Uw oersoonli <euken L <r rnvr 6 Plan aanleg fietspad over historische grond keiler Vaste gasten hopen op nieuwe stek Anderhalve week geleden viel er een brief op de mat van omwo nenden van het hertenkamp. De gemeente Kapelle meldt daarin werkzaamheden te willen verrich ten. Een van de plannen is de aan leg van een fietspad tussen de Langegracht en de Gistellisstraat. „Dat vinden wij een heel onzalig plan", laat bewoner Ronald van El- dik weten. „Wij zijn niet tegen de vooruitgang, maar we zien hier de winst niet van. Het scheelt twee keer negentig meter fietsen." Waar gaat het nou precies over? De gemeente wil een doorgaande fietsroute creëren vanuit Overtie- ringe naar het centrum. Vanuit de Langegracht zou er dan een fiets pad rechtdoor naar de Gistellis straat getrokken worden. „En die komt dan dwars over een stukje cultuurhistorische grond. Daar heeft vroeger kasteel Bruëlis ge staan. Dit maakt deel uit van de Kastelenroute." Het andere bezwaar van de be woners betreft het hertenkamp. „Dat is nu ongeveer 0,4 hectare", heeft Kees Bruynes uitgerekend. De vrijwilliger van het hertenkamp geeft aan dat daar nog maar net 0,2 hectare van zou overblijven. De on geruste bewoners hebben een al ternatief. Van Eldik: „Vervang het bruggetje over de gracht. Dat is of ficieel een wandelpad maar wordt altijd door fietsers gebruikt. Maak het pad iets breder en fietsers kun nen zo door de Kasteelstraat en de Grachtstraat rijden." bij SSK Keukenstudio •"Wil ïlfrr ui iw ffl Actiegroep De Witte Raaf vraagt wel de hulp van de gemeente Middelburg. De jaarplaatshou ders hebben hun hoop gevestigd op kampeerboerderij De Kruit- molen, vlakbij het toekomstige Waterpark Veerse Meer. Voor dat recreatiepark moeten zij wij ken. En de lotgenoten op De Veerhoeve moeten weg omdat de eigenaar huisjes wil bouwen. „Help de eigenaar van De Kruit- molen om een nieuwe camping te maken. Zorg ervoor dat land bouwgrond gebruikt mag wor den voor recreatie", bepleit Ju- dith de Kok namens de jaar plaatshouders. En doe dat zo snel mogelijk, voegt zij eraan toe. Als dat tegelijk gebeurt met de procedures voor Waterpark Veerse Meer, vallen de jaar plaatshouders niet tussen wal en schip. „En als op De Kruitmolen ook plaats kan zijn voor jaar plaatshouders van De Veer hoeve, ontstaat toch weer een bloeiende camping. Vaak geldt bij een verhuizing de eis van een nieuwe caravan, maar dat zou voor velen van ons funest zijn." De actiegroep is blij dat Drie star, dat het Waterpark wil bou wen, de jaarplaatshouders een verhuisvergoeding zal betalen. „Maar die paar duizend euro is niet genoeg." Daarom vraagt De Kok de gemeente om een extra bijdrage, een bedrag durft ze niet te noemen. „Want we weten nog niet wat ons precies te wachten staat." IN DE REGIO Opening expositie Dierendag in Milieu Educatie Centrum Gratis cursus internet MIJN DORP, MIJN STAD woensdag 3 oktober 2018 BE- Buurt bezorgd om hertenkamp De bewoners van de Gistellis- straat in Kapelle maken zich ernstig zorgen. Als het aan de gemeente ligt komt er een nieuw fietspad dat dwars door het hertenkamp en over de res tanten van kasteel Bruëlis voert. Daardoor zou bijna de helft van het parkje verdwijnen. Willem Adriaansens Kapelle Een keuken bij SSK... v Unieke eigen service v Uitstekende garantie Eigen montageafdeling v Fotorealistisch ontwerp v Alles in één hand! v Uitsluitend topkwaliteit Nederlands