Doe Maar jubileert Krantenbezorger komt van ver Zeeuwse huizenmarkt begint Amsterdamse trekjes te vertonen mmÊÊjmmmm naar Walcheren Alfred rijdt iedere dag van Rotterdam naar Zeeland om de krant te bezorgen Drie meiden (47,50 en 51) kijken terug op de gekte van toen ps - Eén megaprestatie is voor Esther van der Heijden niet genoeg. Nadat ze dik tachtig kilo afviel na een maagoperatie loopt de Tilburgse (46) komend weekeinde de Kustmarathon. „Ik hoop Zoutelande heelhuids te halen." Anderhalf, twee jaar duurt het nog, dan gaat de woningmarkt in de grote Zeeuwse steden op slot. Dat voorziet Hendrik van Hoeve, voor zitter van de Nederlandse Vereni ging van Makelaars (NVM) Zee land. Het aanbod is nu al zo geslon ken dat kluswoningen weer grif van de hand gaan. Door de krapte gaan ook huizen in kernen met weinig voorzieningen sneller weg. Woningen die door de huizencrisis feitelijk voor een te hoog bedrag te koop stonden (omdat hun eigena ren anders met een grote restschuld achterbleven) worden nu weer voor de vraagprijs verkocht, zegt Van Hoeve. In Zeeuws-Vlaanderen ko men er steeds meer Vlaamse kopers bij: „Dat komt door de economi sche ontwikkelingen en de goede ontsluitingswegen." Overbieden „We gaan zachtjes aan naar een si tuatie dat je in steden als Middel- We gaan zachtjes naar een situatie dat je 30.000 euro boven de vraagprijs betaalt burg of Goes 30.000 euro bovenop de vraagprijs moet betalen om de woning van je keuze te krijgen", voorspelt Van Hoeve. „Dat gebeurt al. Ik hoor het van alle makelaars in Zeeland met wie ik praat vanuit mijn functie bij de NVM. Zo'n situatie hebben wij hier in de provincie niet meer meege maakt sinds 2006." Zestigers Oorzaak is een simpele economi sche wet: wat schaars is, is duur. In Zeeland worden te weinig huizen gebouwd en te weinig woningen op de markt gezet, legt Van Hoeve uit. „De provincie was bang om voor leegstand te bouwen en heeft een rem gezet op gemeentelijke bouw plannen. Nu betalen we de reke ning voor dat behoudende provin ciale beleid. Zestigers die hun te grote gezinswoning willen verrui len voor een nieuw, levensloopbe- stendig huis, vinden dat niet. En dus zetten ze hun huis niet te koop." Van Hoeve hoopt dat de pro vincie gemeenten meer ruimte geeft om te gaan bouwen. „Zodat er doorstroming komt. Zeelandbreed, want dit speelt overal." 15°C Nieuwsmedia ZEELAND5 F gL ZEELAND10 Huizen worden schaars en duur Huizenkopers hebben het lange tijd voor het uitzoeken gehad, maar die tijd is ook in Zeeland (bijna) voorbij. In de meest ge wilde plaatsen komen er nog maar zo weinig huizen op de markt dat al boven de vraagprijs geboden wordt. Ondine van der Vleuten Vlissingen -Hendrik van Hoeve, NVM woensdag 3 oktober 2018 Langzaam warmer weer pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 Nieuw aanbod!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1