Burenruzie Schuddebeurs vreet aan Rabelink II 7 CHARLOTTE BEUNDERS CONCERT Water sijpelt door in alle facetten van het leven van Charlotte Beunders: in haar werk, beeldende kunsten haar zingen. 541 J(r De titel Waternightvan het concert dat het Zeeuws Vocaal En semble (ZVE) zater dagavond 24 novem ber geeft in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, zegt alles over het cen trale thema: Water. Sopraan Char lotte Beunders is er extra blij mee. Dat water kunstenaars sinds men- sengeheugenis inspireert, kan Charlotte Beunders uit Zierikzee alleen maar beamen. Zij zingt zelf als sopraan in het ZVE en heeft als lid van de repertoirecommissie haar invloed zeker doen gelden. Niet afgedwongen. „We komen met vier koorleden en dirigent Pa- trick van der Linden tot die keus. Het thema past ook perfect in dit 'Jaar van het Water', maar dat het vooral mij zo aanspreekt, zal dui delijk zijn." Charlotte is beeldend kunste naar én houdt veel van snorkelen en duiken. Zij woont sinds 2000 met haar gezin in Zierikzee. De ontdekking van het onderwaterle ven in Zeeland en vooral het zien van de hangmosselcultuur met die onvoorstelbaar weelderige be groeiing, deden haar fascinatie los barsten. Dat is terug te zien in haar schilderijen: een collage van tien tallen miniaturen tegen een ach tergrond van wierstengels. Sindsdien is water het belang rijkste thema in haar beeldend werk dat zij al op diverse locaties in Zeeland heeft geëxposeerd. Die e-mails gingen over 'de ergste burenruzie van Schouwen-Duive- land', aan de Zuiddijk in Schudde beurs. Al jaren zeggen bewoners daar te worden geterroriseerd door een andere bewoner. Deze man zou daarbij ook fysiek geweld gebrui ken. Er is zelfs een rechtszaak over geweest, waarbij de verdachte is veroordeeld tot celstraf. Daar is hij tegen in beroep gegaan. Die zaak loopt nog. Bewoners voelen zich onvoldoende gesteund door burge meester Rabelink en hebben der halve de Zeeuwse Ombudsman in geschakeld. Ik wil alles doen wat ik kan. Geloof mij: ik zit hier behoorlijk mee in mijn maag. De situatie is verschrikkelijk Tijdens de buurtbijeenkomst die hij organiseerde, zou Rabelink uit de school hebben geklapt. Daardoor voelt de aangever, die uit angst voor represailles niet met naam in de krant wil, zich 'aangeschoten wild'. De man wil dat Rabelink 'zijn ver antwoordelijkheid neemt'. „Door de invoering van de zogeheten aso- wet zijn de bevoegdheden van de burgemeester verruimd. Hij moet ingrijpen." Huis uitzetten Maar volgens Rabelink ligt dat een stuk genuanceerder. „Iedereen zegt maar: de burgemeester kan die man eruit zetten. Maar dat is niet zo. Drugspanden kan ik dichtgooien, ja, maar ik kan iemand niet zomaar zijn huis uit zetten. Zeker niet als het zijn eigen huis betreft. Ik ben burgemeester van alle inwoners van Schouwen-Duiveland, dus ook van de man die wordt beschul digd." Bovendien: de burgemeester gaat er niet over. „Ik ga over be stuursrecht, maar we hebben het hier over strafrecht. Dat is aan jus titie. We hebben met de bewoners gepraat, samen met de politie, jus titie en onlangs nog heb ik de GGD erbij gehaald. Het heeft allemaal niet geholpen. Ook buurtbemidde ling, waar ik nota bene zelf voor heb gezorgd op ons eiland, kan hier niets betekenen. Daarom heb ik nu een externe adviseur, een jurist, in geschakeld om uit te vinden wat we nog kunnen doen." Bedroefd Want de wil is er volgens Rabelink zeker. „Ik wil alles doen wat ik kan. Geloof mij: ik zit hier behoorlijk mee in mijn maag. Ik vraag elke week naar de stand van zaken in mijn overleg met politie en justitie. Deze situatie is verschrikkelijk, voor alle betrokkenen. Dus óók voor degene die wordt beschuldigd. Ik ben er bedroefd van. Dit raakt me als bestuurder, maar ook als mens. Ik ben een burgemeester die met het hart bestuurt en ik zeg uit de grond van mijn hart: ik doe er alles aan om dit op te lossen." Respect Van de aangifte zegt Rabelink ken nis te nemen. „Ik zie die wel tege moet. En ik wil met iedereen pra ten, maar wel graag met wederzijds respect." Het is gisteren niet gelukt de be schuldigde te spreken te krijgen. Maar Charlotte zingt dus ook. „Muziek en zang heb ik van huis uit meegekregen. Ik ben geboren in een dorpje in Overijssel en kom uit een gezin met vijf kinderen. Op een gegeven moment kocht mijn vader een piano en werd mu ziek maken en zingen voor ons al lemaal vanzelfsprekend", vertelt Charlotte. Naast zelf schilderen en haar werk als tekendocente, heeft ze dan ook altijd plaats gemaakt voor zang in haar leven. Zo denkt ze met veel plezier terug aan het Koor Nieuwe Muziek toen ze nog in Amsterdam woonde. In Zeeland heeft ze sinds 2004 haar draai ge vonden bij het Zeeuws Vocaal En- Mijn vader kocht een piano en muziek maken en zingen werd vanzelfsprekend semble. Zij gaat daarvoor met veel plezier naar de wekelijkse repeti ties in Kapelle, maar ze vindt het prettig dat het koor nu eindelijk ook eens in Zierikzee komt optre den. Evenals in Terneuzen overi gens, waar Waternight vrijdag 23 november in de Grote Kerk aldaar wordt opgevoerd. Charlotte is enthousiast over het repertoire voor het optreden. De titel van het concert verwijst naar een werk van de hedendaagse componist Eric Whitacre. „Die man geldt echt als een soort pop idool onder de klassiekers", zegt ze terwijl ze snel via YouTube een filmpje laat zien waarin deze com positie door een virtueel koor met meer dan duizend stemmen wordt vertolkt. „Wij zullen het als ZVE zonder aansturing van de dirigent uitvoeren om de golving in het lied beter tot uiting te laten ko men." Verder prijkt er op het pro gramma een compositie van James Macmillan, een andere heden daagse Amerikaanse componist. Daarnaast zingt het ZVE werk van onder meer Jan Pieterszoon Sweelinck en van de Zeeuwse componist en oud-dirigent van dit koor Kees van Eersel. En in elk lied speelt water dus de hoofdrol. Geeft dat thema Charlotte bij het zingen nou ook extra inspiratie? „Nou en of. Als we bijvoorbeeld een vrolijk lied zingen als Four Songsfor Sai- lors van George Dyson dan zal ie der koorlid daar wellicht een eigen beeld bij krijgen. Ik zie dan speci fiek die prachtige onderwaterwe reld voor me." zaterdag 17 november 2018 SD Water is altijd en overal inspiratiebron Ali Pankow Zierikzee Een inwoner van Schuddebeurs heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Gerard Rabelink. De man verwijt Rabelink opzet telijk uit vertrouwelijke e-mails te hebben gelekt. Wendy Wagenmakers Schuddebeurs Gerard Rabelink, burgemeester -Charlotte Beunders Charlotte Beunders met twee van haar passies, zingen en schilderen, foto dirk jan gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 138