Wantrouwen over deal met Van der Graaf Zelfs toeristentreintje ingezet als alternatief Irak krijgt na stemming geen 'Nederlandse' president 5 Bevindingen uit het verkennend technisch onderzoek 1 2 3 slaan lastig. „Je draait dan al snel aan het stuur omdat er geen spie gel op zit." Ondanks deze waslijst aan ontwerp- en montagefouten mocht de Stint wel de weg op. Coppes verwijt de controlerende instanties in Nederland niet zo veel. De fabrikant is volgens hem altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het apparaat. Er komen zoveel nieuwe elektri sche apparaten op de markt, dat geen overheid daar tegenop kan controleren." Overigens gaf de RDW wel een negatief advies om met de Stint de weg op te gaan. Maar dat had er vooral mee te maken dat het bakje waar de kinderen in za ten eigenlijk te breed is voor wat wettelijk is toegestaan, namelijk ito centimeter in plaats van 75 centimeter. Ook verkeersinsti- tuut SWOV was kritisch. Dat vond het bakje ook te groot. Maar nog zorgelijker vonden ze het dat bestuurders geen rijbewijs nodig hebben en de minimumleeftijd 'slechts' 16 jaar is. Die lage leeftijd vonden ze een te grote verant woordelijkheid voor iemand die maximaal tien kinderen mag vervoeren. Marktplaats Nog een opvallende ontwikke ling: Nederlanders zijn via Marktplaats massaal op zoek naar een Stint. De kopers willen het voertuig inzetten op privé- terrein of ze uit elkaar halen voor de onderdelen. Van der Graaf sloot gisteren een ak koord met het Openbaar Ministerie over nieuwe voorwaarden rond zijn vervroegde vrijlating. De moordenaar van politicus Pim Fortuyn hoeft zich niet meer elke zes weken te melden bij de re classering. Wel moet Van der Graaf iedere twee maanden een e-mail sturen over zijn persoonlijke situa tie, ook is er elk halfjaar een evalu atiegesprek. Zo kan hij zijn emigra tieplan doorzetten, zegt zijn advo caat Willem Jebbink. Maar verplicht vertrek uit Neder land is geen voorwaarde. Dus heerst er argwaan bij nabestaan den, de oud-chauffeur van Fortuyn en voormalig FPF-politicus Joost Eerdmans. Eerdmans: „Is dit de zoveelste truc? Er is geen eis dat Volkert weg móet en nu is hij wel van de fysieke meldplicht af. Zit-ie straks vrolijk ergens in het oosten van het land, zonder zich te hoeven melden." Oud-chauffeur van Pim Fortuyn Hans Smolders: „Hij gaat niet naar het buitenland, ik geloof er niks van. Hij gaat hooguit een paar maanden op vakantie." Ook de familie van Pim Fortuyn is sceptisch: „We hebben nog niets gezien wat duidt op een daadwer kelijk vertrek en dus blijven we twijfelen aan zijn intentie", zegt advocaat Richard van der Weide namens de familie. De advocaat van Van der Graaf vertelt vooralsnog geen details over de emigratieplannen van zijn cliënt. De andere voorwaarden tij dens de proeftijd tot 2020 blijven van kracht: zo mag Van der Graaf niet met de media of nabestaanden praten. Nabestaanden Fortuyn betwijfelen of emigratie wel echt het plan is De 48-jarige Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel. In 2014 kwam hij onder voor waarden op vrije voeten. Minister voor Rechtsbescher ming Sander Dekker (VVD) is te vreden. „Het OM doet dit alleen als het er zelf tevreden mee is. En als OM tevreden is, ben ik dat ook." Dekker zegt zich heel goed te kun nen voorstellen 'dat heel veel men sen deze zaak met argusogen vol gen. Ik begrijp dat mensen hier heel heftige gevoelens bij hebben, maar het allerbelangrijkste is dat er nu weer een meldplicht is waarmee het OM uit de voeten kan'. BAGDAD Irak heeft geen 'Ne derlandse' president gekregen. Fuad