BBI 9 Turkije dreigt VS met arbitrage Ik zet planten in mijn tuin die weinig water nodig hebben De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Ver enigde Staten gedreigd met internationale arbitrage als dat land sancties tegen Turkije uitvaardigt. „Als dat gebeurt, spannen we onmiddellijk in ternationale arbitrage aan", zei Erdogan tegen Turkse me dia. De VS overweegt uitstel of af stel van levering van F-35 straaljagers aan Turkije als dat land de Amerikaanse predi kant Andrew Brunson niet vrijlaat. Brunson staat in Tur kije terecht op verdenking van terrorisme en betrokken heid bij de mislukte staats greep in de zomer van 2016. De vijftigjarige dominee uit North Carolina woont al al meer dan twintig jaar in Tur kije. Hij is de voorganger van een kleine protestantse kerk in de stad Izmir. President Erdogan herhaalde nog dat zijn land niet zal zwichten voor de dreigemen ten van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. „De Verenigde Staten verlie zen een sterke en oprechte partner als ze deze houding niet veranderen", vertelde Er dogan. Man komt om door val van brandweerladder Een bewoner die gisteroch tend net gered was uit zijn brandend appartement in het Waalse Chatelineau, is om het leven gekomen om dat hij van de brandweer ladder viel. Toen hij met de hulp van een brandweer man op de ladder klom, ontstond een steekvlam. De ladder werd van de gevel weggedraaid en de brand weerman kon de bewoner niet meer houden, waar door deze viel. ter dat we hebben, moeten we zelf meer water gaan bergen. Na de over stromingen in de jaren 90 zijn pol ders zo ingericht dat rivieren bij hoogwater meer ruimte kunnen krij gen zonder dat huizen en stallen on der water komen te staan. Waarom gebruiken we die polders niet als stuwmeer om in natte periodes water op te slaan voor de zomer? Als dat in het grote belang is, kunnen we boe ren daar financieel voor compense ren. Ook in het IJsselmeer - onze grootste zoetwateropslag - kunnen we meer water kwijt dan nu; het wa terpeil wordt daar traditioneel vrij laag gehouden. Daarnaast kunnen we de bodem gebruiken als een hele grote waterbuffer. Uit angst voor overstromingen en omdat boeren daar baat bij hebben wordt het water peil te laag gehouden." „Met dat risico moeten we inderdaad goed rekening houden. Dat betekent water opslaan op plaatsen waar niemand er last van heeft. Daarnaast kunnen we op meer daken regenwater opvangen, en dat opslaan in diepe waterputten of infiltre ren in een naastgelegen veld. Dan sijpelt het de bodem in, waaruit we het bij droogte kunnen oppompen. Steeds meer glastuinders doen dat al." BSsjfe .-:i| „Voor palmbomen is het wel licht nog wat vroeg. Maar ik ga de tuin van mijn nieuwe huis wel inrichten met planten die weinig water nodig hebben, zoals lavendel. Zelf eet ik min der vlees sinds ik weet dat voor 1 kilo biefstuk 15.000 liter water nodig is. En niet te lang douchen." „Komende twee weken blijft het onverminderd droog. Een enkel buitje zoals zaterdag verandert daar niets aan. Het groeiseizoen is niet meer te redden, dat is al bijna afgelo pen. In september of oktober veranderen de weerpatronen, dan gaat het waarschijnlijk meer regenen. Maar het zal nog maanden duren voor het grondwater weer op normale hoogte staat." 1W Beveiliger mishandeld Advocaat vermoord IJsbeervalt steward aan maandag 30 juli 2018 GO ISTANBUL n In twee dagen tijd zijn 1200 immigranten door de Spaanse autoriteiten van bootjes gehaald. De Interna tionale Organisatie voor Mi gratie zegt dat Spanje de nieuwe hoofdbestemming is voor bootmigranten. Tot 25 juli arriveerden bijna 21.000 mensen via de zee in Spanje, ruim 15.000 in Griekenland en meer dan 18.000 in Italië. Chatelineau Hoog water, hier in de Maas bij Roermond in 1995, kan 'hergebruikt' worden, fotocordekock Maar als we alles onder water zet ten, zitten we bij de eerste flinke bui met natte voeten. 'fi* Wat kunnen we zelf doen? Onze hortensia's vervangen v.y "j* Er stroomt straks steeds minder smeltwater uit de Alpen in de Rijn. Dat is nu al zichtbaar aan de waterstanden bij Lobith. door palmbomen? Hoe lang houden we nog last van de huidige droogte? Zomers waarin door droogte zeer weinig water door de Rijn ging: BRAND IN CALIFORNIË Ondanks de inzet van 3400 brandweerlieden en 17 blushe- likopers breiden de natuurbranden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zich steeds verder uit. Volgens nieuwszender CNN vielen er zaterdag vijf doden, fotoepa CASTRICUM Een horecabeveili- ger in Castricum is afgelopen week end in het zieken huis beland nadat hij tegen zijn hoofd was geslagen door een groepje jonge ren. Vier jongens van 16 tot 20 jaar uit Alkmaar zijn opgepakt. De man wilde de jongens vasthouden voor de politie omdat ze volgens hem tegen een auto hadden geschopt, toen ze hem aanvielen. BELGRADO De advocaat Dra- goslav Ognjanovic (57), die de Servi sche leider Slobo- dan Milosevic ver dedigde tijdens het Joegoslavië- tribunaal, is in Bel grado doodge schoten. Zijn zoon raakte gewond. SPITSBERGEN Op Spitsbergen is een bemanningslid van een Duits cruiseschip ge wond geraakt door een ijsbeer toen hij aan land ging. Zijn collega's schoten het dier dood, het bemanningslid is naar een zieken huis gebracht. Hapag-Lloyd Crui ses organiseert reizen naar de 'arctische puur heid', 'waar ijsbe ren regeren,' aldus de reclameslogan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 9