1 fs Tq"P Zeeuws-Vlaming kan door kilometerheffing niet meer kosteloos provincie uit Walcheren Met deze energiereep laad jij weer op Het principebesluit is genomen in het kader van een groot aantal maatregelen om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. In heel België geldt sinds april 2016 al een kilometerheffing voor vracht wagens. Zij zijn verplicht uitgerust met een registratiekastje, een on board unit (obu). Jeroen Tiebout, woordvoerder van de Vlaamse minister van onder meer mobiliteit en openbare wer ken Ben Weyts, laat weten dat nog niet bekend is hoe de kilometerhef fing voor personenauto's precies zal worden vormgegeven. Het ligt vol gens hem niet voor de hand ook personenauto's met een obu-kastje uit te rusten, zoals in vrachtwagens. „We spreken over 600.000 vracht auto's en straks waarschijnlijk over zes miljoen personenauto's. Dat is wel erg veel." Mogelijk komt er een registratiesysteem dat werkt op de mobiele telefoon. Gebruik belasten De Vlaamse regering wil met de heffing het autogebruik afremmen. „Het bezit van een auto wordt nu belast. Straks gaan we het gebruik belasten, waarbij zal meewegen hoe milieuvriendelijk een auto is", aldus Tiebout. Iedere gebruiker van Vlaamse wegen zal straks de kilo meterheffing moeten betalen. Voor Vlamingen vervalt de jaarlijkse ver- Mogelijk komt er een registratiesysteem dat werkt op de mobiele telefoon keersbelasting en de belasting op inverkeerstelling. Zij gaan niet extra betalen, in tegenstelling tot buiten landers. De bedoeling is de kilometerhef fing met de andere Belgische ge westen, Wallonië en Brussel, van kracht te verklaren. Vlaanderen kan dat ook zelfstandig. Voor Zeeuws-Vlaamse autorij ders betekent de maatregel dat zij vanaf 2024 of 2025 niet meer koste loos hun streek in of uit kunnen. Zij moeten immers ook al voor de Westerscheldetunnel betalen. De tolperiode voor de in 2003 ge opende tunnel is vastgesteld op dertig jaar, dus tot 2033. Dat kan wel eens eerder worden, gezien de sterke groei van het verkeersaanbod door de tunnel. Die beslissing is aan de provincie als enig aandeelhou der. Zeeuws-Vlamingen reageren op Twitter en Facebook massaal afwij zend op het principebesluit van de Vlaamse regering. Zij geven aan zich 'gevangen' te voelen. Het Sluise raadslid Ranco Bogaard (Nieuw Gemeentebelang) heeft ook al schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Hij roept op met andere gemeenten en de provincie actie te ondernemen tegen de heffing. Ook pleit hij voor het versneld tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en overleg met politiek Den Haag. Tijdens de vakantieperiode zijn wij operTl" Glashandel MELIESTE Nieuwsmedia Voor meer Tournieuws kl zie pagina 18 en pzc.nl/tourdefrance ZESTIENDE ETAPPE 1. Julian Alaphilippe 5.13.22 2. Gorka Izagirre +0.15 3. Adam Yates +z.t. 4. Bauke Mollema +z.t. ALGEMEEN KLASSEMENT 1. Geraint Thomas 68.12.01 2. Chris Froome +1.39 3. Tom Dumoulin +1.50 De mens is niet de enige die last heeft van de velletje rond en de onbeschermde huid is heel gevoe- bakken extra veel drinken. In een uurtje tijd neemt een warmte. Ook dieren zuchten onder de hitte, zo ook de lig voor de zon. Hoedster Angela de Bree laat de scha- schaap drie liter water tot zich. P2, ZEELAND 2 EN 3 schapen. De dieren lopen na het scheren met een glad pen in een weiland bij Middelburg daarom uit grote foto ruben oreel Tol voor auto's in Vlaanderen De Vlaamse regering wil ook voor personenauto's een kilo meterheffing invoeren. De ver wachting is dat de heffing er in 2024 of 2025 komt. Zeeuws- Vlaanderen komt daarmee spreekwoordelijk op een eiland te liggen. Harmen van der Werf Brussel livingstoneweg 20, GOES www.meliesteglas.nl woensdag 25 juli 2018 30°C Zonnig, heet en stapelwolken pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1