Hussein, de 69-jarige kan didaat van de Koerdische De mocratische Partij die jarenlang in Nederland woonde, legde het bij de stemming af tegen zijn concurrent Barham Salih van de andere Koerdische partij PUK. Irak heeft traditioneel een Koer dische president. Hussein vluchtte in de jaren 70 via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hus sein in 2003. Behalve dat hij on der meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse. Hussein is sinds 2005 de rech terhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president. Barzani maakte bezwaar te gen de huidig gang van zaken in het parlement. Hij vindt dat de grootste Koerdische fractie - op dit moment zijn KDP - de presi dent zou moeten leveren. Het lukte de beide partijen niet om over dit belangrijke strijdpunt overeenstemming te bereiken. opvang laat weten dat uit tien tallen reacties van haar leden blijkt dat het vervoer gisteren met veel extra inspanningen van medewerkers veilig is op gelost. „Het is improviseren. Naast lopen en fietsen probe ren taxiverhuurbedrijven op- vanglocaties zoveel mogelijk uit de brand te helpen. Dat lukt niet overal: soms zijn er te weinig busjes en chauffeurs. Bovendien brengt de huur van taxibusjes hogere kosten met zich mee, waarin niet is voor zien", aldus woordvoerder René Loman van de branche organisatie. Partou Kinderopvang (meer dan 300 bso's in Nederland) had 74 Stints rondrijden. „Onze oplossing? Taxibusjes, bakfietsen, lopen en voor de kleinste kinderen gebruiken we weer de bolderkar. Dat de den we vroeger ook, want we hebben ook een leven voor de Stint gehad", aldus Partou- woordvoerder Evelien van Holten. ren. Volgens Danny Muijs van Yellowbellies is de trein veili ger dan de Stint. „De kinderen zitten overdekt, de chauffeur moet minstens twee jaar een rijbewijs hebben en minimaal 21 jaar oud zijn. We hebben dinsdagochtend twee uur ge oefend." De leiding en niet te vergeten de kinderen zijn blij met de trein waarin twaalf passagiers passen. Brancheorganisatie Kinder- In Oudewater werd de trein - een soort elektrisch golfkarre tje met een aanhanger - tot nu toe alleen voor toeristische doeleinden ingezet, maar sinds gisteren dus ook voor het vervoer van schoolkinde- woensdag 3 oktober 2018 GO mis met Stint' Als een stroomkabel in het motorsysteem contact verliest kan de Stint versnellen tot de hoogste snelheid. De gashendel werkt dan niet meer... en de rem is niet krachtig genoeg om de Stint dan te laten stoppen. In een panieksituatie is het onnatuurlijk om de rem los te laten om de contactsleutel om te draaien. De fabrikant is in 2014 overgegaan van 800 naar 1200 watt motoren. Aanvulling onafhankelijk onderzoek Peter Coppes: Onderzijde elektrisch deel niet waterdicht, evenals de schakelaars op het stuur. 031018 TU, bron: Min. lenW Na een lange juridische strijd met de staat mag Volkert van der Graaf het land uit. Zijn fy sieke meldplicht is van de baan. Bij oud-LPF'ers en de familie Fortuyn heerst argwaan: is dit een truc? „Hij gaat niet weg." Niels Klaassen Simone van Zwienen Den Haag Volkert van der Graaf mag het land uit, maar er be staat grote twijfel over zijn bedoe lingen. FOTO ANP FOTOSTi TELLIER x Kijk op de site bij /video De trein onderweg vol met schoolkinderen. Yellowbellies, de kinderop vang die de buitenschoolse opvang (bso) regelt in het Utrechtse Oudewater, zet sinds gisteren zelfs een toe ristisch treintje in om het vervoer van de kinderen naar twee basisscholen vlot te regelen. Sanne Schelfaut Oudewater

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 5