II 13 Duitse uitkering voor uitvaart afgeschaft AAN HET WERK Trainers en coaches die je baas inhuurt hebben er vaak de mond van vol: je moet dichter bij je gevoel komen. Google het maar eens. 379.000 hits. De bood schap is altijd dezelfde: je moet je dromen najagen en je intuïtie volgen. Dan komt alles goed. Dat valt te betwijfelen. Weet je wie er ook dicht bij hun gevoel staan? Politici die overal 'de anderen' de schuld van geven zonder zich in de feiten te verdiepen. Voetbalsupporters die fans van andere clubs de hersens inslaan, Twittertrollen die de billen van Loes Reijmer aan het 'reeten' zijn op GeenStijl en Dum- pert. En niet te vergeten Harvey Weinstein enDonald Trump. intuïtie moet volgen, valt de ellende al helemaal niet te overzien. Denk maar aan al die kandidaten bij talentenshows die heilig geloven dat ze de nieuwe Ed Sheeran of Beyoncé zijn. De 2t-jarige Mostafa maakte het zo bont dat er een rechter aan te pas moest komen voor hij inzag dat hij echt niet kon zingen. Bedrijven hebben niks aan mensen die dicht bij hun gevoel willen staan. Die mensen functioneren alleen maar als ze iedere maand een duur seminar bezoeken. Ze vallen anderen lastig met nutteloze adviezen uit zelfhulpboeken en zijn altijd maar op zoek naar hun passie - maar die vinden ze nooit. We zouden in plaats van dichter bij ons gevoel eens wat dichter bij onze hersens moeten gaan staan. Snappen dat je soms je dromen moet loslaten. Dat al die zoektochten naar inspiratie zonde van onze tijd zijn. De Amerikaanse kunstenaar Chuck Close zei er dit over: „Inspiratie is voor amateurs. Profes sionals gaan gewoon aan het werk". Richard Engelfriet is spreker en schreef het boek 'De Succesillusie'. Weet je wie dicht bij hun gevoel staan? Politici die 'de anderen' overal de schuld van geven Takeaway in Israël Geld ING in betaalbedrijf hebben we bijna 1 miljoen klan ten. Daar verkopen we uitvaart verzekeringen. Volgend jaar willen we de sprong naar Frankrijk wagen. Daarnaast zijn we dit jaar in Duitsland begonnen." Je merkt wel dat in Nederland heel open over de dood wordt gepraat. Dat is in Duitsland wel anders. Daarnaast zijn de uitvaartrituelen hier wat uitbundiger. Bij onze oosterburen is dat allemaal wat soberder. Nee, we verkopen vooral orv's. In Nederland gaat dat grotendeels online, maar in Duitsland verko pen we die via adviseurs en make laars. De orv is vaak gekoppeld aan een hypotheek, net als in Neder land. Duitsers hechten aan een persoonlijk gesprek, net als de Belgen trouwens. In Duitsland zijn we goedkoper en sneller met onze orv dan de concurrenten. Wij maken nu naam met dat product en willen de klanten later attenderen op onze uitvaart verzekeringen." „Ja, tot enkele jaren geleden kre gen nabestaanden van de overheid zogenoemd Sterbegeld om de uit vaart te betalen. Dat is afgeschaft, dus moeten nabestaanden het zelf betalen. Dat betekent dat er een markt voor uitvaartverzekeringen is. We bekijken nog welke strate gie we in Frankrijk gaan volgen." „Nee we hebben de risico's in Duitsland deels herverzekerd. En we zijn erg goed gekapitaliseerd. We hebben heel hoge buffers. De Nederlandse klanten lopen geen enkel risico." Met bijna drie miljoen klanten zit Dela in Nederland bijna aan haar top. Het bedrijf is, naar eigen zeg gen, marktleider als het gaat om premievolume in de Nederlandse uitvaartmarkt. Daarnaast is het ook nog de zesde levensverzeke raar van het land. Martin de Jong is directeur Verzekeren bij Dela en verantwoordelijk