fabricaat v Persoonlijk advies Duidelijke informatie v Heldere afspraken v Korte lijnen Kloosterweg 6 4421 PV Kapelle Industrieterrein 'De Smokkelhoek' 0113 - 33 00 04 ARNEMUIDEN Leuk vinden de jaarplaatshouders het zeker niet dat ze weg moeten van camping De Witte Raaf bij Arnemuiden. Toch denken ze mee over een oplossing. En betrekken daar ook hun lot genoten van camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk bij. GOES In het Stadskantoor wordt vandaag de expositie '18' ge opend. De expositie gaat over de ge schiedenis van Goes, de periode van 1418 tot 2018 staat centraal. De opening begint om 17.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. GOES MEC De Bevelan- den in Goes viert donderdag Dieren dag. Het centrum richt die dag een knuffelhoekje in met dieren van de kinderboerderij. Daarnaast kunnen kinderen een trak tatie maken voor hun eigen huisdier, of voor het huisdier van familie of vrien den. De inloop is van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via www.mecdebe- velanden.nl. OUD-VOSSEMEER In de Bibliotheek in Oud-Vossemeer (Bou Kooijmans- traat 52A) wordt COLIJNSPLAAT Voorstraat 45,10.00-17.00 uur: Maritieme leestafel GOES Zwembadweg 3, over dag: Omnium Zwem4daagse; Inloophuis Oase, Roosevelt- laan 87, ochtend: Inloop voor koffie en thee; Jeugdcentrum SMWO, De Spinne, 09.30- 11.30 uur: Inloopspreekuur voor vragen over de computer; 13.00-14.00 uur: Spreekuur van wijkagent in de wijkinfo- winkel; Bibliotheek, 10.00-11.30 uur: Digitaal Café; Magdalena- zaal, Zusterstraat 5,14.00- 16.00 uur: Inloopsoos van Vrouwengilde Goes; Stads kantoor, 17.00 uur: Opening expositie '18' HANSWEERT Zorgcentrum Maria-Oord, 10.30 uur: Digitaal Inloopspreekuur KAPELLE Noordweg 21, 10.00-16.30 uur: Herfstfair vanaf morgen de gratis cursus 'Klik en Tik, het internet op' gegeven. Het programma is bedoeld voor men sen die moeite heb ben met computers en internet. Doel is om hen hiermee vertrouwd te maken. De laag drempelige cursus bestaat uit vier gra tis lessen van 12.30 uur tot 14.30 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website www.bibliotheek- oosterschelde.nl. Meer informatie: digitaal@biblio- theekooster- schelde.nl of 0113- 562 626. KATS Dorpshuis De Vriend schap, 19.45 uur: Workshop 'herfststuk maken' KRUININGEN Reimerswaalhal, 09.30-10.30 uur: Yoga-gym voor 55+; Bibliotheek, 14.30- 15.30 uur: Gratis workshop striptekenen voor kinderen van 7-12 jaar RILLAND De Nieuwe Vlied berg, 10.00-11.15 uur: Wande ling in groepsverband WOLPHAARTSDIJK Theetuin Onder de Notenboom, 20.00 uur: Workshop 'bloemstuk maken' YERSEKE Zorgcentrum Moerzicht, 10.00-11.15 uur: Wandeling in groepsverband; Kerkplein 1,13.00-16.00 uur: Rondleidingen door Ooster- scheldemuseum; Moerzicht, 19.00-20.00 uur: Bijbellezing KUNST EN POFFERTJES KRABBENDIJKE Zorgcentrum Ter Weel in Krabbendijke staat morgen helemaal in het teken van kunst. Zeven kunste naars uit de gemeente Reimerswaal tonen hun werk, onder meer edelsmeedkunst, beeldhouwwerken, sieraden en schil derkunst. Bezoekers kunnen ook meedoen aan een demon stratie houtbewerking. Een harpiste verzorgt de muzikale omlijsting. Ook is er een poffertjeskraam en is het restaurant geopend voor alle bezoekers. De expositie is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis. ARCHIEFFOTO MARCELLE DAVIDSE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 59