Hotelkwesties Raadsels rond zelfmoord Dille In drie weken tijd 184 auto-inbraken Schotten in spuisluis Bath houden zoet water binnen 2 MAAN LEO Column Online hotels boeken. Ik vind het een feest. Altijd is het weer een verrassing hoe de onlineplaatjes zich verhou den tot de werkelijkheid en hoe de hoteleigenaren proberen hun sleetse, bedompte kamertjes zo aantrekkelijk mogelijk in beeld te brengen. De schimmelplekken nét uit beeld laten, de vochtige vloer bedekking op de wc wegmoffe len en de naburige nachtclub ver zwijgen. Of juist het tegenoverge stelde: hoe ze vol trots hun vol strekt smakeloze interieurs tonen. verbleef ik in een B&B die van on der tot boven in crème- en goud- tinten was gehuld. Iedere millime ter bedekt met veren, edelsteen tjes en prulletjes - op en top hor ror vacui. Een onderkomen dat oogde als een Italiaanse rococo- kerk, ingericht door iemand met een serieuze Xenosverslaving. het boeken van hotels is het lezen van de recensies. De heerlijke ver ontwaardiging over het feit dat er wel sinaasappel- maar geen aard beienjam bij het ontbijt was. De oeverloze discussie over harde of zachte matrassen. nooit zie terugkomen in de online commentaren. Een onderwerp dat mij persoonlijk zeer aan het hart gaat. De wc-rolhouder. Om precie zer te zijn: de plaatsing van de wc- rolhouder ten opzichte van de toi letpot. Er is niets vervelender dan er na het plassen achter te komen dat de closetrol zich aan de andere kant van de badkamer bevindt. Of om je na een grote boodschap als slangenmens in onmogelijke plooien te moeten vouwen omdat de houder van het toiletpapier links boven de pot is bevestigd. Daarom deze oproep. Hotelhou ders aller landen! Luistert en ver enigt u! Ga bij het installeren van de wc-rolhouder alstublieft even zelf op de pot zitten en vraag u af: is het wc-papier wel binnen hand bereik? Alvast hartelijk bedankt! Iedere millimeter bedekt met veren, edelsteentjes en prulletjes DESTELLING Vandaag: Ik laat nooit iets waardevols achter in de auto Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters 50J0N6EREN BEUT NIET MEER Bedrijfspand dicht om wietplanten Vissen kunnen sterven door regen Man steelt lood uit leegstaand pand Dille claimde via een filmpje begin deze week dat zij op 15 maart 2017 zou zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Het raadslid hield dit volgens familie maanden stil, maar kwam in oktober alsnog bij de politie terecht. Die zegt dat Dille ondanks meerdere gesprek ken geen aangifte wilde doen. Ze weigerde bovendien verdere infor matie te verstrekken waardoor het onderzoek zonder haar aangifte te weinig aanknopingspunten had. Volgens burgemeester Pauline Krikke heeft zij uitdrukkelijk en bij herhaling aangedrongen bij Dille om de politie onderzoek te laten doen. Waarom de PVV'er dit toch niet deed, weet Krikke niet. Dat Dille in de steek zou zijn gelaten door de gemeente, ontkent de bur gemeester. „Ik heb haar uitingen zeer serieus genomen." Ook zegt ze: „Het is verschrikkelijk als ie mand geen andere uitweg meer ziet dan uit het leven te stappen. Dat raakt mij zeer." Hoewel Dille de vermeende ver krachting lang stilhield, zegt haar man Caspar Reedijk er van over tuigd te zijn dat het incident heeft plaatsgevonden. „Die verkrachting is echt gebeurd, ik ben er zeker van Het is vreselijk als iemand geen andere uitweg meer ziet dan uit het leven stappen dat dat de waarheid is." Hij zegt dat haar zelfmoord totaal onverwachts kwam. „Ze was zeker niet ziek of verward." Volgens Reedijk hield Dille het ver meende incident maandenlang stil, ook voor haar man, omdat 'ze ande ren niet wilde opzadelen met haar problemen'. „Zo was zij." P4 Bij de Zeeuwse politie zijn afgelo pen drie weken 184 meldingen van auto-inbraken binnengekomen. Vooral campers, caravans en auto's van vakantiegangers langs de kust zijn het doelwit (105 meldingen). De daders zijn vooral in de week enden actief op parkeerplaatsen langs de kust van West-Zeeuws- Vlaanderen, Walcheren en Schou- wen-Duiveland. Ze hebben het ge munt op zichtbare buit, zoals