ftl Duitse steden: 'Vluchtelingen in nood kunnen op opvang rekenen' Op naar Scheveningen 5 ^l\ Afgelopen maand ging het 25 keer op fatale wijze mis Het zoveelste drama, ditmaal in het Limburgse Reuven. Een meisje van 3 verdronk gisteren in een zwembad op bugalowpark De Lommerbergen. Eerder deze maand: een rolstoelge bruiker kwam in Pernis in het water terecht, waar hij zichzelf niet uit kon redden. Een man uit Uden zwom sa men met een ander in een jachtha ven, maar verdween tijdens de zwempartij. De afgelopen maand ging het 25 keer op fatale wijze mis in Nederlands water. „Je hoort steeds weer in het nieuws dat kinderen verdrinken", zegt Dina Zbeidy (32), terwijl ze naar haar dochtertje van drie kijkt. Dat is waarom ze vlakbij Hayet is gaan zit ten, die met haar gietertje speelt aan de waterkant van de Amsterdamse Sloterplas. Het zonlicht doet de kleine golfjes glin steren: zondagoch- tendgeluk. In juli een jaar geleden was het hier anders. Toen zocht een moeder wanhopig naar haar dochtertje van vijf, dat ze uit het oog was verloren. Kauane was nergens te vinden, tot bleek dat ze was verdronken. Rust zacht, schreef iemand met grote letters in het zand waar Hayet nu speelt, om Kauane te herdenken. Nu staan er borden die waarschu wen dat zwemmen op eigen risico is. Onlangs werden extra boeien ge ZWEMMERS OPGELET plaatst, om duidelijker aan te geven waar het water dieper wordt. Hoewel het de afgelopen tijd leek alsof er dit jaar opvallend veel mensen in het water omkwamen, blijkt uit een tel ling van mediaberichten dat er bijna geen verschil is tussen de julimaan den in 2017 en 2018. Vorig jaar ver dronken 23 mensen. Het is lastig om conclusies aan het aantal verdrinkingen te verbinden, zegt Oscar Kramer van de Reddings brigade Nederland. Zij zijn niet bij neerd - de Sloter plas heeft bijvoor beeld geen toezicht - maar wel op veel plekken in Neder land te vinden. „Landelijke cijfers laten al jaren het zelfde aantal verdrinkingen zien, ge middeld zijn dat er elk jaar rond de 80. De afgelopen maand was het erg druk, door de hitte en de vakanties. Maar pas aan het einde van het sei zoen maken wij de balans op, om te analyseren hoe het in zijn totaal is verlopen." Er wordt doorlopend gewerkt om de bezetting rond het water op orde te houden. Deze dagen wordt er veel gevraagd van de vrijwilligers. Kra mer: „Het is langdurig mooi weer in een vakantieperiode en we verkeren niet in een luxepositie met betrek king tot vrijwilligers. We werken er aan om dit probleem te tackelen en zijn blij dat wij te horen kregen dat de Maatschappelijke Diensttijd ook bij ons vervuld kan worden." Dankzij financiering van het ministerie kun nen jongeren tegen een kleine ver goeding maximaal zes maanden aan de slag. Het getuigschrift dat zij ont vangen, geldt als een pre bij sollicita ties bij de overheid. Alert Hoeveel redders er ook zijn, uit de berichten over ongevallen blijkt dat badgasten uiteindelijk vooral zelf goed op moeten letten. Ook geoe fende zwemmers kunnen in de pro blemen komen, door stromingen of het overschatten van hun eigen capa citeiten. Een ongelukkige val kan ie mand fataal worden. Het ontbreken van een zwemdiploma ook, en kin deren met een migratieachtergrond zijn extra kwetsbaar. En het lastige: Verdrinken kan op heel veel manieren. Daarom moet een toezicht houder altijd scherp zijn ze gaan lang niet allemaal vechtend, spetterend en proestend ten onder. Een verdrinking kan zich heel stille tjes