Taakstraf voor dodelijk ongeval 30 maanden cel voor misbruik drie dochters É^^ÉÉiÉ 3 dag hebben we mensen gebeld met de vraag of ze digitale televisie heb ben. Uit die belronde bleek dat drie kwart toch al was overgegaan op di gitaal, alleen via internet televisie kijkt of nooit tv kijkt. Wij denken dus dat maximaal vijfduizend abonnees nog moeten overschake len", zegt Delta-woordvoerster Ma- riska van der Hulst. Speciale aandacht bij de omscha keling hadden en hebben de bewo- ners van verzorgings- en verpleeg tehuizen. Toen het besluit was ge nomen, heeft Delta alle tehuizen benaderd met de vraag of Delta moet zorgen dat mensen na 20 au gustus televisie kunnen blijven kij ken of dat de tehuizen hun eigen technische dienst het karwei wil la ten doen. Ruim de helft van de te huizen liet een monteur van Delta komen. „We zijn nu bezig om bij de andere tehuizen te checken of ze al les in orde hebben gemaakt." Voor zelfstandig wonende oude ren die geen hulp bij de hand heb ben, is Delta een samenwerking aangegaan met de ouderenbonden om hen te helpen bij de installatie. Vrijwilligers van Gilde Walcheren bijvoorbeeld, hebben van Delta het gereedschap en de kennis gekregen om ouderen van digitale tv te voor zien. In deze laatste dagen voor het uur U zet Delta desnoods extra mensen in. Van der Hulst: „Dagelijks heb ben we tussen de 20 en 25 monteurs die in heel Zeeland klanten helpen om de overstap naar digitaal te ma ken. We hebben nog een flexibele schil om bij een piek ook voldoende mankracht te hebben om klanten te helpen." Duitse zenders Andere grote afnemers van tv-sig- nalen zijn de vakantieparken in Zeeland. De recreatieondernemers hebben van Delta hetzelfde aanbod gekregen als de tehuizen. Duitse te levisiezenders werden dit voorjaar al uit het analoge zenderpakket ge haald. Toen de eerste Duitse vakan tiegangers arriveerden, was het voor de beheerders van de 'analoge' vakantieparken snel duidelijk dat ze nog iets te doen hadden. Alle informatie over de omscha keling van analoog naar digitaal is te vinden op de website van Delta. Op 4 augustus 2016 stapte Van de V. in haar bestelauto en ging vanaf Yerseke op weg naar een groot handel. Op de Molendijk, een rela tief smalle, onoverzichtelijke weg zonder uitwijkmogelijkheid, kwam ze op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een personenauto. De bestuurster daarvan, de 58-jarige J. Niemeijer uit Reimerswaal, overleed ter plaatse. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wist de jonge vrouw ook gisteren niet te vertel len. „Ik zag ineens een airbag voor Ook ik moet leven met wat er is gebeurd. Het is afschuwelijk me, en dat was het." Kort na het ongeluk vertelde ze een agente dat de TomTom op de grond was gevallen en dat ze had gekeken waar dat ding lag. Giste ren kon ze zich niet meer herinne ren dat aan een agente verteld te hebben „Het is ook de meest rede lijke verklaring", vond officier van justitie Wilfred Suijkbuijk. „Een moment van onachtzaamheid, zo als iedereen kan overkomen." Tijdens de behandeling liet de vrouw duidelijk geëmotioneerd weten nog steeds grote problemen te hebben met het ongeval. „Ik vind het nog steeds afschuwelijk om te horen dat nabestaanden door mijn schuld hun geliefde hebben verloren." Van de V. liep door het ongeval een gebroken sleutelbeen op en kwam psy chisch in de problemen. „Ik heb veel over het ongeval nagedacht en ook ik moet leven met wat er is ge beurd. Het is afschuwelijk." Uitspraak: 23 augustus. Het misbruik zou in wisselende pe riodes hebben plaatsgevonden tus sen 1999 en 2010 in Kruiningen en Wissenkerke. De meisjes waren toen 12,12 en 16 jaar. K. erkende dat hij zowel zijn eigen als zijn stief dochter ontuchtige handelingen had laten plegen, maar ontkende seks met hen te hebben gehad. Het misbruik met zijn pleegdoch ter ontkende hij met klem. „Het was een moeilijk meisje en ze had een rijke fantasie." Therapie Het hoe en waarom van het ver meende misbruik was ook voor K. een groot vraagteken. Mogelijk om dat hij in het verleden ook zelf sek sueel was misbruikt, opperde hij. Inmiddels is hij in therapie gegaan. Zijn raadsman meende dat hooguit het laten betasten door zijn stief dochter kon worden bewezen. Uitspraak: 23 augustus. www.DELTA.nl/allemaaldigitaal vrijdag 10 augustus 2018 sneeuw komt eraan Dagelijks zijn 20 tot 25 mon teurs van Delta op pad om klan ten te helpen de overstap naar di gitaal te maken. Links: Dinand Schinkel, Iris Hoffman en Justin Bosch (vlnr) trekken met de Delta-informa- tiebus door de provincie. A Boven: Loekie Kesteloo bij de informatiebus. foto's ruben oreel 1980 Aanleg Zeeuws Kabelnetwerk Introductie digitale TV via de kabel in heel Zeeland DELTA biedt eerste HD-zenders aan in digitale zenderpakketten Vernieuwde, Alle Zeeuwen kijken digitaal interactieve afscheid van DELTA TV app analoge tv OOO OO Analoge TV via de kabel in alle Zeeuwse steden en dorpen Definitief einde aan TV-signaal via de ether Introductie DELTA TV app Introductie Programma gemist, Begin gemist en Opnemen De 23-jarige J. van de V. hoorde gisteren bij de rechtbank in Middelburg een taakstraf van 160 uur tegen zich eisen voor het veroorzaken van een onge val waarbij een vrouw om het leven kwam. Ook werd een rij ontzegging van een jaar tegen haar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Ad Roos Middelburg De 60-jarige A. K. uit de ge meente Borsele moet dertig maanden, waarvan tien voor waardelijk, de cel in voor seksu eel misbruik van zijn dochter, stiefdochter en pleegdochter. Dat eiste officier van justitie Wil fred Suijkerbuijk gisteren voor de rechtbank in Middelburg. Ad Roos Middelburg -J. van de V., verdachte

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 35