Super in wijk wil op zondag open a El START VERKOOP FASE i r m 29 JUNI VAN 14:00 UUR TOT 17:00 UUR 7 Nieuwe tegenvaller gemeente Middelburg B „We bereiden ons op dit moment niet voor op extra bezuinigingen, maar we moeten wel heel voorzich tig zijn bij het honoreren van poli tieke wensen. Als het er niet in zit, moeten we dat echt even laten", waarschuwt wethouder Johan Aal- berts. Dat geldt voor wensen vanuit de oppositie maar ook voor die van de coalitie, zoals die in het werk programma zijn opgenomen, merkt hij op. „Die moeten we één of twee jaar uitstellen, of er mis schien helemaal van afzien." De oorzaak voor de tegenvaller ligt bij het Rijk. Gemeenten mogen btw terugvragen als ze geld inves teren en daarvoor is een fonds ge creëerd. Geld dat daarvan overblijft, wordt verdeeld over alle gemeen ten. Die mogen dat geld niet meer als een jaarlijkse inkomst in hun begroting zetten. Dat scheelt Mid delburg een miljoen euro. Dat geld komt misschien later alsnog, maar is geen zekerheidje meer. Het nieuws komt hard aan bij het college en de gemeenteraad, omdat het rechtstreeks gevolgen heeft voor het herstelplan waarmee Mid delburg uit de financiële proble men wil komen. Daarin zitten kei harde ingrepen als 11,9 procent be lastingverhoging via de ozb en een bezuiniging van een half miljoen op zorg en welzijn. Door deze en andere pijnlijke ingrepen zou Middelburg vol gend jaar al 450.000 euro over houden. Daarvan blijft een 'heel voorzichtig plusje' van 67.000 euro over. „Da's heel gevaar lijk", erkent Aalberts op vragen van D66, CDA en WD. En dat terwijl de provincie een herstelplan eist, voordat Middelburg weer volledig zelf mag beslissen waar ze geld aan uitgeeft. Binnen de raad bestond toch al twijfel of het herstelplan - zonder die tegenvaller - voldoende zou zijn. Met name de bezuiniging van een half miljoen op zorg en welzijn is alleen nog maar een be drag; maatregelen zijn er nog niet. Anderzijds wordt door verschil lende partijen ook getracht een aantal herstelmaatregelen te veran deren. Zo voelen CU, GL en SP bitter weinig voor kor tingen op zorg, welzijn en ar moedebestrijding. Zonder fi nanciële onderbouwing ma ken alternatieve plannen bij Aalberts echt geen kans meer. „Dan steek ik niet één maar twee vingers in de lucht." Of morrelen aan de begroting ook op een 'njet' vanuit de Abdij zal stuiten, zo als de PvdA vreest, durft Aalberts niet te voorspellen. De Boeck heeft een Jumbo in Oost-Souburg en wil ook de Emté in Middelburg-Zuid kopen. Dat wordt per 1 juli een Jumbo. „Ik ga daar drie tot vier miljoen euro in vesteren en cruciaal is dan of ik zondag open mag." De Boeck heeft dat verzoek in gediend bij de gemeente Middel burg, maar het antwoord was nee. Oneerlijk, vindt De Boeck, die daarom een bezwaarschrift heeft ingediend. Want de AH aan de Pottenbakkerssingel in de bin nenstad mag wel op zondag open. „Dat is concurrentievervalsing. Het klinkt misschien kinderach tig, maar: zij open, dan wij ook." Dat de gemeente een onder scheid maakt tussen de toeristi sche binnenstad en de wijken stoort hem ook. „Consumenten willen op zondag inkopen doen. De zondag is qua omzet de op twee na belangrijkste dag gewor den. En nu komen veel inwoners van Zuid op zondag naar mijn winkel in Souburg en zeggen al: het zou fijn zijn als we in onze wijk terecht kunnen." De coalitie van LPM, CDA, WD en SGP wil geen verdere verrui ming van winkelopenstelling op zondag. Alleen in de binnenstad en op de Mortiere is de zondag een winkeldag. De Boeck: „Gezien de voortgaande ontkerkelijking is dat toch niet meer van deze tijd." De Boeck gaat vanaf 1 juli on derhandelen met Jumbo over de Het klinkt misschien kinderachtig, maar: zij open, dan wij ook koop van de winkel in Zuid. Die gesprekken duren naar zijn ver wachting wel een paar maanden, dus hij kan wachten op een beslis sing op zijn bezwaarschrift. Maar, zegt De Boeck, als hij op zondag definitief niet open mag, moet hij nog eens goed uitreke nen of het wel verstandig is de winkel te kopen en miljoenen te investeren. APPARTEMENTEN KADEWONINGEN AAR KADEWONINGEN ROYAAL DAKTERRAS MET VIEW OVER HET DOK BERGING OP HET BINNENTERREIN OF IN DE TUIN Berffi Bimmel <36 KETE LM AKE RiJ.NL (0118)41 40 14 makelaar@bertbimmel.nl donderdag 28 juni 2018 WA Gat van miljoen in herstelplan Heeft Middelburg net bedacht hoe ze uit de financiële proble men kan komen, krijgt de ge meente alweer een tegenvaller te verwerken. En geen kleine ook: een miljoen euro. Maurits Sep Middelburg Wethouder Johan Aalberts: „We moe ten voorzichtig zijn." Waarom mag een supermarkt in de binnenstad van Middel burg wel op zondag open en een supermarkt in een wijk niet? Dat is oneerlijk, vindt su permarkteigenaar Fons de Boeck, die de super in Zuid wil overnemen. Maurits Sep Middelburg - Fons de Boeck, supermarkteigenaar LOCATIE: BERT BIMMEL MAKELAARDIJ, BADHUISSTRAAT 16, VLISSINGEN NOG ENKELE BOUWNUMMERS COMPLEET MET KEUKEN EN SANITAIR BESCHIKBAAR VolkerWessels KETELMAKERIJ IS EEN ONTWIKKELING VAN IN SAMENWERKING MET dA cs HAstö"** V V 4 WOONLAGEN, CA. 150 M2 OONOPPERVLAKTE Vastgoed VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 35