Een Zeeuw is net een Fries Enorm tekort aan bezorgers FNV vreest chaos Kinderen gaan liever niet naar de wc op schoolp? Walcheren Zeeuwen zijn net als Friezen gemoedelijk. Maar Friezen weten zich beter als eenheid te presenteren. Zo kijkt de uit Fryslan afkomstige Jaap I Jdema uit Middelburg er |P. tegenaan. Het Zeeuwse provinciebestuur trekt vandaag naar de noordelijke provincie om te bezien waar er samengewerkt kan worden. »pie PostNL slaagt er al geruime tijd niet in om voldoende postbezorgers te vinden en vast te houden. Oorzaken zijn de flore rende economie en doordat postbodes een uitbreiding van hun takenpakket niet zien zitten. Hierdoor komt steeds meer post te laat. De problemen dreigen te escaleren, blijkt uit een interne brief in handen van deze krant. „De septembermaand is tradi tioneel een drukke maand. We hebben hiervoor plannen ontwikkeld, maar voor zien nu al dat deze niet toereikend zullen zijn op een aantal plaatsen in Nederland", valt te lezen in het schrijven aan het vijf- honderdkoppige stafpersoneel van het hoofdkantoor in Den Haag en Hoofddorp. PostNL, die de brief bevestigt, erkent in het schrijven dat de post vaker te laat be zorgd zal worden. „Hierdoor zal het aantal niet tijdig bestelde lopen verder toene men. Daarnaast leidt dit ook tot een nog grotere druk bij onze postbezorgers en teamleiders." Vandaar dat hulp voor de 19.000 postbe zorgers hard nodig is. „Concreet is de vraag of iedere stafmedewerker in sep tember één wijk wil bezorgen", schrijft programmamanager operations Aggie Stevens. 500 stafcollega's kunnen 750.000 brieven op tijd laten matten Ze spreekt van 'bijzondere maatrege len'. „Dit lijkt wellicht een druppel op de gloeiende plaat, maar als je bedenkt dat 500 stafcollega's zeker 750.000 brieven op tijd kunnen laten matten, dan begrijp je dat dit voor onze klanten een groot ver schil kan maken." Vakbond FNV reageert bezorgd. „Als het in september al niet lukt met de be zorging, hoe moet het dan met Kerstmis en oud en nieuw, de drukste periode in het jaar?" zegt bestuurder Ger Deleij. De FNV'er wijst erop dat veel kerstpost de laatste keer al pas half januari werd be zorgd. „Ik voorzie grote chaos." PostNL beklemtoont dat het om wijken gaat in gebieden met veel openstaande va catures. „Het helpt ons de dienstverlening op peil te houden." Volgens het postbe drijf is de bereidheid onder de collega's om mee te doen 'groot'. Het verzoek zegt niets over de kerstpe riode, stelt PostNL. „Daarin hebben we verbeteringen doorgevoerd." Nieuwsmedia Op Tim Pleijte mag weer gelet worden De lang geblesseerde atleet is een maand voor de Kustmarathon weer helemaal terug. Staf Post N L moet bezorgen PostNL komt zoveel postbezorgers te kort dat het personeel op het hoofd kantoor in een brief wordt verzocht bij te springen. Vakbond FNV is bezorgd en vreest voor de bezorging rond Kerstmis. Marcia Nieuwenhuis David Bremmer Den Haag PostNL P10 maandag 3 september 2018 De zon breekt slechts af en 22°C toe door. pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 1nea<c koole L'Cnnrt SPORT 12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1