Niet iedereen blij met verbod Stints 3 1 bsIuh van drugsafval is op. Eigenaren kre gen maximaal de helft van de kos ten vergoed. com pleet beeld van alles wat drugscriminelen in Zeeland dumpen. Het waterschap heeft wel gemerkt dat het opruimen van het ge dumpte afval veel geld kost. Bedra gen van 20.000 euro per ruiming zijn volgens de woordvoerster geen uitzondering. Krijgsman zegt dat de kosten sterk uiteen kunnen lo pen. Het opla den van enkele goed afgesloten vaten hoeft nog niet zo duur te zijn, maar als sprake is van een grote hoeveelheid lekkende tonnen lopen de kosten snel op. Niet alleen het afval moet veilig worden opgeruimd en afgevoerd. Ook de met zuren en oplosmidde len doordrenkte grond moet wor den gesaneerd. De kosten komen voor rekening van de eigenaar van het perceel waar het afval gevonden is. Tenzij de eigenaar het op de daders kan verhalen, maar dat lukt in de prak tijk nooit. Criminelen laten immers geen visitekaartje achter. Is het voor een overheidsorganisatie als het waterschap of de gemeente al ver velend op te moeten draaien voor de kosten, voor een particulier kan het vinden van drugsafval op zijn terrein uitdraaien op een financiële ramp. De pot van één miljoen euro, die het Rijk voor dit jaar beschik baar had gesteld voor het opruimen Doodshoofden Afval van drugslaboratoria bevat vooral zuren en oplosmiddelen. Wie drugsafval op zijn terrein vindt is verplicht de politie te bel len. „Doe dat ook", drukt Krijgs man de mensen op het hart. „Blijf ervan af, hou afstand. Kom niet aan die vaten want het is echt gevaarlijk spul. De vindplaats zetten we niet voor niets af met linten met doods hoofden erop. Blijf daar achter!" Sommige mensen onderschatten het risico van het inademen van de dampen of het aanraken van dat af val, is Krijgsmans ervaring. „Een hond brandt zijn voetzolen als hij in een bos loopt waar lekkende va ten met drugsafval liggen." Volgens de politie is gedumpt drugsafval goed te herkennen: „Vaak ligt het afval in vaten of jer rycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten, zoals plastic drums, jerrycans en soms ook gasflessen. Soms ligt het afval in een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker. Het chemisch af val is afkomstig van illegale drugs laboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn." Kinderopvang De Tivoli in Hulst staakte het gebruik van de stint di rect na de tragedie in Oss. Bijna twee weken geleden kwam in de Brabantse stad een Stint op een spoorwegovergang onder een trein terecht, waardoor vier kinderen om het leven kwamen. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinder opvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond. „We zijn direct na het ongeval in Oss met het gebruik van de Stint gestopt", zegt Christien d'Hondt, locatiemanager van De Tivoli. De kinderopvang wachtte niet op een eventueel verbod van de bakfiets. „Het gaat uiteindelijk om veilig ver voer van kinderen en als daar enige twijfel over is, moet je direct stop pen." De elektrische bakfiets was slechts enkele maanden in gebruik bij De Tivoli. „We waren al direct aan de Stint gehecht", zegt d'Hondt. „Iedereen was er enthou- Na een ongeluk met een Honda verbied je toch ook niet alle Honda's siast over. Maar hoe leuk het ook is, veiligheid is veel belangrijker. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van het ongeval." In Hulst gaan ze nu op de oude voet verder. „We vervoeren de kinderen nu net als voorheen. Met de auto, in een met de hand getrokken bolder kar voor de kleinsten of gewoon te voet." Ook Juultje in Kapelle is di rect na het ongeval in Oss gestopt met het gebruik van de stint. Daar wordt nu een busje ingezet voor het vervoer van de kinderen. Suzanne den Braber van Kinderop vang Stap voor Stap in Sint-Anna- land is niet blij met het besluit om de Stint te verbieden. Sinds 2013 ge bruiken ze het vervoersmiddel om dagelijks tien kinderen van de ba sisscholen naar de bso te vervoeren. Dat doen ze nu met auto's of te voet als het mooi weer is. „Ik hoorde maandagavond van een ouder dat het verbod er was. Maar officieel hebben we niets gehoord. De com municatie is superslecht." Overtrokken Den Braber vindt de maatregel overtrokken. En heeft er slecht van geslapen, zegt ze. „Voor ons is het een uitkomst. Het ongeval is ver schrikkelijk geweest, maar dit is een overtrokken maatregel. Als er een auto-ongeluk gebeurt met een Honda ga je ook niet alle Honda's verbieden. Er is nooit wat gebeurd met onze Stint." woensdag 3 oktober 2018 in trek als stortplaats Fvia! i Kinderopvangcentra in Zeeland die tot voor kort een stint ge bruikten, vervoeren de kinderen nu weer zoals ze dat voorheen ook deden. De elektrische bol derkar is voorlopig in de ban ge daan: over het algemeen ge beurde dat al direct na het nood lottige ongeval in Oss op 20 september. Arjen Nijmeijer Vlissingen -Suzanne den Braber, Stap voor Stap Sint-Annaland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 35