II 5^50® Jj lil Speciaal onderwijs breidt uit Ophef om dichtregel Walcheren Nieuwe trend: zieken huis zonder patiënt van stadsdichter AnnadeBruyckere De afgelopen schooljaren zijn bijna duizend kleuters meer naar het speciaal onderwijs gegaan, met name naar het speciaal basis onderwijs waar kinderen met lichtere problemen terechtko men. Het aantal oudere kinderen op het speciaal onderwijs liep juist terug. Met de komst van pas- We zien meer kinderen die niet goed worden opgevoed send onderwijs was het ook de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in reguliere klassen blij ven. De huidige situatie staat daar haaks op. Agressief Leerkrachten zien meer gedrags problemen bij kleuters. Ze zijn va ker agressief, angstig, heel terug getrokken of huilen snel. Daar door redden ze het niet op de re guliere basisschool. Volgens de scholen ontstaat het probleemge drag door complexere thuissitua ties, bijvoorbeeld door scheidin gen, en een gebrek aan opvoeding. „We zien meer kinderen die niet goed worden opgevoed. Niet alle ouders geven hun kinderen de aandacht, liefde en rust die ze no dig hebben. Dat gaat ten koste van de hechting", constateert Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter van het College van Bestuur bij Stich ting Biezonderwijs. Kleuter juffen en -meesters zien dat kinderen naar school komen zonder te hebben geleerd wat re gels zijn. Of ze accepteren geen 'nee', ook niet van de leerkracht. Ook kunnen ze soms moeilijker relaties aangaan met andere kin deren. Geklungel De leerkrachten zeggen eerder te signaleren of de kleuters het zul len redden op een gewone basis school. Zo krijgt een kind vaker een dossier van een kinderop vangorganisatie mee. Met een doorverwijzing hopen leraren de kinderen sneller de hulp te kun nen bieden die ze nodig hebben. „Het is goed dat er niet te lang met die kinderen wordt geklungeld. Wij kunnen ze de juiste begelei ding bieden", stelt Wim Ludeke, voorzitter van Landelijk Experti secentrum Speciaal Onderwijs. Er komen ook meer kinderen van medische kinderdagverblij ven naar het speciaal onderwijs. Deze kleuters kregen voorheen leerplichtontheffing, omdat ze te zware psychische of lichamelijke problemen hadden. Ze gingen naar een dagbesteding bij een zorginstelling. Nu krijgen meer van deze kinderen een kans om naar school te gaan.P11 Nieuwsmedia ft or, De droogte laat haar sporen na. Het groen kleurt geel, zelfs op de golfbaan. Maar een geel gazonnetje is geen reden voor paniek. Als het een tijdje regent komt het groene gras van een gezond gazon gewoon weer terug. „Het is een natuurlijk proces", zegt René Feij van tuincentrum en hoveniersbedrijf Verstraten WalhoutP zeeland 5 »P14 ZEELAND2 Invasie moeilijke kleuters Basisscholen in het speciaal onderwijs beginnen extra kleu terklassen, omdat er een toe stroom is van 4- en 5-jarige probleemkinderen. Reguliere scholen kunnen de gedrags problemen niet meer aan. Ellen van Gaaien Utrecht Dave Ensberg-Kleijkers Lokaal 25°C een bui pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 FOTO DIRK-JAN GJELTEM A

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1