tt Oud-Rilland dreigt voorgoed te verdwijnen )LEN 19 PEEROCK FESTIVAL Met ruim 700 feestgangers kende de 24e editie van het Colijnsplaatse muziekfestival Peerock het grootste bezoekersaantal sinds twintig jaar. Kinderen De aanwezige kinderen lijken vooral te genieten van het feit dat ze vrijelijk over het festivalterrein kunnen huppelen. Terwijl ze tik kertje doen op de houten vlonders in de feesttent, maken licht- en ge luidstechnici het binnenpodium gereed voor het optreden van Wild Romance, de voormalige begelei dingsband van de inmiddels alweer zeventien jaar geleden overleden rock 'n roller Herman Brood. „Dit wordt genieten!", roept leadzanger Edgar Koelemeijer bij het opkomen. Het toegestroomde publiek lijkt daar nog niet zo zeker van. Eensgezind houden ze een paar meter afstand tot het podium, alsof ze willen zeggen: laat eerst maar eens zien wat je in huis hebt. Zo niet Nicoletta Bouman uit Capelle aan den IJssel. De 12-jarige staat als enige tegen het podium gedrukt en luistert ademloos naar de nummers die Wild Romance speelt. „Ik vind hun muziek echt heel goed", legt de jonge fan uit. Dat ze in haar eentje vooraan staat, kan haar dan ook niet zoveel sche len. Als ze maar dicht bij haar mu zikale helden kan zijn. Vader Francis is ook besmet met het Wild Romance-virus. Hij ge niet op wat meer afstand van de rock-'n-rollmuziek. „Toen op het Wij hebben onze vakantiebestemming afgestemd op het optreden van Wild Romance tourschema stond dat de band in Colijnsplaat zou spelen, hebben wij onze vakantiebestemming daar op afgestemd", bekent hij. En dus ligt de familie Bouman momenteel met haar boot bij het Grevelingenmeer. De moeder en zus van Nicoletta zijn daar gebleven, terwijl vader en dochter genieten van een muzikaal uitstapje. Tieners Het zijn toch vooral hits als Never Be Clever en Saturday Night die het publiek aan het dansen krijgen. Terwijl buiten de schemering zijn intrede doet, gaan in de feesttent honderden voeten van de vloer. Tussen de platgetrapte kartonnen bierhouders springen vijftigers en zestigers in het rond alsof ze weer tieners zijn. De paar meter afstand tot het podium is in korte tijd gere duceerd tot een paar centimeter. Ook andere bands weten de feestgangers goed te vermaken. The O'Reillys and the Paddyhats krijgen met hun opzwepende Ierse folkmuziek jong en oud aan het swingen. En de afsluitende show van de Limburgse coverband Vegas heeft menigeen waarschijnlijk een schorre stem bezorgd. Wanneer de muziek rond enen dooft en het Oude Haventerrein langzaam leegloopt, blijft de Peemobiel achter als stille getuige van een geslaagd feestje. Hij kent de regel: 'What happens in Colijn, stays in Colijn'. De zwart-gele Pee mobiel staat een beetje verloren bij de ingang van het festi valterrein in Colijns plaat, als een gastheer die te verle gen is om zijn bezoekers welkom te heten. In aanloop naar Peerock wilden mensen maar wat graag met het reclame-icoon van het muziekfestival op de foto. Nu het feest is begonnen, hebben de Pee rockers andere prioriteiten. Liggend in het gras luisteren naar gitaarvirtuoos Thomas Zwij- sen bijvoorbeeld, die samen met de Poolse violiste Wikki Krawczyk akoestische versies van metal- en hardrockmuziek ten gehore brengt op het buitenpodium. Of aan één van de picknicktafels smullen van mossels, wraps en ander lekkers van de aanwezige foodtrucks. Oud-Rilland ligt in de Wester schelde, dicht bij het Nauw van Bath. Maar voor hoe lang nog? Ja renlange monitoring door de Ar cheologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) wijst uit dat de resten van het verdronken dorp versneld verdwijnen in de vaargeul. De boosdoener is erosie: slijtage als gevolg van de getijdenwerking, de golfslag van schepen en het steeds verder uitdiepen van de vaargeul. Een strekdam en het daardoor op gehoopte slik moesten de resten daartegen beschermen, maar dat blijkt onvoldoende gelukt. Tijdens de Sint Felixvloed in 1530 verdween Oud-Rilland in de gol ven. Bij eb zijn de resten van het dorp te zien. Om te voorkomen dat het water de eeuwenoude funda menten voorgoed opslokt, is op korte termijn archeologisch onder zoek en documentatie nodig. De Stichting Cultureel Erfgoed Zee land (SCEZ) gaat dat samen met de provincie doen. Archeoloog Karei- Jan Kerckhaert van SCEZ verwacht dit najaar te kunnen beginnen. „Eerst moeten de onderzoekseisen en betaling geregeld zijn", legt hij uit. „Tot die tijd checken we regel matig de stand van zaken. Als er iets Onderzoekseisen en betaling moeten zijn geregeld dreigt weg te spoelen, documente ren we het. Maar we beperken ons tot de noodzakelijke dingen." Haast is niet alleen geboden van wege de progressieve afkalving. In de eerste helft van 2019 staat de aan leg van acht strekdammen gepland: vier aan iedere kant van de be staande dam, over een lengte van 2,5 kilometer. Voor die tijd moet het archeologische onderzoek zijn af gerond. De nieuwe strekdammen zijn onderdeel van de provinciale maatregelen voor natuurherstel in en rond de Westerschelde. Bath neemt 38 van de in totaal 600 hec tare getijdennatuur voor zijn reke ning. De acht dammen hebben ver schillende functies. Allereerst moe ten ze slijtage van het gebied tegen gaan. Die versnelt door de toene mende stroomsnelheid van het Westerscheldewater en de ligging in een bocht. De dammen verlagen de watersnelheid en stimuleren de aanwas van zand en slib. Zo ont staan slikken: vlaktes die bij vloed overstromen en bij eb droogvallen. Deze voedselrijke gebieden trekken volop (water)vogels aan. Als er iets dreigt weg te spoelen, documenteren we het En niet alleen de vogels zijn blij met de nieuwe getijdennatuur. Het slik conserveert de resten van Oud- Rilland opnieuw onder een laag modder en beschermt zo de funda menten van het verdronken dorp. maandag 30 juli 2018 Het is een feest voor jong en oud Ellen Jobse Colijnsplaat - Francis Bouman, bezoeker Eén van de acts tijdens de 24e editie van Peerock: Wild Romance, de voormalige begeleidingsband van Herman Brood, foto dirk--jan gjeltema In rap tempo verdwijnen de res ten van het verdronken dorp Oud-Rilland in de vaargeul van de Westerschelde. Archeolo gisch onderzoek en de aanleg van acht strekdammen moeten de overblijfselen veiligstellen. Ellen Jobse Bath - Karei-Jan Kerckhaert - Karei-Jan Kerckhaert

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 52