Contrabassist Gelders Orkest zelf net voor de vlammen weg 12 De ouders van Aristotelis Potamianos uit Arnhem ontsnapten ternauwernood aan de vuurzee in Grie kenland. Hun huis ging in vlammen op, zijn orkest overweegt een benefietconcert. Slachtoffer van aanslag dood Boot kapseist: zes doden elf zat Aristotelis Potamianos (52) net een etmaal op het Griekse eiland Kos, toen hij vo rige week maan dag hoorde over de bosbranden die een groot gebied ten oosten van Athene hadden ver woest. Ook het huis van zijn 88-ja- rige ouders. „Zelf was ik daar een dag eerder vertrokken, één koffer had ik echter laten liggen. Die is verbrand, maar dat is mijn minste zorg. Het is een wonder dat mijn ouders het hebben overleefd. Zeker 88 mensen zijn door de brand om het leven gekomen." Potamianos, contrabassist in Het Gelders Orkest, was met zijn dochters in Griekenland voor fa miliebezoek, zoals ieder jaar sinds hij in 1992 voor de muziek naar Nederland verhuisde. Pratend over de tragedie die zich rond zijn oude woonplaats Kokkino Limanaki heeft afgespeeld, kan hij nog nau welijks bevatten hoe zijn ouders aan de vlammenzee hebben weten te ontsnappen. „Ze zijn tijdens hun vlucht over allerlei binnen wegen gereden. Dat was hun red- Een vriend kwam in een file. Zijn moeder is voor zijn ogen gegrepen door het vuur, verschrikkelijk ding. Godzijdank. Een jeugd vriend van mij is met zijn familie op de hoofdweg in een file beland. Toen de vlammen dichterbij kwa men, moesten ze rennen naar zee. Zijn oude moeder heeft het niet gered. Zij is voor zijn ogen gegre pen door het vuur. Vreselijk." Nu kustplaats Kokkino Lima naki grotendeels onbewoonbaar is, coördineert de Arnhemse mu zikant de hulp aan zijn familie noodgedwongen vanaf Kos. Daar wonen zijn schoonouders. Via de Facebookpagina 'Help Potamianos family rebuild their home' deed hij een oproep om zijn ouders fi nancieel te steunen. „Ze hebben het hard nodig. Veel mensen die in het getroffen gebied zaten, hadden daar een vakantie huisje naast hun hoofdwoning in Athene, maar voor mijn ouders was het hun enige onderkomen. Op 88-jarige leeftijd zijn ze alles kwijt. Het zal maanden duren voor ze weer terug kunnen naar Kok kino Limanaki. Hopelijk lukt het ze de tussentijd te overbruggen met het geld dat we via Facebook inzamelen." De ouders van Potamianos loge ren de komende tijd steeds bij an dere kennissen op niet afgebrand terrein. Of ze hun oude woning ooit nog kunnen herstellen, al is het maar gedeeltelijk, hangt af van de coulance van hun verzekeraar. Militaire junta De contrabassist wordt emotio neel als hij praat over het verloren huis. Zijn ouders bouwden het toen hij werd geboren als vakan tiewoning voor zijn broer en hem. Zelf konden zijn ouders tijdens de maandenlange schoolvakanties geen vrij nemen. Ze moesten hun eigen groothandel in Athene run nen, omdat werken voor een baas hen onmogelijk werd gemaakt door de militaire junta, die Grie kenland na een burgeroorlog in de jaren 60 en 70 in zijn greep hield. „Mijn ouders waren links. Daarom werden ze tegengewerkt door de geheime dienst. Ze heb ben heel hard geknokt in hun ei gen zaak om in ons levensonder houd te voorzien." „Met het huis zijn ook mijn jeugdherinneringen in vlammen opgegaan", treurt Potamianos over de woning die zijn ouders na hun vertrek uit Athene eind jaren tach tig als enige onderkomen gebruik ten. „De steun van de mensen bij Het Gelders Orkest doet me goed. Ze hebben het idee geopperd van een benefietconcert. Fantastisch! Als ik eind augustus terugkom uit Griekenland, gaan we daar rustig over nadenken." Puigdemont wil Europa in maandag 30 juli 2018 GO 'Het is een wonder dat mijn ouders het hebben overleefd' Daan Rieken Arnhem -Aristotelis Potamianos A Belaagd door het vuur vlucht ten mensen de zee bij de plaats Mati. FOTO AP Dit bleef over van het huis van Potamianos' ouders. FOTO DAAN RIEKEN ALBERGEN De 56-jarige Ben Eerdman uit Albergen, die ernstig gewond raakte bij de terroristische aan slag in Munster, is gisteren aan zijn verwondingen be zweken. De Nederlandse garage houder raakte zwaarge wond toen hij in april samen met zijn vriendin in het Duitse Münster werd aangereden door Jens R. De Duitser doodde meer dere mensen door met een camper in te rijden op een bomvol terras, waar ook Eerdman en zijn vriendin aanwezig waren. BRUSSEL De voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont wil zich in heel Europa blijven inzetten voor zijn politieke agenda. Hij zwoer na zijn terugkeer in België naar alle uithoe ken van het continent te zullen reizen om 'de recht vaardige zaak van de Cata lanen' te bepleiten. De 55- jarige politicus kon Duits land verlaten omdat Spanje een aanhoudingsbevel heeft ingetrokken. De Duitse autoriteiten hadden Puigdemont op verzoek van Spanje aangehouden, maar mochten hem van de rechter niet uitleveren. AYVALIK Zeker zes men sen zijn gisterochtend om gekomen toen een boot kapseisde voor de Turkse kust. Het vaartuig was on derweg naar het Griekse eiland Lesbos. De kust wacht kon negen opvaren den redden. Een persoon wordt nog vermist. Drie van de overleden slachtoffers zijn baby's, zegt het dis trictshoofd van Ayvalik. Hij stelde dat zich aan boord vook aanhangers bevon den van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die door de Turkse autori teiten verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. Er wordt nog steeds jacht gemaakt op leden van de Gülen-beweging. A Aristotelis Potamianos wil zijn ouders helpen, foto daan rieken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 12