Kunst en Cultuurroute ondanks hitte een succes Doe je tegoed aan een luie IÉ 18 WALC Van 't Veer heeft nog lang niet van iedereen terugkoppeling gehad. Toch kan hij nu al van een succes spreken. Over voldoende belang stelling geen klagen, zegt hij. „Door de hitte begon het vrijdag vrij rus tig. Zaterdag maakte dat goed. Die dag was het heel druk. En ook op de laatste dag mochten we niet kla gen." Wat Van 't Veer opviel, is dat veel publiek van buiten de regio een kijkje kwam nemen. „Veel Belgen dit jaar. Maar ook Duitsers. En Ne derlanders uit alle windstreken." Over het aantal bezoekers kan hij Als je hier niet vandaan komt, is het wel zoeken in de dorpjes zich nog niet uitlaten. „Meestal konden we rekenen op zo'n 650 be zoekers. Dat is dit jaar niet anders De Kunst en Cultuurroute Mid den Walcheren bood op 23 plekken in Serooskerke, Grijpskerke, Ga- pinge en Sint Laurens 43 kunste naars uit de regio gelegenheid hun werk tentoon te stellen. Van schil derwerken tot beeldhouwkunst, en dat alles gepresenteerd op unieke locaties, zoals het Jacob Cats kas teeltje in Grijpskerke. Het merendeel van de bezoekers kwam op de fiets. De kunst en cul tuurroute was met bordjes gemar keerd. Toch was Oebele van den Woude uit Purmerend niet te spre ken over de bewegwijzering. Hij zocht zich een ongeluk. „Als je hier niet vandaan komt, is het in de dorpjes echt zoeken waar je moet zijn." De kunst en cultuurroute heeft elk jaar een ander thema. Dit jaar stond Jacob Cats centraal. IN DE REGIO Toernooi basketbal Zomerse verkoop AAGTEKERKE Groei Bloei Hof Hazenberg MIJN DORP, MIJN STAD Kies voor 9 maanden gratis extra kinderzenders Bij Alles-in-1 Premium eerste 4 maanden per maand delta.nl/zomeractie maandag 30 juli 2018 Expositie in de kerk van Grijpskerke. Met een afbeelding van Jacob Cats, die aan de rand van het dorp bij het veld staat, met op de achtergrond zijn kasteeltje, foto lex de meester Veel positieve geluiden en een constante stroom aan bezoe kers. Voor Leo van 't Veer is de Kunst en Cultuurroute Midden Walcheren (KCRMW) geslaagd. Timo van de Kasteele Grijpskerke - Oebele van den Woude, Purmerend VLISSINGEN In Vlissingen wor den er woensdag wedstrijden van het basketbaltoernooi Vlissingen Play- ground Tour ge speeld. Er wordt vanaf 19.00 uur op Play- ground Schelde- mond Sardijn ge speeld. Ook aan de kleine basketballers is gedacht. Voor hen is er een speci aal miniveld. DOMBURG Feministische orga nisatie Tessel- schade-Arbeid Adelt Zeeland orga niseert haar jaar lijkse Zomerver- koop in het Badho tel in Domburg. Er worden allerlei spullen verkocht, zoals krukjes, ro zenstokken en vo gelhuisjes. De verkoop vindt plaats op woens dag 1 augustus van 10.30 uur tot 14.30 uur. Entree is gratis. Groei Bloei viert dit jaar haar jubi leum en organiseert daarom een work shop korenschoof binden en bloemen plukken. Donderdag vindt het evenement plaats in pluktuin van Hof Hazenberg in Aagtekerke. De aanvang is om 18.30 uur. Voor een bos bloe men, een instructie korenschoof bin den en een kop kof fie of thee betaalt een lid van Groei Bloei 8,50 euro, niet-leden betalen 11,50 euro. Inschrijven is mo gelijk tot en met vandaag. Opgeven kan via het aanmeldings formulier op www. walcheren.groei.nl. MIDDELBURG Ze waren niet aan te slepen. De mosselen. Ruim 3.500 kilo is er doorheen gegaan tijdens de Middel burgse Mosselfeesten. „Het was een gekkenhuis. Ik moest zelfs heen-en-weer naar Yerseke voor extra mosselen", zegt medeorganisator Edwin Dingemanse van restaurant De Ge spleten Arent. Hij spreekt van een succes. Michel Schroe- vers (foto) van Café Bommel kookte de mosselen op Portu gese wijze. Ook de oesters vonden dit jaar gretig aftrek bij het publiek. Zeker 2.000 zijn er verkocht, foto lex de meester DOMBURG Weststraat, Markt en Ooststraat, 10.00-21.00 uur: Seizoensmarkt; Galerie Duinheuvel, Badhuisweg 2, 12.00-17.00 uur: Verkoopexpositie met werken die kunstenaars maakten in het kader van de Schil dersweek GOES Ter Weel, Joanna- plantsoen 1, 08.00- 17.00 uur: Expositie Agnes Smit; Inloop huis Oase, Roos- eveltlaan 87, och tend: Inloop voor koffie en thee; Eras- muspark, 09.30- 11.30 uur: Digitaal Café; vanaf 13.00 uur: Activiteiten voor senioren, waaronder hand werken, bridge, ta feltennis en schilde ren; Historisch Mu seum de Bevelan- den, 11.00-17.00 uur: Expositie 'Samen jubileren' MIDDELBURG Kaasboerderij Schellach, 10.00 uur: Boerde rijbeleving; Markt, 11.00-17.00 uur: Boeken- en verza- melmarkt; Koorkerk, overdag: Expositie Steven Aalders; Vergulde Baars, 13.30-15.00 uur: Volksdansen; Cinema Middelburg, 14.00 uur: Vertoning 'Medecin de cam pagne' OOSTKAPELLE Terra Maris, 11.00- 13.00 en 13.30- 16.00 uur: Kinder-atelier "De wind geeft je vleu gels" VLISSINGEN Cine Café, Spui- komweg 3, 20.00-23.00 uur: Mr. Bright's Quiz Night, quizavond in temas van maximaal 5 personen WESTKAPELLE Polderhuis, 10.OO IZOO uur: Expositie Duitse fotograaf Wil Albertz; Boothuis aan de Zuiderhoofdweg, 19.00-21.00 uur: Open huis KNRM. 30,-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 18