Duinvallei de Zoete Haerd ontdaan van riet en hooi Doe je tegoed aan een luie 18 IN DE REGIO Taaicafé in bibliotheek Zangavond in Pelgrimskerk Expositie na fotocursus MIJN DORP, MIJN STAD Bij Alles-in-1 Premium eerste 4 maanden De jongeren tussen 16 en 22 jaar ko men uit Duitsland, Zweden, Dene marken, Portugal en Spanje. Ze ma ken deel uit van de 4500 scouts die in het kader van Roverway 2018 deze week verspreid in Nederland vertoeven. „Wij verblijven twee da gen en nachten bij de Mr. Bakker- groep in Zierikzee. We laten de jon geren kennismaken met 'land' en 'water'. Daartoe behoort het helpen met hooien", vertelt organisator en begeleider Walter van Spijk uit Co- lijnsplaat. „Wij zijn er blij mee", zegt Henk We zijn blij. De grond moet schraal blijven vanwege de bijzondere vegetatie Dalebout van Actief Terreinbeheer. „De grond hier moet schraal blijven om ruimte te bieden aan de bijzon dere vegetatie. Meestal doen we dit werk met een groepje vrijwilligers. Dit gaat sneller." Hij kijkt met waardering naar de jongens en meisjes die druk in de weer zijn met hooiharken en -vorken, berries en kruiwagens. Hij heeft hen vooraf in het Engels uitgelegd wat de be doeling is, en zonder veel gedoe worden de taken verdeeld, riet en hooi bijeengeharkt, door duo's op de berries geladen en in hopen langs de Rampweg opgetast. „De gemeente zorgt voor de verdere af voer", weet Dalebout. „A little frog!" roept een meisje plots verrast. Ze heeft een groen kikkertje beschermend tussen haar werkhandschoenen. Een boomkik ker. Wellicht een verre nazaat van de populatie die 30 jaar geleden in de commune Tidorp in de kop van Schouwen werd uitgezet. Kies voor 9 maanden gratis extra kinderzenders per maand delta.nl/zomeractie maandag 30 juli 2018 ZIERIKZEE De Bibliotheek Oosterschelde or ganiseert eens in de twee weken op woensdag in sa menwerking met SMWO Welzijn, een Taaicafé in de Bibli otheek Zierikzee. Het Taaicafé is be doeld om te kunnen oefenen met de Ne derlandse taal en om je ervaringen met taal met ande ren te delen. Het Taaicafé vindt eens in de twee weken op woensdag van 14.00 uur tot 15.15 uur plaats. De eerstvolgende Taai cafés zijn op de woensdagen 1,15 en 29 augustus. B.-HAAMSTEDE Vanavond wordt er in de Pelgrimskerk in Burgh-Haam- stede een zang avond gehouden. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur. Marien Stouten en Pascal van de Velde verlenen medewer king aan de zang avond. Na afloop is er koffie, thee of een glaasje fris. Toegang is gratis. Wel wordt er gecol lecteerd om de on kosten te dekken. ZIERIKZEE De Zeeuwse Volks universiteit houdt tot en met eind au gustus een foto-ex- positie in de de Bi bliotheek Zierikzee. De expositie be staat uit ongeveer 25 foto's die zijn gemaakt door de cursisten tijdens de cursus "Natuur en Fotografie" van de ZVU. De expositie is tij dens de openings tijden van de biblio theek te bezoeken. Op werkdagen van af 14.00 uur. Zater dag vanaf 10.00 uur. Toegang gratis. ZIERIKZEE Vrolijk, jeugdig publiek bleek zich prima te amuseren met reggae-repertoire van de zomersessieband zondagmiddag in Brogum. Gastzangeres Beaudien Vielvoije uit Dreischor kwam er speciaal voor uit België. „Daar heb ik een vakantiebaantje op een camping, maar ik wilde hier graag optreden." Zij trad op met haar muziekleraar Ben de Jong (bas) en Frans Blanker (toetsen). Beaudien zingt ook in de Pontes-schoolband PartyPuberZ en in haar eigen bandje 'Band B For You'. foto dirk-jan gjeltema BROUWERSHAVEN Centrum, 10.00- 17.00 uur: Zomer- markt; Tonnenma- gazijn, 19.00-22.30 uur: Boogschieten Jeugd Artemis; BRUINISSE Brusea, 14.00-17.00 uur: Museum ge opend; BURGH-HAAM- STEDE Dorpshuis, 13.00- 16.45 uur: Bridge; 19.00-20.30 uur: Tai-Chi; Pelgrimskerk, 20.00 uur: Zangavond; Trampolinecentrum Westenschouwen, vanaf 11.00 uur: Op de skelter naar het hoogste uitkijkpunt van Schouwen; DREISCHOR Trefpunt de Dors vloer, 14.45 uur: Slagwerklessen Muziekvereniging Crescendo; 17.00 uur: Repetitie Slagwerkgroep CresBeat; ELLEMEET Dorpshuis, 19.00- 23.00 uur: Biljart vereniging Onder Vrienden; KERKWERVE Dorpshuis, 14.00- 16.30 uur: Kaarten maken; NIEUWERKERK Ons Dorpshuis, 13.30 uur: Koffie en ontmoeting 65 plus; 19.00 uur: Muziek vereniging; NOORDGOUWE Dorpshuis, 19.00 uur Pilates, 19.15 uur: Body- shape, 20.15 uur: Badmin ton; OOSTERLAND Dorpshuis, 20.00 uur: Repetitie zangver eniging V.Z.O.S.; OUWERKERK Dorpshuis, 10.00- 11.00 uur: Yoga; 19.00 uur: Koor Rodonis; RENESSE Discotheek Pinky, 19.00-23.00 uur: Frisfeest met Su- pergaande; ZIERIKZEE FiZi, 20.00 uur: Time Trial; Gast- huiskerk,13.30- 16.30 uur: Open Kerk; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 9.00- 10.30 uur: Dansen voor ouderen; 19.30-21.15 uur: Repetitieavond Nut en Uitspanning. De internationale scouts pakken het hooien in de Zoete Haerd met een goede taakverdeling aan. foto DIRK-JAN GJELTEMA Ruim vijftig buitenlandse scouts hebben De Zoete Haerd, de natte duinvallei aan de Ramp- weg bij Renesse, ontdaan van riet en hooi zodat de planten weer ruimte hebben om te groeien. Ali Pankow Renesse - Henk Dalebout ZOMERSESSIE BROGUM 30,-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 49