g-3 De boer moet slim zijn Nederlands-Indische muziek op FBTS ri Stuur uw herinnering aan een bijzondere docent naar de krant Record 2 Delta schakelt op 20 augustus het analoge tv- en radiosignaal uit. Met extra monteurs, een informatiebus, eigen winkels en een laatste check in tehuizen probeert Delta de laatste analoge kijkers over te zetten naar digitaal. DIGI' OVERSCHAKELEN 7 Commentaar Dankzij een sterke akkerbouw, voedselverwerkende be drijven én havens met grote logistieke spelers, heeft Zeeland zich ontpopt tot de voedseldelta van Noord west-Europa. Toch staat de landbouw er voor flinke uitdagin gen. Het weer laat vaker extreme uitschieters zien. Ook neemt met de groeiende wereldbevolking de voedselvraag fors toe. Dat vergt een hogere én constante productie. Maar hoe doe je dat? In Nederland is geen ruimte meer voor uitbreiding, dus moet er meer opbrengst komen van de bestaande grond. Dat is nogal een krachttoer. Van boeren wordt ook verwacht dat ze duurzamer produceren: minder gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en C02. Meer en betere gewassen en tegelijk minder milieubelas ting. Het is mogelijk door te innoveren en de bodem zorgvuldi ger te behandelen. Het toverwoord is precisielandbouw. Sensi tieve sensoren op de tractor die data leveren voor een opti male oogst, een apparaat dat precies vertelt hoeveel stikstof de boer op welke plaats op zijn perceel moet toedienen en dro- nes die spieken hoe de gewassen erbij staan. Het is geen sciencefiction, want het gebeurt deels al. Dat maar liefst 232 agrariërs bij de provincie subsidie heb ben aangevraagd om de nieuwste slimme machines en installa ties te kunnen aanschaffen, getuigt van gretig ondernemer schap en boerenslimheid. De Zeeuwse agrariërs beseffen drommels goed dat ze alleen met uitgekiende teelten een bo terham kunnen blijven verdienen. De Zeeuwse agrariërs staan voor flinke uitdagingen. Het toverwoord is precisielandbouw Klanken van oorsprong gaat over de invloed van de Nederlands-Indi sche geschiedenis op de heden daagse popmuziek. In korte tijd heeft de film al meer dan 10.000 be zoekers getrokken, maar in Zeeland is deze nog niet te zien geweest. Vanwege de grote belangstelling heeft Film by the Sea naast de voor stelling op donderdag 13 september (13.30 uur) een extra voorstelling toegevoegd op vrijdag 14 september (ook om 13.30 uur). Bij beide voor stellingen wordt regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich geïnter viewd door Adriaan van Dis, die zelf ook wortels heeft in Neder- lands-Indië. Na afloop van de film zijn er concerten. Op 13 september treedt Ernst Jansz (vooral bekend De film heeft in korte tijd al meer dan 10.000 bezoekers getrokken van Doe Maar) om 16.30 uur op met zijn krontjongorkest. Een dag later verzorgen (eveneens om 16.30 uur) The Real Indo Rockers, waarvan de leden de tachtig inmiddels zijn ge passeerd, een optreden. ALMANAK De 82-jarige inwoner van Hein- kenszand schreef afgelopen weekend historie. Met drie leef tijdsgenoten liep hij in Sint Ni klaas een 4x100 meter-estafette. De krasse knarren stalen de show met hun deelname; ze werden luid aangemoedigd. En dat hielp: ze liepen zowaar een Belgisch atletiekrecord! De Be- velandse loper was daar zelf wat minder enthousiast over, zo bleek uit zijn verklaring tegen over een lokale krant. „We wis ten dat we een record zouden lopen, want er was in onze leef tijdscategorie nog niet eerder een tijd genoteerd." Politie waarschuwt voor oplichters Op- en afrit A58 tijdelijk dicht BAKENDORP Vóór rondweg bij Hoedekenskerke Het regent in Koudekerke, waar gis teren de Delta-informatiebus op het Dorpsplein stond. Op het tv- scherm gaat het over tien dagen sneeuwen bij de Delta-abonnees die geen digitale tv-aansluiting in huis hebben. De Zeeuwse kabelaar is bezig met een laatste slag om het stopzetten van het ouderwetse ana loge signaal zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Wie nog via de kabel analoog kijkt of luistert, kan het niet zijn ontgaan dat er iets gaat veranderen. Regelmatig verschijnt of klinkt de boodschap dat het op 20 augustus voorgoed afgelopen is met het ana loge signaal. Ook in Koudekerke