6 Een bijzonder erfstuk is het pronkstuk van Melissa van der Meirsch (31) uit Middelburg. Ze heeft een pop in Zeeuwse klederdracht, die ze voor geen goud zal wegdoen. „Deze pop is anders dan alle anderen." ZOMER 2018 POP IN KLEDERDRACHT WAT IS ER TE DOEN? Gratis bezoek aan Watersnoodmuseum Fireman Party, Renesse Rondleiding Nehalennia Tempel, Colijnsplaat Roofvogelshow, Wemeldinge Nachtmarkt, Middelburg Ringrijden, Meliskerke Speelmiddag, Domburg Orgelconcert, Vlissingen Powerkiten, Cadzand-bad Beklimming Sint Lievensmonstertoren, Zierikzee WAT IS JE PRONK STUK? EN WAAROM? oegegeven, het is een gemene vraag; welke spullen red je als eer ste als je huis in brand staat? Maar het antwoord zegt veel over de waarde die iemand ergens aan toekent. Voor Me lissa is de beantwoording eenvoudig. „Buiten mijn gezin en de kat om, zal ik als eerste de pop in Zeeuwse kle derdracht meegrijpen. Die laat ik nooit zomaar vergaan." De pop vertegenwoordigt veel emotionele waarde. Het is een erf stuk van Melissa's grootouders. „Vroeger bij opa en oma mocht ik niet aan de pop komen, toch zat ik er altijd aan te friemelen. Als klein kind snapte ik dat ik er vanaf moest blij ven, maar stiekem kon ik hem tel- lk vind het belangrijk dat kinderen kennis blijven maken met dat stukje nostalgie kens aanraken. Het is eigenlijk geen pop om mee te spelen, meer een de coratief stuk. Hij stond op een tafeltje met een muziekdoosje. Ik was als baby al fan van de pop en later vond ik vooral de Zeeuwse klederdracht erg bijzonder." Dialect Melissa is een geboren en getogen Zeeuwse. Haar oma kwam uit Zee land, in tegenstelling tot haar opa en haar ouders. „Mijn vader en moeder spraken geen Zeeuws en ik heb dus ook geen dialect leren spreken. Als geboren Vlissingse voel ik me wel op en top Zeeuw. Bovendien hecht ik veel waarde aan tradities. De Zeeuwse klederdracht is verdwe nen uit het straatbeeld, maar ik vind het be langrijk dat kinderen kennis blijven ma ken met dat stukje nostalgie. Deze pop is een herinnering aan de tijd dat veel mensen op straat deze kleren droe gen." Hou oud de pop precies is, weet Me lissa niet. Haar oma heeft hem 'ooit' ge kregen. „Maar dat was voor mijn tijd", zegt ze met een lach. „Ik heb vaak tegen mijn opa en oma gezegd, later wil ik graag die pop hebben. Daar werd altijd non chalant op gereageerd. 'Je ziet wel wat er gaat ge beuren', klonk het dan." Op het eind van hun leven werden Melissa's grootou ders dementerend. Toen haar oma in 2010 was over leden en haar opa naar een verzorgingshuis ging volgde de vraag, wat te doen met de pop? Melissa: „Mijn moeder zei tegen mijn tante, neem hem maar mee. 'Nee', was haar reactie. 'Ik heb mijn vader moe ten beloven dat de pop naar Melissa gaat.' Blijk baar had mijn opa tegen mijn tante gezegd dat het hem niet uitmaakte waar zijn spullen heen gingen als de pop maar bij mij terecht zou ko men. Dat had ik niet ver- vrijdag 10 augustus 2018 GO TIP1 Mensen die in 1953 geboren zijn, kunnen vandaag en op twee an dere dagen in 2018 gratis deelne men aan een programma in het mu seum dat speciaal voor hen is sa mengesteld. Als aandenken aan hun bezoek krijgen deze 65-jarigen een geschenk, ter herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis die plaatsvond in hun geboortejaar. Eventuele metgezellen die niet in 1953 zijn geboren, krijgen 53 pro cent korting op de reguliere entree prijs. Aanvang is om 11.00 uur, 12.30 uur en 14.00 uur. Meer infor matie staat op de website waters noodmuseum.nl. De Nehalennia Tempel in Co- lijnsplaat TIP 2 Je weekend beginnen met een feestje? Feestcafé staat vanavond in vuur en vlam tijdens de Fireman Party. Een vuurspuwer zal zijn kun sten vertonen en de DJ zorgt voor leuke muziek. Het feest begint om 20.00 uur en is klaar rond 23.00 uur. TIP 3 Een kijkje nemen in de Nehalennia Tempel van Colijnsplaat kan van daag tijdens een rondleiding. Voor meer informati zie de website ne- halennia-tempel.nl. TIP 4 Aan de Oude Ruisweg 2 in Wemel dinge vindt er vandaag een heuse roofvogelshow plaats. Tijdens de show wordt er enorm veel vertelt over vogels en volgt er een show met een paar van de dieren. Aan het eind van de demonstratie kan er een foto met een zeearend ge maakt worden. Voor meer info kunt u mailen naar info@roofvogel-de- monstratie.nl. TIP 5 Vandaag is het nachtmarkt in Mid delburg. Shoppen langs de markt- kraampjes kan vandaag van 14.00 uur tot 22.00 uur. De markt staat uitgestald in het centrum. TIP 6 Wedstrijden ringrijden vinden van daag plaats in Meliskerke. Deze folkloristische traditie is te zien in de Dorpsstraat van 14.00 uur tot 20.30 uur. TIP 7 Vanaf 13.30 uur zijn alle kinderen welkom op 't Groentje aan de Bad- straat in Domburg. Tot 16.30 uur kan er hier gespeeld worden op een springkussen, wordt er gesch minkt en worden er balloncreaties gemaakt. Een middag waarbij de kinderen even lekker hun energie kwijt kunnen. TIP 8 Organist Martien de Vos geeft van daag een orgelconcert weg in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het concert begint om 12.00 uur en zal eindigen rond 13.00 uur. TIP 9 Wil je graag leren vliegeren maar dan met een matrasvlieger? Dat kan, vandaag wordt er een lesje powerkiten gegeven op het strand in Cadzand. Met instructies van een instructeur ga je vliegeren met matrasvliegers met twee,drie of vier lijnen. De les duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en daarna mag er nog een half uur zelfstandig ge vliegerd worden. Voor meer infor matie kijk op de website vvvzeel- and.n.l De Dikke Toren van Zierikzee. TIP 10 Een prachtig uitzicht over Zierikzee is gegarandeerd vanaf deze toren. Ook draagt de 'Dikke Toren' veel historie met zich mee. Zo werd de eerste steen van dit gebouw al ge legd in 1454. De moeite waard om een beklimming te maken. Dat kan van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het ge bouw is te vinden op het Kerkplein. Een pop in Zeeuwse kleder dracht. Waar zijn we? In Middelburg bij de familie Van der Meirsch. Wie wonen er? Melissa en haar man en dochter. Niet in geld uit te drukken Hans Puik

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 38