voltrekken. Kramer: „Na complete paniek om dat het niet lukt terug te komen naar de kant kan uitputting er voor zorgen dat iemand stilletjes wegzakt onder water. Verdrinken kan op heel veel manieren. Daarom moet een toe zichthouder altijd scherp zijn op af wijkend gedrag." Zwemles Dina heeft gelezen over de mogelijk heid om stil te verdrinken. Het maakt haar des te alerter. „Ze is nog niet oud genoeg voor zwemles, maar we gaan wel naar het zwembad. Onder bege leiding leert ze wennen aan het wa ter. Als ze er klaar voor is, wil ik Hayet zo snel mogelijk inschrijven voor zwemles. Ze is niet bang voor water. Ik hou er niet van als het druk is. Dan ben ik bang dat ze omver wordt gelopen en niet meer overeind kan komen. Dat had ik helemaal toen ze nog kleiner was. Tegelijkertijd wil ik niet zo iemand zijn die overal bang voor is. Ik wil ook vertrouwen heb ben, in haar en in het leven." Bijna elke dag is het raak, deze snikhete maand juli. Gisteren verdronk in Limburg een 3-jarig meisje, het 25ste slachtoffer. De reddingsbrigade waarschuwt: zelfs de beste zwemmer kan in de problemen raken. Het opvangen van de vluchtelin gen is een groeiend probleem. De nieuwe rechtse regering van Italië sluit steeds vaker de havens voor boten met vluchtelingen, omdat Italië zich in de steek gelaten voelt door andere EU-landen. Daardoor wordt het werk van reddingsboten in het gebied bemoeilijkt. Er zijn in het eerste halfjaar van 2018 al zeker 1500 bootvluchtelin gen omgekomen op de Middel landse Zee, meldden de Verenigde Naties vrijdag. De burgemeesters van de drie steden in de aan Ne derland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen spreken van 'een menselijke ramp'. Tot er een Europese oplossing voor het probleem is gevonden, bieden ze Merkel (CDU) hun hulp aan. „We willen een signaal afge ven van menselijkheid, van het recht op asiel en voor de integratie van vluchtelingen", schrijven Henriette Reker (Keulen, partij loos), Thomas Geisel (Düsseldorf, SPD) en Ashok Sridharan (Bonn, CDU) in de brief. „Onze steden kunnen en willen vluchtelingen in nood opvangen." De instroom van migranten is in Duitsland al een paar jaar een heet hangijzer. Toen de vluchtelingen- crisis in 2015, mede door de oorlog in Syrië, een hoogtepunt bereikte, koos Merkel voor een ruimhartige opstelling. Haar woorden 'Wir schaffen das' werden wereldbe roemd, maar het asielbeleid van Merkel leidde in Duitsland ook tot veel kritiek. Kras.nl/53097 of bel 088-0885 886 maandag 30 juli 2018 Verboden te Zwemmen, art 11 verminderd doorzicht Prov. Noord-Brabant: info 073 6808058/klachten 073-6812821 GO Verdrinking ligt altijd op de loer Dina Zbeidy houdt haar dochtertje in de gaten bij de Sloterplas. Hier verdronk vorig jaar een meisje. FOTO DINGENA MOL - Oscar Kramer, Reddingsbrigade Carla van der Wal Amsterdam De Duitse steden Bonn, Düssel- dorf en Keulen willen meer vluchtelingen opvangen, om de problemen op de Middellandse Zee op te lossen. Dat schrijven de burgemeesters van de drie steden in een open brief aan bondskanselier Angela Merkel. Chris van Mersbergen Bonn Wie wil er met dit heerlijke weer niet verblijven aan de kust? Wandel over de boulevard, ontspan op het strand oF maak een uitstapje naar Den Haag. Comfortabel verblijf met tramhalte voor de deur Wandel na het ontbijt over het strand en de boulevard Klantbeoordeling 8,6: "Fijn hotel, goede service, heerlijk genoten" Kfi Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 5