Boer- en Gewas Toer blijkt een gat in de markt te zijn 19 DORPSFEEST ZONNEMAIRE Vrolijke vogelverschrikkers, folklore, kraampjes met allerhande snuisterijen, muziek in de sfeer van de sixties, seventies, eighties - dat was zaterdag de derde editie van 'Beleef Zonnemaire'. Het dorpsfeest had dit keer letterlijk de wind mee. Sommige stand houders moesten worstelen om hun verkoopwaar bijeen te houden, maar zon en verfrissende bries trokken wel veel bezoekers. Op hun slentertocht langs de kramen stonden zij vaak oog in oog met opmerkelijke creaties in het kader van de 'Vogelverschrikkerswed strijd'. Zo trok de versie van de Ko reaanse leider Kim Jong-un op het terras van brasserie d'Ouwe Smisse veel aandacht, evenals de zwevende vrije vogel langs de Dijk van Bommenede en een dartele huisvrouw aan een lantaarnpaal met mattenklopper en pannen- deksels. „Een vogelverschrikker hoeft er niet per se boos uit te zien om toch functioneel te zijn", constateerde Leo van Wouw. Hij maakte een bruidje van een grote pluchen pandabeer met een zwierige sluier van tule om de vogels weg te ja gen. Zo waren er nog veel meer creatieve vondsten, maar de prijs voor de beste ging naar Mirthe de Bree voor haar 'Danseresje in een stoel'. Zij kreeg een dinerbon voor de plaatselijke brasserie. Het terras voor dorpshuis De Maire werd druk bezocht en over spoeld door muzikale nostalgie. In het begin van de middag door Popkoor Vreugd uit Brouwersha ven, met als motto 'Voor iedereen die van gezelligheid en zingen houdt'. Later door het duo Jeelz, met een gevarieerd Engels- en Ne derlandstalig repertoire. Meer mu ziek nog bood Boerenkapel 'De Gruttenpikkers' met een concert voor d'Ouwe Smisse. Speciaal ter gelegenheid van 'Beleef Zonne maire' is deze boerenkapel uit de as herrezen en houdt een optreden dan ook beperkt tot specifiek dit dorpsfeest. De muzikanten bewe zen dit wel serieus te nemen, met onder meer een pittige western medley. Inwoner Ton Tol had dozen vol LP's op zijn oprit gezet. „Vinyl is weer gewild, en blijkbaar ben ik niet duur met 5 euro per plaat", vertelde hij. „Ik kreeg vanochtend een bezoeker uit Rotterdam, die meteen al 21 stuks kocht." Om functioneel te zijn hoeft een vogelverschrikker er niet boos uit te zien Even verderop haakte Wikke Mat- thijs uit Middelburg er lustig op los aan haar 'ABBA-mutsjes'. Zij verkocht ze voor 4 euro per stuk. De dames van Klederdrachtver eniging De Arke oogstten na een collectieve presentatie ook indivi dueel veel bekijks, wandelend langs de kraampjes. Marjan van Nieuwenhuijzen zag er in haar zondagse dracht van Cadzand van honderd jaar geleden dan ook zeer voornaam uit. „We zijn hier met 21 leden en er is veel belangstelling voor de klederdrachten", zei ze. Voor molenaarsechtpaar Jan en Justine Eeland bij Korenmolen De Zonnebloem duurde het dorps feest voort tot begin van de zon dagmiddag. Zij lieten de molen sinds zaterdagochtend 26 uur ach tereen draaien. Elke omwenteling van de wieken was goed voor 1 cent aan het project KiKa (Kinde ren Kankervrij). De teller werd ge stopt op 14.592 omwentelingen, en dus maakt het echtpaar 145,92 over aan KiKa. Daar kwam de ruim 150,— die bezoekers zater dag in het molenpotje stopten nog eens bij. Woordvoerster Marlène van der Wekken van de organisatie is op getogen over de derde editie van het dorpsfeest. „Het is echt een soort straatfestival geworden." Ontvangst met koffie en bolus, een bezoek aan twee agrarische bedrij ven, een rondrit met de paarden tram langs gewassen en door na tuurgebied het Dijkwater, een lunchpakket en ter afsluiting een zak frites. Dit alles blijkt een prima - gratis toegankelijk - programma om be langstelling te wekken bij een breed publiek. „Naar schatting komen de bezoekers voor de helft vanuit deze regio, en anderen van daar buiten. Ons doel is het boerenbedrijf en het landschap onder de aandacht te brengen", zegt voorzitter Pieter de Ruijter van ASD zaterdagochtend, Bezoekers maken kennis met het landschap en de voedselproductie nadat hij de mensen welkom heette bij akkerbouwbedrijf en theetuin van de familie Slootmaker in Nieu werkerk. „We behoren als boeren tot de top van de wereld op export- gebied, maar er dreigen wel geva ren", zegt De Ruijter. Volgens hem gaat die dreiging verder dan de droogteproblemen wegens de hitte van de afgelopen weken. Het kli maat verandert en op Schouwen- Duiveland dreigen op den duur ge wassen verloren te gaan. Dat dwingt ons onder meer tot naden ken over de watervoorziening." De deelnemers, verdeeld in drie groepen, maakten kennis met de landbouwproducten bij de Maat schap Slootmaker. Bij de 'overbu ren' Cafruso (Capelle Fruit Sorte ring) kregen ze uitleg over het telen van appels en peren en over het in eigen beheer sorteren en verpak ken. In de paardentram reed Jaap Schoof van het Watersnoodmu seum mee. maandag 30 juli 2018 SD 'Het is een soort straatfestival' Ali Pankov Zonnemaire - Leo van Wouw Vogelverschrikker Kim Jong-un is tussen de bezoekers neerge streken op het terras van 'd' Ouwe Smisse. Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) ontving ruim tweehon derd bezoekers bij de Boer- en Gewas Toer om hen kennis te laten maken met landschap en voedselproductie. Ali Pankow Nieuwerkerk Popkeur Vreugd uit Brouwers haven tijdens een optreden op het plein voor het dorpshuis De Maire. foto's dirk-jan gjeljema Senny Capelle geeft uitleg over verpakking van fruit bij Cafruso in Nieuwerkerk. foto dirk-jan gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 50