k I 'k BOEK NU! effemg.nl Mugabe haalt uit naar huidige regering 4 Hoofdstad een 'urban jungle' ALL-INCLUSIVE REIZEN Opsbappteuohtro bq uu[»o ebt buurb/ EFFeweg.nl oF bel 08810 30 800 MILKSHAKE KLEURRIJK 1 op de 70 begrafenissen wordt be taald door de gemeente. Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 150.000 begrafenissen of crematies. Een so bere uitvaart kost al snel enkele duizenden euro's. Dat betekent dat gemeenten jaarlijks meer dan zes miljoen euro kwijt zijn aan uit vaartkosten. Die rekening zal alleen maar ver der oplopen, vrezen de uitvaart- verzekeraars in Nederland. Ze zien de laatste vijfjaar dat vooral men sen met een laag inkomen geen uitvaartverzekering meer afslui ten. Het gaat om een daling van 30 procent. Van de groep die minder dan modaal verdient heeft nu nog 54 procent een uitvaartverzeke ring. Onder mensen in de hoogste welstandsklassen is dat 79 procent. Zorgelijk Een zorgelijke ontwikkeling vol gens de uitvaartbranche. „Dat is juist de groep die zo'n polis nodig heeft, omdat de 5000 tot 6000 euro voor een uitvaart voor hen vaak te duur is", zegt Martin de Jong, di recteur Verzekeren bij uitvaart coöperatie Dela. „Als ze geen verzekering heb ben, moeten nabestaanden zich in de schulden steken voor de begra fenis of komt de uitvaart voor reke ning van de gemeente, dus van de gemeenschap." De verzekeraars wijten de terug loop in nieuwe verzekeringen aan de invoering van het provisiever bod in 2013. Sinds die tijd moeten mensen advieskosten betalen als ze een nieuwe verzekering afslui ten. Zelfs voor een gesprek met een adviseur om te bekijken of een uit- Voor de groep die minder dan modaal verdient, is een uitvaart vaak te duur vaartverzekering zinvol is, moet de klant betalen, ook als een verzeke ring niet nodig is. „Zo'n adviesgesprek kost al snel honderd euro. De maandpremie is vaak tussen de vijf en tien euro. Voor minderverdienenden is die honderd euro te veel, die haken af', ziet De Jong. Verzekeraars wil len daarom dat de klanten de ad vieskosten gespreid kunnen beta len of via een opslag op de premie. Met hun pleidooi lopen de uit- vaartverzekeraars vooruit op een bijeenkomst in de Tweede Kamer in het najaar. Dan discussiëren de volksvertegenwoordigers met ver zekeraars, toezichthouders en maatschappelijke organisaties over de voor- en nadelen van het provi sieverbod. HARARE Oud-president Robert Mugabe (94) heeft vlak voor de ver kiezingen in zijn land uitgehaald naar de huidige machtshebbers. De gevallen leider sprak tijdens een persconferentie de hoop uit dat kiezers de huidige militaire rege ring wegstemmen en de grondwet tigheid herstellen. „De stem van het volk moet ervoor zorgen dat we nooit meer een periode krijgen waarin het leger de mogelijkheid krijgt om één persoon aan de macht te brengen", zei Mugabe. Hij stapte vorig jaar op. Zijn eigen partij, ZANU-PF, had hem als een bak steen laten vallen. De nieuwe pre sident Emmerson Mnangagwa, de voormalige rechterhand van Mu gabe, hoopt herkozen te worden. Zimbabwe houdt vandaag zowel parlements- als presidentsverkie zingen. Het is de eerste keer in bijna 40 jaar dat de naam van Mugabe niet op het stembiljet staat. De win naar van de verkiezingen wacht de zware taak de economie nieuw le ven in te blazen. Die is tijdens het lange bewind van Mugabe vrijwel volledig ingestort. AMSTERDAM Het centrum van Amsterdam verandert 's nachts, volgens de gemeen telijke ombudsman Arre Zuurmond, in een 'urban jungle' zonder gezag. Crimi neel geld is er leidend, de po litie kan de situatie niet aan en het is er veel te druk, waar door onveilige situaties ont staan, zegt hij in Trouw. Bur gemeester John Jorritsma van Eindhoven herkent de pro blemen ook in zijn eigen stad. Het centrum van Eindhoven wordt steeds onveiliger. Er is geweld en overlast, maar er zijn te weinig agenten om dat aan te pakken, reageert hij. Sauerland Moezel Tossa de Mar Moezel en EiFel Meer van Genève, Chatel m maandag 30 juli 2018 Het Westergasfa- brieksterrein in Am sterdam vormde afge lopen weekeinde het toneel voor de meest kleurrijke, extrava gante en opmerkelijk uitgedoste bezoekers. Twee dagen lang, 28 en 29 juli, stond het Westerpark in het teken van Milkshake. Een dance-festival dat als motto 'niets moet, alles mag' hanteert. En dat heeft een groot deel van de bezoekers ook ter harte genomen waar het de outfits be treft, want de kleder dracht was in veel ge vallen op z'n minst op zienbarend. FOTO ANP Uitvaart steeds vaker betaald door gemeente De afgelopen vijf jaar is het aantal begrafenissen op kosten van de gemeente met 15 pro cent gestegen. Uitvaartverze- keraars vrezen dat dat aandeel flink gaat oplopen, omdat veel minima geen verzekering meer afsluiten. Peet Vogels Eindhoven - Martin de Jong, Dela zie verder pagina economie GO 5 DAAGSE BUSREIS Vertrek: 6,18 aug, 3.15 sep, 1,29 okt VerbLijfinSchlosshotelSophia3* Gratis drankjes van 17:00 - 24:00 uur Gezellig avondprogramma 5 DAAGSE REIS Vertrek: 6,18 aug, 3,15 sep, 1,29 okt ■J Gratis drankjes van 17:00 - 24:00 uur ■J Gevarieerd avondprogramma ■J Trier, Koblenz, Cochem en de Rijn 10 DAAGSE BUSREIS Vertrek: 1,15 okt Verblijf in Hotel Tossa Beach 4* •J Gratis dranlg'es van 10:00 - 22:30 uur •J Barcelona, Figueras, Vic en Girona 5 DAAGSE BUSREIS Vertrek: 6 aug, 24 sep, 1,29 okt ■J Gratis drankjes van 17:00 - 24:00 uur Gezellig avondprogramma ■J Moezelstadjes Bernkastelen Cochem 8 DAAGSE BUSREIS Vertrek: 24,31 aug, 7,21 sep ■J Gratis drankjes van 16:00 - 23:00 uur ■J Spectaculaire treinrit Golden Pass ■J Boottocht over Meer van Genève GEEN AANBETALING! Alle fouten voorbehouden. Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 4