23 Over werk, geld en consumentenzaken Geluk Altijd dacht hoogleraar psychologie en 'geluksprofessor' Ap Dijksterhuis (50) dat geld een béétje gelukkig maakte. Maar hij heeft zijn mening bijgesteld. Een gespekte bankrekening scheelt echt. „Ik geef veel lezingen over geluk. Bijna altijd stelt iemand op enig mo ment de vraag of geld nou gelukkig maakt. Dan gaf ik altijd hetzelfde antwoord: geld is fijn, maar andere factoren - vriendschap, liefde, zinvol werk - zijn belangrijker. Maar toen ik me ging verdiepen in recente onder zoeken, bleek dat geld helemaal niet zo'n geringe factor is. Het heeft juist een groot effect. Hoe meer geld je hebt, hoe gelukkiger je vaak bent." „Ja! Dat vond ik zelf eigenlijk ontzet tend leuk om te merken. Het hoort bij de wetenschap om je voortschrij dend inzicht toe te geven." „Onderzoek toonde jarenlang aan dat winnaars van een loterij niet gelukki ger waren dan hun buren. En als ze dan gelukkiger waren, was dat slechts voor de korte termijn. Huidig onderzoek laat juist het tegenoverge stelde effect zien. Loterijwinnaars zijn op de korte termijn niet gelukki ger, door de onrust die ontstaat als je opeens twee miljoen krijgt. Maar op de lange termijn, na zo'n twee, drie jaar, zijn ze wél gelukkiger. Dat had ik totaal niet verwacht!" Bankiers zijn zo'n beetje de ongelukkigste mensen ter wereld „Bijvoorbeeld dat er niet een boven grens zit aan de hoeveelheid geld om gelukkig te zijn. Eerder was het idee dat je na een bepaald bedrag niet ge lukkig werd van meer geld. Maar in nieuw onderzoek zien we dat men sen met een hoger inkomen gemid deld stééds gelukkiger worden. Ie mand die twee ton verdient, is ge middeld gelukkiger dan iemand die 1,5 ton verdient." „Daar zijn verschillende redenen voor. Rijken kunnen vervelende din gen makkelijker vermijden en tegen slagen beter opvangen. Ze kunnen betere gezondheidszorg kopen. Het kan ook zorgen voor meer eigen waarde. Rijkdom gaat om veel meer dan alleen het feit dat je in luxe ho tels kunt overnachten. Je leidt, deels, ook echt een ander leven." „Dat is inderdaad de grote ironie van het boek. Het blijkt dat als mensen zich te veel focussen op geld verdie nen, ze materialistischer en egoïsti- scher worden. Bankiers zijn zo'n beetje de ongelukkigste mensen ter wereld. Bloemisten, kappers en lood gieters scoren het hoogst op 'gelukkig zijn op het werk'. Terwijl die toch aanzienlijk minder verdienen dan die bankier." „Het beste is om een beroep te kiezen dat je én leuk vindt, én waarmee je een goed salaris verdient. Dus als je drie opties hebt op banen die onge- WIE? veer even leuk zijn, dan is het zinvol om te kiezen voor die met het hoog ste salaris. Maar goed, ik snap dat die situatie niet voor iedereen opgaat. Een belangrijke factor waar je wel in vloed op hebt, is hoe je geld uitgeeft." „Dat kan op drie manieren: geld uit geven aan tijd, ervaringen en het ge luk van anderen. Dus koop niet dat paar nieuwe schoenen, maar huur wel een schoonmaakster in waardoor je vrije tijd uitspaart. Of geef het weg: in grote of kleine bedragen. Daar roep ik in het boek ook toe op: dat rij ken zich best wat meer verantwoor delijk mogen voelen voor de mensen die het minder breed hebben." „Ik heb net drie maanden door Cen- traal-Azië gereisd. Dat was een ge weldige ervaring. Maar ook ik heb wel eens last van dat stemmetje dat een materiële, niet-gelukkige uitgave wil doen. Zo was ik vorige week in Batumi, Georgië. Leuke stad, prach tig gelegen aan de zee. Dan kan ik me dagdromend afvragen: zal ik hier een appartement kopen? Maar goed, van dat geld zou ik tig ervaringen kunnen kopen, of een dag minder in de week kunnen gaan werken. Dus heb ik het niet gedaan. Het gaat er kortom niet zozeer om dat stemmetje weg te drukken. Het gaat erom dat je het uit kunt lachen en daarna een verstan dige beslissing kunt nemen." woensdag 3 oktober 2018 noe meer geia, hoe gelukkiger GO Geld&Soed Jette Pellemans In uw nieuwste boek Maakt geld gelukkig? Een ongemak kelijk antwoord blijkt dat geld wél gelukkig maakt. Hoe kwam u daar achter? Dus moest u terugkomen op uw eigen beweringen? In het boek vertelt u over drie grote misverstanden over geld en geluk. Eén daarvan gaat over het winnen van de loterij. Leg eens uit? Wat zijn andere misverstanden over geld en geluk? Waarom maakt geld eigenlijk gelukkiger? Maar u schrijft ook dat geld willen hebben juist niet gelukkiger maakt. Dat is een lastige paradox. Hoe moeten we dat dan doen: wel gelukkiger worden van geld, maar het niet willen hebben? Van geldbezit worden we volgens Ap Dijksterhuis geluk kiger, maar van willen hebben juist niet. FOTO MARCO OKHUIZEN Ap Dijksterhuis (1968) is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en auteur van vijf boeken. Van Het slimme onbewuste wer den meer dan 100.000 exemplaren verkocht. In zijn boek Op naar geluk legt hij uit hoe we geluk voor een groot deel zelf in de hand hebben. Zijn nieuwste boek Maakt geld gelukkig? (192 blz., €15) verscheen deze week bij uitgeverij Prometheus. Hoe doen we dat, op een gelukkige manier geld uitgeven? Van welke recente aankoop werd u zelf gelukkig?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 23