geldig Bestuurslid van studentenclub weg na aanrandingen 0941 7 T/M: ZJLlSi Apple iPhone X (64GB) Argentijnen schamen zich voor oude held 5 GB Data 100 min/sms De studentenvereniging is met 1400 leden een van de grootste van Leiden. De aanleiding van de rel is een brief aan het bestuur waarin een van de aanrandingen wordt be schreven. De penningmeester zou enkele dames dronken hebben ge voerd, tegen de muur gezet en overal hebben betast. „Hij zat ook de hele tijd aan mijn billen en bor sten en probeerde onder mijn rokje te komen. Uiteindelijk heb ik maar mijn nummer gegeven om van hem af te komen en toen ben ik ge vlucht", getuigt een slachtoffer. Volgens de brief zouden er 'een hele hoop' vrouwen zijn geweest aan wie penningmeester IJsbrand zich opdrong. Toch deden velen het aanvankelijk af als 'vervelend ge drag van een dronken student'. Maar een serieuze klacht van een van de studentes bracht aan het licht dat er meer aan de hand was. In de brief wordt het bestuur ge vraagd wat er met de klachten van de slachtoffers is gedaan. Er zouden 'vele verhalen' over de pennings- meester en zijn gedrag de ronde doen. Het bestuur zou daar al maandenlang van op de hoogte zijn geweest. Het bestuur zelf zegt dat het inderdaad op de hoogte was van twee gevallen maar dat die destijds met alle betrokkenen zijn uitge sproken. „Daarom is toen ook be sloten niet de politie te waarschu wen", zegt een woordvoerster. i Velen deden het eerst af als 'vervelend gedrag van een dronken student' De zaak is eergisteren tijdens een ledenvergadering besproken. Daar heeft de penningsmeester zijn wangedrag tegenover drie vrouwen toegegeven en excuses aangeboden. Een onafhankelijke commissie gaat de zaak, nu onderzoeken. In 2016 haalde de vereniging ook het nieuws. Toen hadden enkele studenten het 'regenboogzebrad- pad' (bedoeld voor homo-emanci patie) overgeschilderd. Helden hebben wel vaker iets tragisch, maar je kunt het ook overdrijven. De schrijnende aftakeling van Diego Maradona duurt nu al dik 25 jaar. Verschrikkelijk, vindt fan Sjoerd Mossou. een volksheld en een nationaal symbool. Tot op de dag van vandaag: in Buenos Aires bestaat een Marado- niaanse kerk waar zijn leven wordt gevierd door tal van volge lingen. Overal waar ik hem in le venden lijve zag, altijd van een af standje bij grote sportevenemen ten, werd hij omring door een kluwen van mensen, altijd een poppenkast. Ook dat was zo typerend aan die beelden van dinsdagavond: al die hielenlikkers en jaknikkers om Maradona heen. Toen Diego stond te brullen op het balkon Diego Maradona is van alle goden het meest menselijk van het stadion, werd hij rond zijn middel vastgehouden door een persoonlijk beveiliger. Nooit is er iemand die Maradona te rechtwijst - en hijzelf is al zo ver verwijderd van de realiteit, dat hij dat vermoedelijk ook nooit meer zal accepteren. Natuurlijk is Maradona verant woordelijk voor zijn eigen gedrag. Lang niet alle (voetbal) sterren vallen zo hard en diep als hij. Maar wie zich verdiept in het le ven van het jongetje uit de krot tenwijk Villa Fiorito in Buenos Aires, ontkomt niet aan wat me dedogen. Wie al die prachtige beelden en foto's terugkijkt van de jonge Maradona, bij Argenti nië of Napoli, kan haast niet an ders dan pijn voelen. Pelé vroeg zich ooit al af: „Mijn twijfel is of Diego als mens groot genoeg is om te rechtvaardigen, dat hij door de hele wereld wordt vereerd." Het antwoord daarop is helaas al te vaak gegeven. De beroemde Zuid-Amerikaanse schrijver Eduardo Galeano zei het ooit prachtig, met gevoel voor iro nie ook: „Diego Maradona is van alle goden het meest menselijk." Nou, dat is wel gebleken. De Argentijnse voetbalheld heeft het menselijk tekort in de laatste 25 jaar zo treffend verbeeld, in zijn meest schrijnende vormen, dat je je steeds opnieuw afvroeg wan neer het zou eindigen. Che Guevara, Kurt Cobain, Jim Morrison, Eva Perón. Al die volksidolen stierven jong en on der tragische omstandigheden. Maradona (57) blijft maar voort leven, ondanks al zijn verslavin gen, ondanks al zijn rare fratsen, ondanks zijn verknipte karakter. Dinsdagavond in Sint-Petersburg was het zoveelste dieptepunt. Die treurige beelden van een laveloze Maradona, afgevoerd door zijn vrienden en beveiligers. Argenti nië boekte een zeer belangrijke overwinning op Nigeria, maar na afloop ging het tot in den treure over de gevallen wereldster. Overal zag je beelden terugko men van het beschamende gebrul van El Diego, van het gescheld en van zijn aftocht, genadeloos ge filmd. Gewetensvraag Gisteren vertelde een Argentijnse kennis nog over de worsteling met dit soort beelden. Heel veel Argentijnen schamen zich in middels voor Maradona, maar te gelijk voelen ze zich ook mede plichtig. Het is een soort na tionale gewetensvraag geworden: is El Diego gek "■V van zichzelf, of is hij stil- 1 aan gek gemaakt door de adoratie die hem inmid- dels al zo'n veertig jaar lang ten deel valt? Is Maradona, een eenvou dige man van straatarme komaf, niet domweg kapot gemaakt door al die hel denverering? Door de to tale hysterie die hem overal omringt? Had de jonge Diego niet wat be ter beschermd kunnen worden, tegen alle ver leidingen, tegen alle bloedzuigers om hem heen? Want het is haast niet voor te stellen wat Ma radona, de voetballer die zijn land in 1986 wereld kampioen maakte, bete kent. Hij groeide uit tot donderdag 28 juni 2018 LAATSTEl KANS! Tuesday 12 September 14,00 voor je abonnement 35,00 voor je toestel Totale toestelkosten Eenmalige bijbetaling Totaal kredietbedrag Termijn bedrag Duur overeenkomst Vaste debetrentevoet Bergen op Zoom Breda Dordrecht Etten-Leur Goes Middelburg Oosterhout Roosendaal Rotterdam Terneuzen Tilburg Vlissingen Waalwijk Barendrecht De 'tweede penningmeester' van de Leidse studentenvereni ging Quintus heeft zichzelf op non-actief gezet na klachten over aanrandingen. Het bestuur laat de zaak onderzoeken. Victor Schildkamp Leiden Pijn om aftakeling van Diego Maradona -Eduardo Galeano Kijk op de site bij /video Diego Maradona op de tribune in Rusland 864,00 24,00 840,00 35,00 24 maanden Let op! Geld lenen kost geld Maradona dankt hogere machten voor de openingsgoal tegen Nigeria, fotoafp Sjoerd Mossou T Maradona gaat uit zijn dak. foto reuters -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 7