voor de buiten landse expansie van de coöperatie. Zo'n twee derde van de Neder landse gezinnen heeft een uit- vaartpolis. Jaarlijks sterft 1 procent van onze verzekerden, 30.000 mensen. We krijgen er iets meer verzekerden bij, maar er is nauwe lijks groei. De markt voor levens verzekeringen daalt al jaren, al hoewel we daar nog wel groeien met onze spaarverzekering. De meeste groei komt van de overlij- densrisicoverzekeringen (orv). Die zijn vaak gekoppeld aan een hypo theek en er worden jaarlijks veel hypotheken afgesloten. In die markt zijn we concurrerend en daar doen we het goed." „Nee, die markt is redelijk verza digd. Voor mensen die het goed kunnen betalen, is een uitvaart verzekering minder noodzakelijk. Overigens zien we dat juist de groep laagwelstandigen, modaal en minder verdienend, steeds minder vaak een uitvaartverzeke ring afsluit. Dat is juist de groep die zo'n polis nodig heeft, omdat 5000 tot 6000 euro voor een uit vaart voor hen vaak te duur is. Als ze geen verzekering hebben, moeten nabestaanden zich in de schulden steken voor de begrafe nis of ze worden begraven op kosten van de gemeente, dus van de gemeenschap." „Door het provisieverbod in 2013. Tot die tijd waren de kosten voor advies verwerkt in de premie. Nu moet dat adviesgesprek apart wor den betaald. Dat kost al snel 100 euro. De maandpremie is vaak tus sen de vijf en tien euro per maand. Voor minderverdienenden is die 100 euro te veel, die haken af. Wij willen daarom dat de advieskosten weer gespreid mogen worden betaald, zodat er niet in één keer een flink bedrag moet worden betaald." „België is onze tweede markt. Daar zitten we al sinds 1989 en Juist de groep die een uitvaartverzekering nodig heeft, sluit die niet af maandag 30 juli 2018 Een uitvaart op begraafplaats Heilig Landstichting bij Nijmegen, fotohh Dela trekt Europa in GO Dicht bij je gevoel staan Als dicht bij je gevoel staan betekent dat je altijd je dromen moet najagen en je je OVERNAME Takeaway.com, in Nederland bekend van de site Thuisbe zorgd.nl, zet voet aan de grond in Israël. De onderne ming koopt haar in Tel Aviv ge vestigde bran chegenoot en marktleider ter plaatse 10bis van investeer der TA Associa tes en oprichter Tamir Carmel, voor circa 135 miljoen euro. INVESTERING ING investeert 21 miljoen euro in TransferMate en krijgt daar mee een min derheidsbelang in de Ierse dienstverlener op het gebied van grensover schrijdende betalingen. TransferMate bestaat sinds 2010 en heeft al voor meer dan 10 miljard dollar aan transacties verwerkt. Hoe gaat dat, zijn er grote cultuurverschillen? Verzorgen jullie uitvaarten in Duitsland? Is daar een markt voor? Lopen jullie leden geen risico door al die buitenlandse avon turen? Uitvaartcoöperatie Dela uit Eindhoven breidt haar werkter rein uit. Dit jaar is het bedrijf begonnen in Duitsland, volgend jaar volgt Frankrijk. Nederland blijft de grootste markt, maar daar zit weinig groei meer in. Peet Vogels Eindhoven Waarom naar het buitenland. Is de rek eruit in Nederland? Een derde van de Nederlanders heeft dus geen uitvaartverzeke ring. Daar is dan toch veel te winnen? Hoe komt dat? Hoe gaat de verkoop in het buitenland? - Martin de Jong (Dela) Nooit kun je eens rus tig je werk doen. Om de haverklap krijg je van je baas te horen dat het weer anders moet. Richard Engel friet helpt je uit de brand en scheidt de zin van de onzin. Vandaag: ga eens wat dichter bij je gevoel staan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 13