Honderden campinggasten geëvacueerd in Ardèche EUWS 11 Aanwijzingen dat Iran achter meerdere moorden zit In november 2015 sturen twee Am sterdamse huurmoordenaars elkaar versleutelde berichtjes. „Bro, een Turk hij werkt gewoon alles electro shit of zo hij rijd witte busje met eneco er op. waarom hij moet slapen weet ik niet en wil niet eens weten hahahah sim pele mannetje gezin gewoon alles." De man die een maand later voor zijn huis in Almere wordt geliqui deerd ('gaat slapen') op weg naar zijn witte Eneco-busje is geen Turk, maar een Iraniër. Uit politie-onderzoek blijkt al snel dat het slachtoffer niet is wie hij leek. De man die jarenlang een gewoon le ven leidde als Ali Motamed, een elek tricien uit Almere, is in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi, een lid van de Iraanse verzetsbeweging Mujahedeen-e Khalq. In Iran is hij ter dood veroordeeld vanwege een bom aanslag op een partijkantoor in 1981, waarbij 73 mensen omkwamen. De politie houdt die informatie op dat moment geheim. Noffel Gisteren meldde Het Parool, dat het onderzoeksdossier met daarin de ver sleutelde berichten inzag, dat een van de mannen die de berichten uitwis selde de bekende Amsterdamse crimi neel Naoufal F. is. Deze 'Noffel' zit mo menteel een celstraf van achttien jaar uit voor een andere (mislukte) liqui datie, waartoe hij opdracht gaf. Van daag komen twee andere verdachten van de liquidatie van de Iraniër voor de rechter in Amsterdam. De vraag waar het politiedossier nog geen antwoord op geeft, luidt: waarom leggen Amsterdamse crimelen een Iraanse staatsvijand om? Uit niets is gebleken dat 'Ali Motamed' in Neder land het criminele pad was opgegaan. Was het Iran dat via via de opdracht gaf het doodvonnis op de vermeende bommenlegger dan maar in Neder land uit te voeren? Waarom hij moet slapen weet ik niet. Simpel mannetje, gezin, gewoon Eenzelfde vraag ligt nog open bij een andere opzienbarende liquidatie: no vember vorig jaar wordt voor zijn huis in Den Haag Ahmad Nissi doodge schoten, een Iraanse dissident die sinds 2006 in Nederland woont. Hij leidde vanuit hier afscheidingsbewe ging ASMLA, die streeft naar onafhan kelijkheid van de Iraanse regio Khoe- zistan en verantwoordelijk wordt ge houden voor diverse bomaanslagen in Iran. Professioneel De liquidatie is net zo professioneel uitgevoerd als die in Almere. In juni loofde de politie 20.000 euro uit voor de gouden tip en meldde daarbij dat zij een 'crimineel netwerk uit Rotter dam' in beeld heeft voor de moord. Nabestaanden van Nissi zeggen echter al maanden dat Iran achter de moord moet zitten. Een theorie is dat Iran opzettelijk de liquidaties laat uitvoeren door crimi nele organisaties, om zo zelf uit beeld te blijven. Dat zou bijvoorbeeld kun nen door de contacten die de aan Iran gelieerde Hezbollah-organisatie heeft in de drugshandel. Het idee dat de moorden zijn geïni tieerd door Iran werd begin deze zomer nog versterkt doordat Neder land twee Iraanse diplomaten het land uitzette. Zij werden uitgewezen aan de hand van informatie van geheime dienst AIVD. Volgens een Iraan se krant ging die informatie over be trokkenheid bij de moorden. Neder landse instanties willen er niets over zeggen. Dat de Iraanse geheime diensten in Europa zeer actief zijn, is al jarenlang bekend. Dat bleek ook afgelopen juli nog. Toen werd in België een Bel- gisch/Iraans koppel opgepakt met een halve kilo springstof in hun Mercedes. Daarmee zou het duo een aanslag heb ben willen plegen op een bij eenkomst van de MEK, de politieke tak van de Mujahedeen-e Khalq in Parijs. Voor dat aanslagplan werd ook een Iraanse diplomaat van de ambassade in We nen opgepakt, omdat hij de springstof aan het echtpaar zou hebben gegeven. Iran zelf ontkende dat er een plan zou zijn voor een aanslag op de bijeen komst. Moordoperaties Mike Pompeo, de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, zei in mei dat de Iraanse Revolutionare Garde 'moordoperaties uitvoert in het hart van Europa'. Naar welke operaties hij daarbij verwees, werd niet duidelijk. De Revolutionaire Garde is het mili tair elitekorps van het land. De Garde is ook in het buitenland actief, daarbij wordt vaak haar Quds-brigade ge bruikt. Volgens de Israëlische krant Hayom is die brigade al enige tijd bezig een netwerk in Europa op te bouwen om dissidenten uit de weg te ruimen. De krant baseert zich daarbij onder meer op Israëlische inlichtingenbronnen. Of die informatie feitelijk is of ingege ven door politieke motieven (Israël en Iran zijn aartsvijanden), is niet te con troleren. De toeristen zijn van vijf verschil lende campings gered met behulp van vier helikopters, zegt Thierry Dousset van het district Gard, waar het noodweer doorheen raast. Hon derden brandweerlieden waren be trokken bij de reddingsactie. De functionaris zei ook dat vier Duitse kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege onder koeling, zij verbleven in Bagnols- sur-Cèze. Een Duitse man (70), die toezicht hield op een zomerkamp voor kin deren, was gisteravond nog ver mist. 126 Duitse kinderen van 6 tot 17 jaar oud die op zomerkamp wa ren, zijn wel geëvacueerd. Ze ver bleven op een camping in Saint- Jean-de-Peyrolas, ten noorden van het departement Gard aan de grens met de Ardèche. Zeven van hen zouden in het ziekenhuis zijn opge nomen. De zware onweersbuien in het zuidoosten van Frankrijk, die gepaard gingen met hagel en sterke windstoten, veroorzaakten aan zienlijke schade. Zo zitten ongeveer twintig mensen vast op twee cam pings in de buurt van de Ardèche. Mensen zagen ter plaatse hagelste nen zo groot als eieren. De autoriteiten houden er reke ning mee dat de rivier buiten de oe vers treedt en willen toeristen eva cueren. In het gebied zijn veel Ne derlanders op vakantie. vrijdag 10 augustus 2018 GO Waarom wil Amsterdamse crimineel Ali dood hebben? De liquidatie van een Iraanse 'staatsvijand' in Almere lijkt te zijn voorbereid door een Amsterdamse crimineel. Reikt de lange arm van Teheran tot in Europa? Cyril Rosman Almere In december 2015 werd Ali Motamed in Almere geliquideerd. FOTO BOB FRIEDLANDER - huurmoordenaar Reddingswerkers worstelen zich voorbij een totaal vernielde tent in Saint-Julien-de-Peyrolas. FOTO AFP Zeker 750 campinggasten, onder wie veel Nederlanders, zijn gisteren geëvacueerd in het zuidoosten van Frankrijk van wege hevige storm en regenval. Marlies van Leeuwen Saint-Martin-d'Ardèche

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 11