Is \3 Geen grap, Soufyan is 'We verb geen kadavers Internationaal leidende rol in de drugswereld, vrees voor 'nieuwe aanwas' Vandaag bij deze krant Help! De Noordzee wordt volgebouwd THE ASIAN ART SALE Walcheren Volgens recherchechef lohan van Hartskamp is de regio Utrecht in ternationaal dominant en leidend als het gaat om de handel in co caïne. Daarbij verwijst hij onder meer naar drugscriminelen Re- douan Taghi en Saïd Razzouki, die afkomstig zijn uit Vianen en Utrecht. „Zij die de handel in co caïne beheren, komen uit deze re gio. Ze zijn hier opgegroeid en heb ben hier hun netwerk. En de effec ten daarvan zijn ook hier te zien. De regie op de cocaïne zit in de regio Utrecht en de oorlogen worden hier en in Amsterdam uitgevochten." Zowel Taghi als Razzouki houden zich schuil in het buitenland en staan op de internationale opspo ringslijst. Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein en tevens voorzit ter van de taskforce die zich bezig- Wij noemen het de kraamkamer van de liquidatiescene houdt met de georganiseerde mis daad in de regio, maakt zich grote zorgen over het excessieve geweld dat gepaard gaat met de handel in cocaïne. „We zien het in de buurten en wijken in deze regio en de liqui daties die daar plaatsvinden. Het gaat om heel veel belangen en heel veel geld. Dan wordt het extreem gewelddadig." Backhuijs verwijst onder meer naar liquidatiepogin gen waarbij burgers gewond raak ten, maar ook naar de moord op de broer van een kroongetuige. Deze kroongetuige heeft belastende ver klaringen afgelegd over Taghi en Razzouki. De twee kopstukken worden op dit moment officieel verdacht van het opdracht geven tot drie liquida ties, maar opsporingsbronnen den ken dat zeker twintig afrekeningen in het criminele milieu aan het tweetal kunnen worden toegere kend. Er zijn bovendien grote zor gen om 'de nieuwe aanwas'. Het ronselen van jongeren om liquida ties te plegen is aan de orde van de dag. „Wij noemen het de kraamka mer van de liquidatiescene", zegt officier van justitie Karola van Nie. „Als we het in de regio Utrecht geen halt kunnen toeroepen, dan wor den de drugsproblemen in Amster dam ook niet opgelost." Recherche chef Van Hartskamp denkt dat de problemen in de regio Utrecht gro ter zijn dan in Amsterdam en Bra bant. „Ze zijn vergelijkbaar, maar ik durf ook wel te zeggen dat het mis schien erger is. Kijk alleen maar naar de liquidaties. Die hebben voor een heel groot gedeelte hier plaatsgevonden." »P8 10°C Nieuwsmedia Wat als een geintje begon, is wel heel goed uitgepakt voor de uit Vlissingen afkomstige Soufyan Gnini. Hij was de beste in het programma Hollands Next Topmodel. Hij won met de strategie 'niets verwachten en mezelf blijven' ZATERDAG ZONDAG De komst van een mest vergisterin Rilland veroorzaakt onrust. Er is vrees voor stank, ziekteverwekkende beestjes en zwaar verkeer. Is dat terecht? Een reportage vanuit de Betuwe, waar een soortgelijke installatie staat Arno van Wurkum, directeur van de centrale in Bemmel, P3.4&5 Vannacht één uur extra slaap! P3 Regio Utrecht spil cokehandel Veel mensen denken dat Am sterdam en Brabant de drugs centra van Nederland zijn, maar in de regio Utrecht is de situatie nijpender. Dat zeggen politie en justitie. Het gebied speelt een hoofdrol in de internationale co caïnehandel en is de kraamka mer van veel liquidaties. Yelle Tieleman Roeland Franck Utrecht - Karola van Nie, officier van justitie including The Collection of Drs. Koos de Jong Veiling: maandag 5 november, 14 uur Kijkdagen: 2 t/m 4 november, 10-17 uur Catalogus: WWW.VEILINGHUISAAG.COM Lekstraat 63 11079 EM Amsterdam 020 - 3012950 I info@veilinghuisaag.com zaterdag 27 oktober 2018 Eindelijk herfstweer pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7 «ZEELAND5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1