4^ Trouwen aan zee Peiling onder Nederlanders De leraar die je nooit vergeet Doe je tegoed aan terugkijken wanneer wilt Werk groeit klusser boven 't hoofd Walcheren 'We hebben maar een paar handen' Opvallend genoeg gaan de resulta ten in tegen de visie van de Tweede Kamer, waar slechts één partij voelt voor zo'n verplichting. Slechts 35 procent van de onder vraagden is tegen verplichte af name van dna, 59 procent is daar juist voor. De enquête onder ruim tweeduizend Nederlanders werd uitgevoerd door opiniepeiler Mau- rice de Hond en Peil.nl. In de Tweede Kamer is alleen het CDA positief over het verplicht stellen van medewerking aan dna-ver- W Een databank met dna-materiaal van alle Nederlanders is velen wel stap tever wantschapsonderzoe- ken, zoals werd uitge--' voerd om de dood van Nicky Verstappen op te helderen. Deze week kon na twintig jaar een verdachte worden gekoppeld aan een dna-spoor op Nicky's li chaam. Verdachte Jos Brech is op dit moment voortvluchtig. Minis ter Ferd Grapperhaus riep na de doorbraak in het onderzoek op tot een 'discussie' over verplichte me dewerking. Een derde van de man nen die werden opgeroepen om de dood van Nicky op te helderen, weigerde dna af te staan. Van de ondervraagden zegt 82 procent wel vrijwillig te willen meewerken, als gevraagd zou wor den dna af te staan om een ernstig misdrijf op te lossen. De bereidheid blijkt met 93 procent het hoogst onder CDA'ers. GroenLinksers voelen er het minst voor. Slechts twee derde geeft aan te willen meewerken. Het verplicht laten vastleggen van dna van alle Nederlanders in een databank, om het eventueel te gebruiken bij onderzoek naar mis drijven, stuit op veel meer weer stand: 37 procent van de onder vraagden zegt voor te zijn. Daaraan lijkt ook veel wantrouwen jegens de overheid ten grondslag te liggen. Meer dan de helft (55 procent) geeft aan er niet op te ver- trouwen dat de infor- matie alleen wordt r "gebruikt om mis dadigers op te sporen. Dat wantrouwen is het sterkst :onder SP'ers. VVD'ers heb ben het meeste vertrouwen dat correct met genetisch materiaal wordt omgegaan. Ook Brech kwam overigens niet opdagen voor dna-afname in de zaak-Nicky Verstappen. Dat trok de aandacht van de politie, zeker nadat hij ook nog vermist raakte. Het on derzoeksteam van de politie heeft dna uit die vermissingszaak verge leken met het spoor op Nicky's li chaam, waarna de match ontstond. »P7t/m9 Nieuwsmedia Niets is romantischer dan trouwen op het strand, vinden Henk Slabbekoorn en Alieke Pries uit Assen. Ze geven elkaar volgende week vrijdag het jawoord aan zee, bij Vrouwenpolder. Steeds meer stellen van buiten de provincie kiezen voor Zeeland als huwelijkslocatie. Bij Alles-in-1 Premium eerste U maanden per maand delta.nl/zomeractie Kies voor 2 jaar gratis Delta Interactieve TV Merendeel is voor een verplichte dna-afname Deelname aan grootschalig dna-onderzoek na ernstige mis drijven moet verplicht worden gesteld, vindt bijna 60 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van deze krant. Carla van der Wal Amsterdam zaterdag 25 augustus 2018 17°C Even herfstachtig weer pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7 ZEELAND 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1