hebben mensen de boodschap be grepen. Loekie Kesteloo komt op haar fiets aan bij de informatiebus. Ze heeft 's ochtends een decoder aangeschaft bij de bus. Een klein kastje vol elektronica dat op de tv wordt aangesloten om het digitale signaal door te geven. Maar het is Wij denken dat maximaal 5000 abonnees moeten overschakelen thuis niet gelukt om het beeld goed te krijgen. „Hoe ver woont u hier vandaan?", vraagt Justin Bosch, medewerker van Delta die met zijn collega's Dinand Schin kel en Iris Hoffman door Zeeland toert om men sen te informeren over digitale televisie. Het is maar een paar minuten lopen naar de familie i Kesteloo. „Nou dan loop 1 ik even met u mee. Dan probeer ik het in orde te maken." Met Ziggo was Delta de laatste aanbieder van kabel-tele visie die besloot te stoppen met analoog. De anderen waren hier al eerder toe overgegaan. De reden: een analoog signaal neemt veel ruimte in op de kabel die ook wordt gebruik voor internet en digitale tv. Analoog zit uitbreiding en verbete ring van digitale diensten in de weg, als een paard en wagen op een autosnelweg. Voordeur Delta heeft 130.000 televisie-aan sluitingen in Zeeland. „Het is niet exact na te gaan hoeveel mensen nog alleen analoog kijken. We we ten niet wat er achter de voordeur gebeurt. Bij de laatste schatting op basis van onze gegevens kwamen we uit op zo'n 10 procent, dus 13.000 mensen. We hebben toen een steekproef gehouden. Een hele vrijdag 10 augustus 2018 De populaire muziekdocumen- taire Klanken van oorsprong zal volgende maand te zien zijn tij dens Film by the Sea. De voor stellingen worden gecombi neerd met bijzondere optre dens. Rolf Bosboom Vlissingen Tip? redactie@pzc.nl KAPELLE Het Politieteam Ooster- scheldebekken waar schuwt voor oplichtings praktijken na een incident met een oudere vrouw in Kapelle. De vrouw kwam gisteren thuis van bood schappen doen. Aan de deur verschenen plots een man en een vrouw. Zij gaven zich uit als me dewerkers van een su permarkt en vertelden de Kapelse dat ze zojuist in de winkel iets gestolen had. Ze moest haar pin pas afgeven en haar bon, zodat ze in een klein ap paraatje konden checken wat ze weg had geno men. Gelukkig trapte de vrouw hier niet in. KAPELLE Een op- en afrit van de A58 bij Kapelle zijn dins dagavond 14 augustus tij delijk afgesloten. De af sluiting is nodig om de schade aan de wegen te kunnen inspecteren. Het gaat om afrit 34 (Ka pelle Biezelinge) in de richting Vlissingen en de toerit 35 (bij Vierwegen), ook richting Vlissingen. Tussen 20.00 en 23.00 uur (afrit 34) en 20.30 en 23.30 uur (toerit 35) zul len de wegen, los van el kaar, steeds maximaal een uur dicht zijn. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting doorgestuurd naar de volgende af- of toerit. Kom maar op met die rondweg bij Hoedekens kerke. Dat is het stand punt van de inwoners van buurtschap Baken dorp in Borsele. Om de verkeersdrukte in hun dorpje te beperken, zou den de bewoners wel graag zien dat het ver keer naar Crop Alliance op de heenweg via de Zeedijk achterlangs Ba kendorp rijdt en alleen op de terugweg door het gehucht. Ook plei ten ze voor een ver- keersremmende maat regel op de T-splitsing. Een rondweg bij Hoede kenskerke wordt onder zocht. Analoge Theo Giele Koudekerke -Mariska van der Hulst, Delta Ach die middelbare schooltijd Zeeland; met al die lieve, wijze of gezag uitstralende docenten die u over hun vak wilden vertellen. Engels, biologie en misschien wel wiskunde. Heeft u een bijzondere herinne ring aan een docent van uw mid delbare school, of misschien zelfs wel aan de leraar van de lagere school? Omdat hij of zij u erdoor heen heeft gesleept op een lastig moment. Of u een eeuwige liefde voor Duits heeft bijgebracht. Of u een levensles heeft meegegeven. Of u op het rechte pad heeft ge houden. Schrijf ons welke leraar u zich nog zo levendig herinnert, en waarom. Stuur uw verhaal, voorzien van uw naam en telefoonnummer, vóór 12 augustus naar magazine@pers- groep.nl. Aan het begin van het nieuwe schooljaar publiceren wij de opval lendste herinneringen in een spe ciaal magazine over De Leraar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 34