens yr VWE Automotive rijden er op dit moment slechts zeven exemplaren rond. Dat aantal was vóór de fatale storm van afgelopen zondag. Want als Van Kemenade deze middag een bezoek brengt aan zijn auto is voor hem wel duidelijk dat dit vanaf nu één exemplaar minder zal zijn. De klap van de boom op motorkap was zo hard dat zelfs de onderkant van de motor in het asfalt werd gedrukt. Het dashboard is zó ver naar voren gekomen dat het stuur nu bijna rust op de voorstoel. ,,Normaal reed ik hierin vorstelijk rond, maar na die klap zat ik nog krapper dan in een mini'', grapt Van Kemenade. Geluk Hij kan nog lachen, maar beseft nu ook pas goed hoeveel geluk hij heeft gehad. Van Kemenade ging de weg op om een spelcomputer bij ie mand op te halen. Dat het zo hard waaide, had hij niet in de gaten. ,,Deze auto ligt zo stabiel op de weg als een Rolls-Royce. Je voelt en hoort niets.'' Maar als hij een halve seconde la ter onder die boom was doorgere den, was al dat gewicht op zijn dak terecht gekomen en had de Braban der het waarschijnlijk niet over leefd. Nu veerde de boom terug op de motorkap en vloog over het dak van zijn auto waardoor hij zelf vrij wel ongedeerd bleef. ,,Het stomme was dat ik die boom helemaal niet heb zien vallen. Het eerste wat ik mij na de klap kan herinneren is het kapotte dashboard. Pas toen ik tak ken op de motorkap zag liggen, be sefte ik dat ik moest zijn geraakt door een vallende boom.'' De klassieke Amerikaan mag dan total loss zijn, toch krijgt van Van Kemenade geen brok in de keel bij de troosteloze aanblik van zijn auto waar hij de afgelopen tien jaar met zoveel plezier in reed. ,,Hij heeft ge daan, wat-ie moest doen; zijn baasje beschermen.'' Het is een nogal nuchtere kijk op de gebeurtenissen, voor iemand die bezeten is van de Verenigde Staten. Het huis van Van Kemenade ademt Amerika. In de hoek van de woon kamer staat een grote jukebox. Langs de muur staan vitrinekasten vol klassieke Amerikaanse model auto's. Zijn vorige twee auto's wa ren ook klassieke Amerikanen. Maar Van Kemenade bekijkt het verlies graag van de positieve kant; hij kan weer een nieuwe auto uit zoeken. En het laat zich niet moei lijk raden uit welk land die komt. Vanaf augustus 2020 moeten alle schoolterreinen, van basisonder wijs tot en met universiteiten, rookvrij zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VW S) werkt aan een wij ziging van de Tabakswet, zodat het schoolbe sturen kan bestraffen als er tóch ro kers op de schoolpleinen staan. 'Zien roken, doet roken', is het idee achter de maatregel. Bovendien blijkt dat veel jongeren op school hun eerste sigaret opsteken. De scholen steunen de maatregel, maar waarschuwen voor de hand haafbaarheid. ,,Voor je het weet, hebben we een rookpolitie op de schoolpleinen lopen. We moeten niet doorschieten in een verbod dat niet is te handhaven", betoogt Ton We moeten niet doorschieten in een verbod dat niet is te handhaven Heerts, voorzitter van de MBO Raad. Op dit moment is 14 procent van de mbo-terreinen rookvrij, blijkt uit een nieuwe monitor van het Trimbos-Instituut. Van middelbare scholen is inmiddels bijna twee derde rookvrij. Basisscholen heb ben al voor 80 procent rookvrije pleinen. Staatssecretaris Paul Blok huis vindt vooral het resultaat op mbo-scholen teleurstellend. ,,Er is duidelijk nog een wereld te win nen.'' De wettelijke deadline van augustus 2020 is daarom hard no dig, aldus Blokhuis. De Neder landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) gaat het verbod handha ven, maar weet nog niet hoe de in spectie zal worden uitgevoerd. Het ministerie wil het rookver- ROUEUDAM 1 mKflMIMI bod 24 uur per dag, zeven dagen in de week invoeren. Dat leidt tot pit tige discussies in het onderwijs veld. Blokhuis: ,,De norm wordt en blijft: alle schoolpleinen en -terrei- nen 24/7 rookvrij.'' Scholen vinden dat niet realistisch. „Tijdens school tijden kunnen we dit verbod wel handhaven, maar bijvoorbeeld niet als de scholen dicht zijn. In de ho reca wordt ook op allerlei momen ten gecontroleerd en wij hebben geen toezegging dat die inspecties niet buiten gebruikstijden zullen zijn", stelt Maurice Limmen, voor zitter van de Vereniging van Hoge scholen. De ChristenUnie-bewindsman stelt de scholen verantwoordelijk voor de uitvoering van het rookver bod. ,,We snappen natuurlijk goed dat er momenten zijn waarop dat lastig te controleren is voor scholen zelf, omdat iedereen naar huis is. Daarover praten we nog door met de scholen." P13 GO 'Hij redde het baasje' Raymond Boere Geldrop Hulpverleners bekommeren zich om het geplette wrak van de Mercury. foto rob engelaar Ronald (met blauw oog) bij de resten van zijn geliefde stationwagen. foto ad Kijk op de site bij /video Bekijk beelden van de beschadigde oldtimer Scholen vrezen bij de invoering van rookvrije schoolpleinen een 'rookpolitie' te moeten optuigen. Achter de schermen woedt een felle discussie over de 24/7-con- trole die de regering nu eist. Marcia Nieuwenhuis Ellen van Gaalen Den Haag —Ton Heerts, MBO Raad Een peuk opsteken op het schoolplein is vanaf volgend jaar overal verboden. foto arie kievit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 3