Nederland kent alleen de strijd tegen te veel water, niet tegen te weinig Walcheren ^m.nl/tourdefranceJ Tom Dumoulin krijgt een kus van zijn vriendin Thanee. De kopman van Team Sunweb verbaasde zichzelf in de Tour de France door tweede te worden achter de ongenaakbare Geraint Thomas. Dumoulin gaf zijn prestatie zaterdag nog extra glans door de tijdrit te winnen. sportit/ms Nederland is 'blind voor droogte', zegt onderzoeker Henny van Lanen van Wageningen Universi teit. „Als laaggelegen land met grote rivieren zijn we altijd bezig met het voorkomen van nat. Dat verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de droogte. Het Ne derlandse waterbeleid is zeer con servatief; de rest van Europa is al veel langer bezig zich te wapenen tegen droogte." Om te zorgen dat ook in de toe komst altijd water uit de kraan komt, moeten meer watervoorra den worden aangelegd, zegt Koen Zuurbier van KWR, het onder zoeksinstituut van de drinkwater bedrijven. „Genoeg drinkwater is nu nog geen probleem, maar dat kan ver anderen als de Rijn en Maas minder water aanvoeren. Dat zal in de toe komst vaker gebeuren." Nederland zal vaker te maken krijgen met langdurige droogtes, blijkt uit een studie van Niko Wan- ders van de Universiteit Utrecht, in De rest van Europa is al veel langer bezig zich te wapenen tegen droogte samenwerking met internationale wetenschappers. Dit voorjaar ston den hun bevindingen in vakblad Nature. „Een droogte zoals deze komt nu eens in de veertig a vijftig jaar voor. Door de opwarming van de aarde wordt dat eens in de tien tot twintig jaar", zegt Wanders. Ook het nieuwste klimaatmodel van het KNMI voorspelt dat Neder land aanzienlijk droger wordt. Polders en uiterwaarden die bij hoogwater in de winter fungeren als opvanggebieden, kunnen als permanente 'stuwmeren' worden ingericht, zegt Wanders. „Zodat we er in droge zomers water uit kun nen putten." Droogtedeskundigen pleiten ervoor het waterpeil in de bodem en het IJsselmeer - ons grootste zoetwaterreservoir - te verhogen. Wanders: „We houden het waterpeil traditioneel vrij laag. Als we het hoger hadden gehouden, hadden we dat water nu kunnen gebruiken om de droogteschade te beperken." Natuurorganisaties pleitten vo rige week in deze krant al voor een verhoging van het waterpeil. Dat wordt kunstmatig laag gehouden voor de landbouw, maar de natuur is gebaat bij een hogere waterstand. »P8 Nieuwsmedia r meer Tournieuws zie sportlt/iri9en Geraint Thoma; Tom Dumou/in £hr,s Froome en Kruijswi 83.17.13 +1.51 +2.24 +6.08 Droogte bedreigt waterkraan Nederland moet zich beter voor bereiden op meer extreem droge zomers zoals nu, zeggen deskundigen. Als we ons alleen blijven richten op het voorko men van overstromingen, komt de drinkwatervoorziening moge lijk in gevaar. Annemieke van Dongen Utrecht Henny van Lanen, Wageningen Universiteit maandag 30 juli 2018 Zomers tot tropisch warm 27°C pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1