tas sen, laptop, iPads en telefoons. De meeste inbraken vonden plaats langs de kust: in Sluis (39), Veere (28), Schouwen-Duiveland (21), Vlissingen (10) en Noord-Be veland (7). De slachtoffers zijn vooral toeristen. De politie heeft nog niemand aangehouden. „Op het moment gaat er geen dag voorbij zonder een melding van een auto-inbraak. We roepen Zeeuwse burgers op om verdachte situaties direct te melden via 112. Verstop geen waardevolle bezittingen onder de stoelen of in uw bagageruimte. Neem ze mee." Er zijn volgens de politie zelfs camperinbraken gemeld waar de eigenaar gewoon in de buurt was en in een onbewaakt ogenblik spul len zijn verdwenen. Door de droogte dreigt het water in het Schelde-Rijnkanaal en het Vol- kerak-Zoommeer te zout te wor den. Rijkswaterstaat heeft daarom schotten in de spuisluis bij Bath ge plaatst om zo het zoet water 'bin nenboord' te houden. De spuisluis dient normaal ge sproken om zoet water te lozen in de Westerschelde. Doordat hele maal aan de andere kant van de wa terketen, in het Volkerak-Zoom- meer, zoet water wordt toegelaten, ververst daarmee het water van het Markiezaatmeer, het Schelde-Rijn kanaal en het Volkerak Zoommeer. Door de droogte wordt het aan deel van zoet water in die wateren steeds lager, waardoor verzilting dreigt. „Dat is slecht voor de kwali teit van het leven in het water", ver klaart woordvoerder Edwin de Feij- ter van Rijkswaterstaat. „En als het water te zout wordt, kan dat ook ge volgen hebben voor de landbouw- percelen in de omgeving. Daarom grijpen we in." De spuisluis kan normaal gespro ken niet worden afgesloten. „Daarom hebben we voor vier van de zes kokers schotten geplaatst", legt De Feijter uit. „We houden daardoor meer zoet water vast, en het zoute water blijft in de Wester schelde." vrijdag 10 augustus 2018 Tijdens mijn recente vakantie Een ander vermakelijk aspect van Er is echter een onderwerp dat ik Reageer op pzc.nl Gisteren: Een vakantie zonder internet is een verademing 697 reacties BRAM... HA BRAM.' ...KAM UW JOMSEN TOCH. OPROEP MIET HOE IS 'T MET... BEAMTWOOR- t>EM. THOLEN De eigenaar van een be drijfspand aan de Ener gieweg in Tholen is boos dat zijn gebouw zes maanden dicht moet van wege de vondst van 421 wietplanten. Hij ver huurde een gedeelte aan een man die er 'plantjes voor tuincentra wilde kweken'. Op de boven verdieping troffen agen ten de kwekerij aan. Bur gemeester Ger van de Velde besloot tot tijdelijke sluiting op basis van het Damoclesbeleid, dat ge richt is op het tegengaan van drugshandel. De ei genaar van Cosmetic In dustries Tholen is zich van geen kwaad bewust. VLISSINGEN Waterschap Scheldestro- men waarschuwt dat de komende dagen hogere vissterfte kan voorkomen dan normaal. Dat heeft te maken met de regen buien na de droogte. Tij dens die periode zijn veel waterpartijen 'gelaagd' geraakt: bovenin is het zuurstofrijk, onderin is het stinkend en zuurstof loos. Door de regen men gen die laagjes, wat 'om kering' wordt genoemd, waardoor het zuurstof- peil daalt en vissen kun nen sterven. Dat kan zich een paar dagen voor doen, geeft Scheldestro- men aan. VLISSINGEN Een 45-jarige man uit Vlissingen is gister avond op het Raven- steijnplein in zijn woon plaats aangehouden. Hij wordt verdacht van dief stal van lood uit een leegstaande woning. Omwonenden zagen hem rondhangen bij het lege pand en waar schuwden de politie. Agenten troffen hem aan met zijn fietstas vol lood. Op de grond lagen lappen lood en een breekijzer. De man was verbaasd dat hij het niet weg mocht halen uit een leegstaand pand. De woningbouwvereniging heeft aangifte gedaan. De politie heeft nooit grond ge zien om verder onderzoek te doen naar de vermeende ver krachting en ontvoering van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Zij nam woensdag haar eigen leven. Burgemeester Krikke be spreekt vandaag met justitie en politie of de affaire onderzocht moet worden. Den Haag -Pauline Krikke, burgemeester Bas Bareman Vlissingen Martijn de Koning Bath

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 2