tj maakt indruk Nations League Zuidwester Spellen doen tussen de lessen door en sporten in de pauze Walcheren J i Oranje nipt onderuit tegen Frankrijk: 2-1 Aantijgingen over te hard optreden bij zorginstelling voor gehandicapten Dat advies brengen drie belangrijke adviesorganen van het kabinet, de Nederlandse Sportraad, Onder wijsraad en Raad voor Volksge zondheid en Samenleving, vandaag uit aan premier Mark Rutte. De On derwijsinspectie moet vervolgens controleren of scholen genoeg aan sport en beweging doen. Het extra bewegen kan op allerlei manieren: tussen de lessen door vijf minuten een spel doen, rekensom metjes maken door ballen of pa pierpropjes over te gooien of tijdens de pauzes op het schoolplein en in de aula activiteiten aanbieden. „Dit is van landsbelang. Kinderen staren alleen nog maar op hun mo biel in de pauze, worden klunziger, hebben niet de juiste motorische vaardigheden. Scholen kunnen dit verbeteren", stelt Michael van Praag, voorzitter van de Neder landse Sportraad. Sporten en bewegen is net zo be langrijk als taal en rekenen, voegt Kinderen staren alleen nog op hun mobiel in de pauze en worden klunziger Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad toe. „De maatschappelijke en individuele kosten van niet bewegen zijn hoog. Investeren is hier terugverdienen." Overgewicht Volgens de beweegnormen horen kinderen minimaal een uur per dag matige tot intensieve beweging te hebben, zodat overgewicht en wel- vaartsziekten worden voorkomen. Ook zouden ze drie keer per week oefeningen moeten doen om de spieren en botten te versterken. Daarnaast blijkt uit recent onder zoek van het Amsterdamse VUmc dat kinderen die op school meer dere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogram- ma's volgen, beter presteren bij re kenen en wiskunde. Deze onder zoekers pleiten voor meer investe ringen van de overheid om zulke programma's mogelijk te maken. Gemeenten kunnen bijdragen door buurtsportcoaches aan te stellen. De adviesraden zijn zich ervan bewust dat scholen zich beklagen over een hoge werkdruk en een woud aan taken. Toch denken ze dat ze de leerlingen met kleine ver anderingen gezonder, fitter en so cialer kunnen krijgen.P8 21°C Nieuwsmedia VLISSINGEN Met 'grote dankbaarheid' heeft Sophia Loren gisteravond bij Film by the Sea de Grand Acting Award in ontvangst geno men. „Het was zeer de moeite waard om hier heen te komen. Iedereen is hier zo geweldig voor me." De filmdiva, bijna 84 inmiddels, maakte grote indruk. Fysiek wat fragiel, maar haar uitstra ling onverminderd. Bij CineCity werd zij ver welkomd door vele bewonderaars. De actrice nam de tijd om handtekeningen uit te delen, voordat zij de bioscoop binnenging. Zij ont ving de Grand Acting Award uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (foto). „U bent nog steeds voor veel vrouwen een grote inspiratiebron", zei de bewindsvrouw. Sophia Loren hield haar dankwoord kort. „Want mijn stem begeeft het door de emotie." Na de prijsuitreiking werd een van haar bekendste films vertoond, 'Una giornata particolare' (1977). „Die film is mij zeer dierbaar", zei ze. „Mijn tegenspeler Marcello Ma- stroianni is er helaas niet meer. Ik heb bijna mijn hele artistieke leven met hem gedeeld. Hij was een geweldige man." m P16 Advies: beweeg ook in de klas Scholen moeten kinderen elke dag twee keer een halfuur laten bewegen, naast de gewone gymles. Met oefeningen tijdens de les, activiteiten in de pauzes en na schooltijd een programma met buurtsportcoaches kunnen ze hun leerlingen een gezondere leefwijze aanleren. Ellen van Gaaien Edwin van der Aa Den Haag - Michael van Praag, voorzitter Nederlandse Sportraad maandag 10 september 2018 Grote pzc.nl verschillen Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 Sophia P20 22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1