24 ZE 1 n Kt 3l3iïBÏlT EGD5I 5 s 1- eas-tr; s TENTOONSTELLING CAPTURING TIME Het Noordbrabants Museum heeft de primeur van de eerste museale expositie van Manish Nai. Abstract minimalisme uit het overvolle Mumbai. Maar toch, het werk is ook erg India. Het is niet meteen wat je verwacht als je de zaal van Het Noordbrabants Museum binnenstapt. Aan de muur grijze en zwarte kunstwerken die er van een afstand uitzien als grafische werken. Bij een kunstenaar uit de Indiase mil joenenstad Mumbai, dat net zoveel inwoners telt als heel Nederland, ver wacht je kleur, drukte, lawaai, en ze ker geen minimalistische kunst. De kunstenaar is er zelf ook: Ma nish Nai. In 1980 geboren in Gujarat, wonend en werkend in Mumbai. Een tengere man met een bril en grijze, opstaande kuif. Zijn werk is een reac tie op de drukte en het lawaai van de miljoenenstad, zegt hij. Het uitselec- teren van de ruis en de rommel brengt hem bij het abstracte mini malisme met eenvoudige vormen als vierkanten, zuilen en cirkels. Maar toch, het is ook erg India. Nai's werk gaat ook over het arbeidsproces in het Aziatische land met zijn vele kleine bedrijven. Zijn werken ontstaan in een ambachtelijk productieproces waaraan heel veel mensen meewer ken. Mumbai is daarbij een onuitput telijke bron van inspiratie. Als je dichterbij komt, blijkt dat het vier bij vijf meter metende werk he lemaal geen grafiek is, maar bestaat uit geverfde jute doeken. Door er steeds weer draadjes uit te trekken liet Nai een af- s»: /an beelding ontstaan die doet denken aan bloemen, of explosies. Hij vond de werkwijze ruim tien jaar geleden en maakte er zijn eerste kunstwerken mee. Steeds weer geduldig draden uittrekkend. Hij vertelt dat zijn vader vroeger handelde in jute en verpak kingsmaterialen. „Het is heel natuur lijk en organisch gegroeid. Ik mocht met jute en ander materialen experi menteren, zoveel ik wilde. Later ben ik teruggekeerd naar die materialen." Oorspronkelijk Zijn intrede in de westerse kunstwe reld maakte hij een kleine tien jaar geleden. Na exposities in India vond hij onderdak bij kunsthandelaar Kar- sten Greve, met galeries in Keulen, Sankt Moritz en Parijs. Greve heeft dan weer contac ten met de Renschdael Art Foun dation, de kunstverzameling van het in vast goed gespecialiseerde Renschdael, dat weer een warme band heeft met het museum in Den Bosch. Zo kwa men eerder ook Claire Morgan en Georgia Russell met solo-exposities in Het Noordbrabants Museum te recht. Dat ook Nai het lijkt te gaan maken in het Westen is niet vreemd. Wes terse invloeden van minimalisme en artepovera zijn duidelijk aanwezig, maar zijn Indiase afkomst zorgt er voor dat zijn werk oorspronkelijk en echt overkomt. Hij maakt regelmatig gebruik van hydraulische perstech nieken. Zo ligt er een tapijtje van ge perst aluminium op de grond. Het meeste indruk wekt de monu mentale installatie van vierhonderd houten klossen die zijn omwikkeld met samengeperste lompen. Uit de lompen stijgt een geur op. De geur van de vele confectieateliers in de In diase stad? Nai schudt zijn hoofd. „Je ruikt de lijm die we gebruiken." Het is heel natuurlijken organisch gegroeid MANISH NAI maandag 30 juli 2018 GO Kalme kunst uit de rommel en ruis van een miljoenenstad Gerrit van den Hoven Den Bosch - 'r'- M J Ifü*9- TARC lONTACl isr n*» „__|i-?■ a_^ uj 4 8806227616 v.Lj. *22721199 k' 'A'v TM •--< Mumbai is voor Manish Nai een onuitputtelijke bron van inspiratie. Dit werk blijkt helemaal geen grafiek, maar bestaat uit geverfde jute doeken, fotos galerie karsten greve Manisch Nai: Capturing Time. Het Noordbrabants Museum, Den Bosch, 28 juli t/m 4 november. Zijn vader liet hem vroeger met jute experimenteren, vandaar zijn voorliefde, foto renschdael art foundation -Manish Nai Manish Nai is in 1980 geboren in Gujarat. Zijn opa had een kappers zaak. Zijn vader verhuisde later met zijn gezin naar Mumbai, waar hij handelde in jute, confectiekle- ding en verpakkingsmaterialen. Nai studeerde aan de L.S Raheja School of Art in Mumbai. Hij werkt met eenvoudige materi alen als jute, karton, canvas, kran tenpapier en aluminium. Ook maakt hij foto's van grote billboards waarop nog geen advertentietek sten zijn aangebracht. In Het Noordbrabants Museum zijn twaalf kunstwerken van Manish Nai te zien.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 24